توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تولید شتاب نگاشت های منطبق بر طیف طرح با استفاده از تبدیل موجک و بررسی تاثیر آن بر رفتار غیر خطی سازه های بتنی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
ظهور افق های نوین طراحی ساز ه ها و استفاده روزافزون از آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی باعث شده تا استفاده از شتاب نگاشت های دارای طیف منطبق با یک طیف طرح خاص، امری ضروری به نظر برسد. تبدیل موجک یکی از ابزارها و روش های قدرتمندی است که در دسته دوم جای می گیرد. در این مقاله ابتدا بر اساس شرایط مشابه و بزرگای متفاوت دو مجموعه هفت تایی از شتاب نگاشت های حقیقی انتخاب شده است. بر روی کلیه اعضای این دو مجموعه تبدیل موجک اعمال شده تا طیف پاسخ آنها منطبق با طیف طرح گردند. سپس این دو مجموعه شتاب نگاشت جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی یک سازه 16 طبقه 2 دهانه بتنی که به روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800 )ویرایش سوم( طراحی شده، مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخ لرزه ای این سازه تحت اثر جداگانه هر مجموعه از شتاب نگاشت ها، بدست آمده و با پاسخ لرزه ای همین سازه تحت اثر مجموعه سومی از شتاب نگاشت های مصنوعی که با نرم افزارSIMQKE تولید شده اند مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد پاسخ های حاصل از رفتار غیر خطی سازه با میزان انرژی ورودی مجموعه شتاب نگاشت ها انطباق قابل ملاحظه ای دارند. در عین حال که لزوما استفاده از نگاشت های باPGA بزرگتر یا بزرگای بالاتر، نگاشت های قوی تری ارائه نمی دهد.

۲تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش روزافزون وسایل نقلیه شخصی و به تبع آن ترافیک شهری و حومه شهری جادهها از یکسو ونگرانیهای زیست محیطی و آلودگی ناشی از این وسایل نقلیه از سوی دیگر، نیاز به توسعه حمل و نقل همگانی(به خصوصمترو) را بیشاز پیشنمایان میسازد. در این مقاله با استفاده از دو گروه اطلاعات حاصل از پیمایش در قالب ترجیح بیان شده و ترجیح مشاهده شده، به بررسی تغییر سهم وسایل نقلیه در دسترسی بهفرودگاههای امام خمینی و مهرآباد پرداخته شده است. پیمایشهای انجام شده به صورت 24 ساعته و به شکل مصاحبه حضوری در سالن پیشخوان این فرودگاهها درآبان سال 1389 و اردیبهشت و خرداد 1390 انجام شد.تحلیل تعداد 1021 پرسشنامه حاصل از پیمایش رجحان مشاهده شده و 2980 پرسشنامه حاصل از پیمایش رجحان بیان شده، نشان میدهد که بیشاز 90 درصد مسافران برای دسترسی به این دو فرودگاه از حمل و نقلخصوصی استفاده میکنند و در صورت راه اندازی مترو 21.5 و 23.3 درصد از مسافران تمایل به استفاده از این وسیله برای دسترسی به فرودگاههای مهرآباد و امام دارند همچنین حدود 9 درصد از مسافران شاتل ون را بهعنوان وسیله ترجیحی خود برای دسترسی به این دو فرودگاه برگزیدند

۳معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
قوس های مهم مورد استفاده در راهسازی شامل منحنی های دایره ای یک، دو و چند مرکزی و قوس های کلوتوئیدی است. شعاع انحنای هر قوس مهم ترین پارامتر آن است که به سرعت طراحی و پارامترهای دیگری مثل اصطکاک و یکبری بستگی دارد. منحنی ریاضی جدیدی که در ایننوشتار معرفی می گردد، مشابه قوس کلوتوئیدی است؛ یعنی شعاع انحنای آن در هر نقطه متفاوت با سایر نقاط است اما تفاوت هایی در معادله ریاضی و نحوه ترسیم با کلوتوئید دارد. در رم پهای راست گرد و چ پگرد که سرعت ورودی و خروجی متفاوتی دارند و همچنین در هر بخش از راه که نیاز به تغییر پیوسته شعاع انحنا باشد، این منحنی می تواند شعاع را به صورت خطی کاهش یا افزایش دهد. در مقاله حاضر مشخصات هندسیاین منحنی استخراج و کاربردهای بالقوه آن در راهسازی بررسی شده است. پارامتر هایی چون سطح اشغال زمین و طول مسیر محاسبه شده و بامنحنی های متداول کنونی مقایسه شده است.

۴ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی یک قاب خمشی 16 طبقه بتنی تحت شتاب نگاشت های تولید شده با تبدیل موجک
اطلاعات انتشار: شريف ويژه مهندسي عمران، بهار, دوره  ۲۶-۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه