توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارائه یک الگوریتم جدید برای افزایش طول عمر شبکه های سنسوری بی سیم بر مبنای بهبود الگوریتم مسیریابی LEACH
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
ذخیره انرژی در شبکه های سنسوری، خصوصا هنگامی که در ناحیه ای دور از دسترس مستقر شده باشند، نقش مهمی را در عملکرد شبکه ایفا میکند، در نتیجه، نحوه مسیریابی داده ها با توجه به محدودیت ها یموجود در این شبکه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. الگوریتم های مسیریابی بسیاری در این حیطه ارائه گشته اند که بیشتر، پارامتر انرژی را مد نظر قرار داده اند. ما در این مقاله با مطالعه پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی LEACH و بررسی نقاط ضعف و قدرت این پروتکل،یک الگوریتم جدید برای بهبود نحوه عملکرد آن خصوصا از لحاظ مصرف انرژی ارائه کرده ایم. این روش با انتخاب بهینه کلاستر هدها به صورت توزیع شده و در نتیجه ذخیره انرژی در فاز ارسال داده، طول عمر شبکه را به طور محسوسی افزایش داده است. با توجه به نتایج شبیه سازی مشاهده کرده ایم که الگوریتم ارائه شده از نظر افزایش طول عمر شبکه نسبت به پروتکل مسیریابی LEACH عملکرد بهتری داشته است.

۲ارائه یک پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی جدید با مصرف بهینه انرژی در جهت افزایش طول عمر شبکه های سنسوری بی سیم
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یک گره سنسور بی سیم دارای منبع انرژی محدودی می باشد و در بیشتر کاربردهای شبکه های سنسوری بی سیم تامین دوباره منبع انرژی غیر ممکن می باشد در نتیجه انرژی در شبکه های سنسوری مهمترین چالش است. با توجه به بیشترین مصرف انرژی در ارسال داده ها، نحوه مسیریابی از اهمیت خاصی برخوردار است. ما در این مقاله با مطالعه پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی و بررسی نقاط ضعف و قدرت این پروتکل ها، یک پروتکل مسیریابی سلسله مراتبی جدید با مصرف بهینه انرژی در جهت افزایش طول عکمر شبکه های سنسوری بی سیم ارائه کرده ایم. این پروتکل پس از گزینش بهینه کلاسترهدها به صورت توزیع شده با انتخاب محلی کلاسترهدهای جدید با توجه به پارامتر انرژی در آ نها، باعث افزایش طول عمر شبکه های سنسوری بی سیم می شود. به عبارت دیگر این پروتکل با افزایش پایداری فاز اجرا باعث کاهش تکرار فاز راه اندازی و انتخاب سراسری کلاسترهدها می شود. در قسمت شبیه سازی ، پروتکل ارائه شده را از نظر زمان مرگ اولین سنسور، انرژی باقی مانده در شبکه و فاکتور مصرف عادلانه انرژی با چند پروتکل سلسله مراتبی مقایسه کرده ایم و نتایج شبیه سازی نشان از عملکرد بهتر پروتکل ارائه شده داشته است.

۳یک الگوریتم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر ژنتیک با در نظر گرفتن معیارهای کیفیت سرویس
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
مساله مسیریابی چند پخشی از مسائل NP–Complete می باشد و برای حل آن از روش های ابتکاری و هوش محاسباتی مانند ژنتیک و شبکه های عصبی ، کلونی مورچه ها، جستجوی Tabu و غیره استفاده می شود. الگوریتم های ژنتیکی یکی از بهترین گزینه ها برای حل این مساله می باشد و مقالات زیادی نیز در این زمینه ارائه شده است. از طرف ممکن است الگوریتم های ژنتیکی به سرعت در یک بهینه محلی گرفتار شوند و پاسخ مناسبی نداشته باشند. اما سرعت جستجوی فوق العاده ای دارند و از سوی دیگر الگوریتم SA با طول زنجیره ی مارکوف بی نهایت به کندی به پاسخ بهتری دست پیدا می کنند. بهمین دلیل در این مقاله برای اولین بار ایده ترکیب الگوریتم های ژنتیکی با SA با استفاده از یک genotype جدید برای حل مساله مسیریابی چند پخشی با سه محدودیت کیفیت سرویس ارائه شده است . این الگوریتم ترکیبی از سرعت بالای جستجوی ژنتیک و کیفیت پاسخ بهتر SA بهره برده و نتایج قابل قبولی بدست آورده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که روش ترکیبی پیشنهادی از نظر سرعت و عدم گرفتار شدن در بهینه محلی از روشهخای محض ژنتیک و SA کاراتر است. بر اساس این الگوریتم، یک روش مسیریابی چند پخشی پویا تحمل پذیر ارائه شده است که با تغییرات در شبکه به سرعت به مسیر بهینه سراسری می رسد.

۴الگوریتم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس با استفاده از کولونی مورچه ها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله ، دو الگور یتم توز یع شده همه منظوره بر اساس کولونی مورچه ها را پیشنهادخواهیم داد . این دو الگوریتم به منظور حل هر چه موثرتر و کارآ مدتر مسئله مسیریابی چندپخشی بر اساس تحقق چند ین محدودیت کیفیت سرویس پیشنهاد می شود . اساس الگو یتم های پیشنهادی برگرفته از قابلیت و توانایی مورچه ها در پیدا کردن کوتاهترین مسیر بین لانه و منبع غذا می باشد . نتایج شبیه سازی انجام شده نشان می دهد که شیوه های پیش نهادی می تواند بطور موثر و کارآمد مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس را به انجام رساند

۵ارائه یک پروتکل مسیریابی جدید برای شبکه های سنسوری جهت افزایش طول عمرشبکه های سنسوری
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
شبکه های سنسوری، سیستم هایی با محدودیت منابع می باشند که در مقیاس بزرگ با چگالی استقرار بالا، برای جمع آوری داده ها به صورت هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند. ما در این مقاله مفهوم مصرف عادلانه انرژی را که باعث افزایش طول عمر شبکه سنسوری می گردد، در پروتکلهای مسیریابی شبکه های سنسوری مطالعه کرده ایم. همچنین یک پروتکل مسیریابی ارائه کرده ایم که بااستفاده از یک الگوریتم حریصانه و باکاهش موثر سربار محاسبات مسییر اولا در مصرف انرژی صرفه جویی می نماید و ثانیا انرژی گره ها (Nodes) را بصورت عادلانه و متوازن مصرف می کند، سپس این پروتکل را شبیه سازی و عملکرد آن را با پروتکل های مسیریابی اخیر مقایسه کرده و مشاهده نموده ایم که پروتکل پیشنهادی، طول عمر شبکه سنسوری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

۶اریه یک الگوریتم مسیر یابی کیفیت سرویس جدید برای شبکه های سنسوری بی سیم
اطلاعات انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه های سنسوری متشکل از تعداد بسیاری سنسور می باشند که معمولا در ناحیه ای دور از دسترس قرار می گیرندو نحوه مسیریابی داده ها با توجه به پارامترهای کیفیت سرویس در این شبکه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. ما در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی کیفیت سرویس با ارسال داده به صورت چند پرشی ارائه کرده ایم. الگوریتم ارائه شده قادر به تعیین مسیری بهینه از نظر مصرف انرژی جهت ارسال داده (از گره مبدا تا ایستگاه اصلی) و با در نظر گرفتن تاخیر انتها به انتها می باشد. ما در این مقاله اندازه گام بهینه جهت ارسال داده به گره بعدی را، در جهت کاهش انرژی مصرفی کل زنجیره گره ها از مبدا تا مقصد نهایی (ایستگاه اصلی)، محاسبه نموده ایم. در الگوریتم ارائه شده هر گره در طول مسیر، گام بعدی خود را، با توجه به دو پارامتر الف– حداقل فاصله گره مقصد تا گام بهینه، ب– کمترین فاصله تا گره مقصد و گره مقصد تا ایستگاه اصلی، تعیین می کند. در قسمت شبیه سازی، الگوریتم ارائه شده را با الگوریتم OEDSR، در دو سناریوی متفاوت، از لحاظ تعداد گره زنده، انرژی کل شبکه، تعداد گام و تعداد رویدادهای از دست رفته مقایسه نموده ایم. نتایج شبیه سازی عملکرد بسیار بهتر این الگوریتم را نسبت به روش OEDSR از نظر مصرف انرژی و تعداد گام تا ایستگاه اصلی نشان می دهد.

۷ارائه یک الگوریتم جدید برای ایجاد توازن بار پردازشی در سیستم های توزیع شده با استفاده از روش کولونی مورچه ها
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در تحقیق حاضر با استفاده از روش بهینه سازی کولونی مورچه به ایجاد توازن بار در بین پردازنده های موجود درسیستم توزیع شده با ظرفیت پردازشی یکسان پرداخته و کارآیی الگوریتم پیشنهادی را نسبت به الگوریتم استاندارد DASUD بررسی می نماییم. نتایج بدست آمده نشان دهنده پیشرفت نسبی الگوریتم پیشنهادی ماست.

۸توازن بار ترافیک شبکه و مسیریابی مبتنی بر مهندسی ترافیک با استفاده از کولونی مورچه ها
اطلاعات انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از مسائل مهم در شبکه های پویا که در آنها هزینه اتصالات بطور پی در پی تغییر می کند ایجاد توازن بار ترافیکی در شبکه است ، بطوریکه بسته های داده از مسیر هایی با حداقل تراکم به مقصد برسند. یکی از روشهای اصلی برای حل مسائل مسیر یابی و توازن بار استفاده از الگوریتم های مبتنی بر مورچه است . این الگوریتم ها از رفتار ساده مورچه ها در طبیعت الهام می گیرند . الگوریتم های متعددی برای حل مسائل مسیریابی و ایجاد توازن بار مبتنی بر بهینه سازی کولونی مور ( ACO ) مطرح شده اند . در این مقاله ، الگوریتم جدیدی مبتنی بر بهینه سازی چند گانه کولونی مورچه ( MACO ) در یک سیستم ABC ارائه داده ایم . در این الگوریتم کارایی شبکه بوسیله نسبت فراخوانی های از دست رفته در گام های زمانی یکسان محاسبه می شود . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این روش توانسته است بطور کار آمدی بار ترافیک را در شبکه متعادل کند ، بطوریکه داده ها در هر گام زمانی مسیر بهینه را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنند.

۹توازن بار در شبکه های کامپیوتریِ مبتنی بر QOS با استفاده از کولونی مورچه ها
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله روش مسیریابی جدیدی برای ایجاد توازن بار در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر QOS، ارائه شده است. روش پیشنهادی بر اساس مسیریابی Ant_Net بوده و در آن از عاملهای ساده و متحرکی که عملکردی مشابه با رفتار مورچه ها دارند، استفاده شده است. در روش ارائه شده، مورچه ها ، قابلیت تولید مثل دارند و به همراه فرزندانشان در طول شبکه حرکت کرده و مسیرهای بهینه را مشخص می کنند. با استفاده از این روش از بروز برخی مشکلات مربوط به الگوریتم های کولونی مورچه ها نیز تا حدودی جلوگیری بعمل آمده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش Ant_Net از کارائی بهتری برخوردار بوده و میزان تاخیر آن کاهش و میزان Throughput آن، افزایش یافته است.

۱۰ارائه جایگاه جدیدی برای واسط کاربر در معماری مبتنی بر سرویس
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
واسط کاربربه عنوان تنها ابزار انتقال معنا میان برنامه کاربردی و کاربر، حوزه پژوهشی بسیار مهمی است. معماری مبتنی بر سرویس، رهیافتی است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می دهد. در این معماری، با توجه به ماهیت استفاده مجدد سرویس، تعریف جایگاه صحیحی برای واسط کاربر، گام مهمی در توسعه آن و همچنین نیل به اهداف طراحی تلقی می شود. در این مقاله، با استفاده از فناوری های موجود، تعامل میان سرویس و برنامه های کاربردی را توسعه داده و جایگاه جدیدی برای واسط کاربر در معماری مبتنی بر سرویس، تعریف می کنیم. این ساختار پیشنهادی، با قرار دادن سیاست های طراحی واسط کاربر در درون سرویس و کاهش هزینه های تغییر، مفهوم واسط کاربر مبتنی بر سرویس را ممکن می سازد. علاوه بر این، همگون سازی در طراحی را به دنبال دارد و موجب سادگی یادگیری و رضایت مندی کاربر می گردد.

۱۱یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی نرم افزار
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
خوشه بندی نرم افزار، بدلیل تنوع وسیع و حجم زیاد نرم افزار ها و هم چنین ضرورت بهینه سازی، تحقیقات خاصی را طی سالهای اخیر به خود جلب کرده است. در این مقاله، یک الگوریتم جدید با عنوان DCM genetic به صورت ترکیبی از الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر افزار های همسایه و الگوریتم DCM ارائه می شود. الگوریتم بدست آمده در دو فاز عمل می کند: در فاز اول الگوریتم DCM را به گونه ای تغییر می دهیم که در آن فاکتور تعداد خوشه ها نیز مورد توجه قرار می گیرد و سپس جهت تولید نسل اولیه از این الگوریتم استفاده می کنیم و در فاز دوم برای یافتن بهترین افزار از الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر افزارهای همسایه استفاده می کنیم که از میان جمعیت تولیدی توسط الگوریتم DCM افزار با کیفیت بالا به عنوان نتیجه نهایی اعلام می کند. نتایج بدست آمده از اعمال الگوریتم DCM genetic نشان می دهد که در مجموع بهینه تر از دو الگوریتم اولیه عمل می کند.

۱۲طبقه بندی کلاس های کمیاب مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
نمونه های کمیاب اغلب بسیار مورد توجه می باشند. در تشخیص پزشکی، بیماری های نادری نظیر سرطان بسیار جالب تر از بیماری های معمولی نظیر سرماخوردگی می باشند. در این مقاله به منظور طبقه بندی کلاس های کمیاب، به تولید یک مجموعه از قوانین مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی پرداخته شده است. ابتدا بر روی مجموعه داده ها، عملیات پیش پردازش شامل استفاده از مقادیر عمومی به جای مقادیر گمشده و گسسته سازی مشخصه ها انجام، سپس با بهره گیری از تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی، مشخصه های مناسب استخراج می شوند. در انتها با استفاده از پردازش تکاملی یک مجموعه قوانین که تنها کلاسهای کمیاب را مورد پیشبینی قرار می دهند، ارایه شده است. نتایج به دست آمده بر روی مجموعه داده های مختلف که دارای مشخصه های زیادی هستند در مقایسه با نتایج معتبر ارایه شده، بسیار مطلوب تر بوده است.

۱۳ارائه یک روش برای اجتناب از بی نظمی در رفتارهای گروهی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۸
رفتارهای هوشمند در بازی های کامپیوتری و همچنین سیستم های چند عاملی استفاده می شوند. هدف در استفاده از این رفتارهای هوشمند، ایجاد رفتاری طبیعی و انعطاف پذیر برای کاراکترهای موجود در بازی های کامپیوتری می باشد. در عمل تلفیقی از رفتارهای هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد نحوه ی ترکیب این رفتارها باید به نحوی باشد که نشان دهنده ی انعطاف پذیری و همچنین طبیعی بودن رفتار کاراکترها باشد. در اغلب این نوع سیستم ها عامل های هوشمند بعد از برخورد با یک مانع از هم جدا شده و مجموعه اولیه از بین می رود. در صورت زیاد بودن تعداد عامل ها نیز سیستم دچار بی نظمی شدیدی می شود. در این مقاله یک روش برای جلوگیری از این بی نظمی پیشنهاد شده است، بررسی نتایج حاصل از روش پیشنهادی و همچنین روش های موجود ، خود گویای برتری روش پیشنهادی در ایجاد رفتار گروهی می باشد.

۱۴بهبود الگوریتم مسیریابی کیفیت سرویس SAR به کمک مکانیزم تعمیر مسیر
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۸
در سال های اخیر در نتیجه دامنه وسیع کاربردها در شبکه های سنسور– از کشف حوادث (سوانح و بلایای طبیعی) گرفته تا سیستم های مدیریت انبار و غیره– جمع آوری اطلاعات در این زمینه بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. کیفیت سرویس عبارتست از کیفیتی که کاربر\برنامه کاربردی در ارتباط با شبکه مشاهده می کند و در واقع مقدار کیفیتی است که شبکه به کاربر\برنامه کاربردی ارائه می دهد. کیفیت سرویس مجموعه ای از صفات قابل اندازه گیری سرویس مانند تاخیر ، پهنای باند، گم شدن بسته ها، Jitterو ..می باشد که برای کاربر\ برنامه کاربردی انتها به انتها end – to – end در نظر می گیرند. الگوریتم های کیفیت سرویس متفاوتی در زمینه شبکه های سنسور بیسیم مطرح شده اند که از این میان می توان به الگوریتم SAR اشاره نمود. هدف ما در این مقاله بر طرف نمودن برخی نقاط ضعف این الگوریتم و بهبود کارایی آن می باشد.

۱۵بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در حین انجام عملیات در پایگاه داده
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله ابتدا به بررسی روش های بهینه سازی تقاضا پرداخته سپس مفهمومی بنام Top–k– معرفی میگردد. در روش های سنتی برای بدست آوردن K جواب با ارزش بیشتر ، ابتدا جوابهای حاصل مرتب شده، سپس K جواب بالا انتخاب می گردید حال آنکه در این روش در حین انجام عملیات، مرتب سازی صورت گرفته و K جواب بهتر بازیابی میشود و در نتیجه هزینه کمتری را در بردارد.

۱۶معرفی سیستمی کارا برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله سیستم بازیابی تصویر بصری مبتنی بر محتوای موثری ارائه می گردد که شامل دو جزء اصلی استخراج محتوای بصری و شاخص گذاری و موتور جستجو می باشد. هر یک از تصاویر موجود در پایگاه داده تصویر به وسیله ویژگی های بصری خودش مثل موجود در پایگاه داده تصاویر استفاده می کند. این سیستم از هیستوگرام رنگ با تنها سیزده bin به منظور استخراج رنگ از تصاویر موجود در پایگاه داده تصاویر استفاده می کند. الگوریتم قطعه بندی بدون ناظ منحصر به فردی با تکنیک wavelet ترکیب شده و ویژگی های موجود نسبتا پایین می باشد . موتور جستجو به منظور کاهش چشمگیری محدوده جستجو فیلتر رنگ و فیلتر فضایی را به کار میگیرد. به عنوان نتیجه پردازش صف تسریع یافته و نتایج تجربی نشان می دهد که سیستم ما توانایی بازیابی تصاویری را که متعلق به یک دسته هستند را نیز دارد.

۱۷طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مقیاس پذیر برای مدیریت مکان گره های سیار در پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان در شبکه های سیار موردی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از کاربردهای اصلی سرویس مکان استفاده در الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر موقعیت است . الگوریتم پیشنهادی در سطوح بالاتر سلسله مراتب از نوعی هوش گروهی بهره می گیرد، به نحوی که گره های متحرک با عبور از مرز نواحی بالای سلسله مراتبی، ماده ی پیاز خود ترشح کرده و گره های سرور مکان با تجمیع ترشحات ،درصورتی که که غلضت تجمیع ترشحات، از یک آستانه رد شود اقدام به ارسال بسته مکان به سرور سلسله مراتبی می کنند. الگوریتم پیشنهادی باعث کاهش مواردی از قبیل سربار به روز رسانی مکان شده و در عین حال درصد موفقیت جستجوی مکان نیز در حدی جزئی وبدون کاهش چشمگیر پایین می آید.

۱۸طراحی یک پروتکل نظیر به نظیر ساخت یافته با بهبود پروتکل chord
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
سیستمهای نظیر به نظیر، تغییراتی در سیستمهای کلاینت سرور پیشنهاد می کنند تا بار پردازش و پهنای باند را در بین تمام گره های شرکت کننده، پخش کنند. پروتکل chord نمونه ای از این سیستمها می باشد که دارای ویژگی های سادگی، تعداد گم محدود در هنگم جستجوی کلید و مقیاس پذیری بالا است دراین پروتکل به دلیل عدم تطابق توپولوژی فیزیکی با شبکه روئین، میانگین تاخیر جستجو افزایش می یابد با توجه به این ویژگی که در حلقه chord ، گره ها، مسئول دنباله متوالی از کلیدها می باشند دراین مقاله براساس پروتکل chord، پروتکل جدید C.B.Chord معرفی می شود که با کش کردن تعدادی از زوجهای (کلید، گره) می تواند مکان رنج گسترده تری از کلیدها را در جستجوهای بعدی تشخیص دهد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که این پروتکل درمقایسه با پروتکل اصلی، کارایی بهتری در کاهش میانگین تاخیر دارد.

۱۹بهبود دقت مکان یابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از آتاماتای یادگیر
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
شبکه های حسگر بی سیم برای بسیاری از کاربردهای حساس به مکان مفید می باشند به عنوان نمونه می توان از کاربردهایی مانند نظارت بر محیط، کاربردهای نظامی، مدیریت سوانح و غیره نام برد. مکان یابی در این شبکه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است اکثر الگوریتم های مکان یابی موجود بر افزایش دقت تخمین مکان گره های شبکه با استفاده از تکنیکهای ریاضی یا هیوریستیک تمرکز داشته اند از آنجایی که بدست آوردن نتایج دقیق با روشهای قدیمی بسیار سخت می باشد. در این مقاله یک راهکار جدید براساس الگوریتم یادگیری تقویتی برای مکان یابی گره ها در شبکه های حسگر ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی در فاز مسافت یابی از روش dv–distance و در فاز تخمین مکان گره ها از آتاماتای یادگیر تصادفی با ساختار متغیر استفاده شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به الگوریتم های (PSO, APS(dv–distance خطای کمتری در تخمین مکان گره ها دارد.

۲۰طراحی یک روش بازیابی اطلاعات در شبکه های نظیر به نظیر غیر ساختار یافته
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه استفاده از شبکه های نظیر به نظیر رشد زیادی بخصوص در اینترنت پیدا کرده است .یکی از مباحث بسیار مهم در این شبکه ها بازیابی اطلاعات است که پارامترهای مختلفی در آن تاثیر گذار است. در این مقاله روشی را مطرح می کنیم در حین فرایند جستجو نوع منبع درخواستی را برخلاف روش های قبلی در نظر می گیرد. روش پیشنهادی از نظر نرخ موفقیت در حدود 5 درصد و از لحاظ پاسخگویی 6.5 درصد بهتر از یکی از روش های پراستفاده که به روش جستجوی احتمالی انعطاف پذیر APS معروف است بهتر عمل می کند. توجه به اینکه هر گره چه نوع اطلاعات و دا ده هایی را به اشتراک گذاشته است کمک می کند، تا در هنگام به جلو فرستادن درخواست ها، این درخواست ها به سمت گره هایی فرستاده شوند که احتمال پاسخگویی بیشتری دارند.

۲۱یک الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی مکان یابی سرویس دهنده تکرار
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
سرویس دهنده های تکرار در شبکه ها باعث افزایش کارایی و دسترس پذیری می شوند با این حال مکان یابی سرویس دهنده تکرار موضوعی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است مساله مکان یابی سرویس دهنده تکرار انتخاب M مکان ا زمیان N سایت با هدف به حداقل رساندن هزینه می باشد هزینه می تواند پهنای باند فاصله تاخیر یا هر معیار کارایی دیگری در شبکه ها باشد دراین مقاله به بررسی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود مکان یابی سرویس دهنده های تکرار می پردازیم و سپس الگوریتم فوق را با الگوریتم حریصانه Qiu و حالت بهینه مقایسه می نماییم. نتایج شبیه سازینشان میدهد که الگوریتم ژنتیک به جوابهای بهتری نسبت به الگوریتم حریصانه Qiu می رسد ولی هزینه محاسباتی الگوریتم ژنتیک بیشتر از الگوریتم حریصانه می باشد.

۲۲چالشهای طراحی سیستمهای پردازش تحلیلی برخط در محیطهای سیار
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه پیشرفتهای چشمگیری در فناوریهای محاسباتی همچون محاسبات سیار، محاسبات فراگیر و محاسبات همهجاحاضر انجام شده است. همراه با این پیشرفتها، نیازهای جدیدی نیز در رابطه با استفاده از سیستمهای هوشمند در محیطهای سیار همچون کسبوکار سیار ودولت سیار مطرح شدهاند. لذا در این مقاله، یکی از مفاهیم نوین در حوزه سیستمهای هوشمند به نام Mobile OLAP یا سیستم پردازش تحلیلی برخط سیار تشریح میشود. هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفاهیم، معماریها و چالشهای مطرح در طراحی و پیاد ه سازی سیستمهای OLAP سیاراست.

۲۳تعادل بار و انتخاب دروازه در شبکه های مش بیسیم یک معیار جدید ( HPSM)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۸
دروازه ها ، در شبکه های مش بیسیم، یک جزء مهم به شمار آمده و ارتباط کل شبکه با دنیای بیرون، از جمله اینترنت را فراهم می کنند. از انجایی که تمام ترافیک های وارده و صادر شده در شبکه، از طریق این دروازه ها صورت می گیرد، این نقاط به سادگی تبدیل به گلوگاه می شوند.با وجود چندین دروازه در شبکه، در صورت عدم تعادل ترافیک در شبکه، برخی از این دروازه ها، همچنان گلوگاه می مانند، و باعث تجمع بار در انها شده و در نتیجه، کاهش توان عملیاتی کل شبکه خواهد شد. در این مقاله، روشی را به نام HPSM برای انتخاب دروازه های مناسب پیشنهاد کرده ایم که با هدف تعادل بار ترافیکی در دروازه ها، و افزایش کارایی شبکه می باشد.معیار انتخاب دروازه، HPSM می باشد که ترکیبی از معیار های وابسته به شرایط میسر و وابسته به شرایط دروازه می باشد. ضمنا شرایطی برای جلوگیری از حالت پینگ پونگی در نظر گرفته شده است.شبیه سازی این الگوریتم به وسیله ی شبیه ساز NS2 انجام شده و سپس نتایج به دست آمده با سایر روش ها مقایسه شده است که بیان گر بهبود توان عملیاتی در شبکه ی بیسیم مش با روش ارایه شده می باشد.

۲۴بهبود عملکرد الگوریتم Saدر حل مسئله مکان یابی شبکه های حسگر بی سیم
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
توپولوژی تصادفی شبکه های حسگر بیسیم تشخیص مکان حسگرها را به یکی از مهمترین چالشهای فراروی توسعه کاربرد این نوع از شبکه ها تبدیل نموده است از میان راه حلهای ارایه شده اخیر الگوریتم اکتشافی مبتنی بر تکنیک Simulated Annealing بدلیل نتایج مطلوبی که به همراه داشته بیش از سایر روشها مورد توجه قرار دارد با وجود دقت بالای این روش در شبکه های پرتراکم ضعف اصلی این الگوریتم افزایش زمان فرایند مکان یابی متناسب با افزایش سایز شبکه است و این درحالی است که در شبکه های کم تراکم نیز دقت الگوریتم افت محسوسی می یابد هدف ازاین مقاله ارایه راه کاری درجهت افزایش کارایی این الگوریتم است در الگوریتم پیشنهادی به جای تخمین کاملا تصادفی روش sA ابتدا با بکارگیری روش trilateration تخمین نسبتا مناسبی از مکان حسگرها بدست می آید و به این ترتیب حجم محاسبات در آغاز اجرای الگوریتم به شدت کاهش یافته و زودتر به نتیجه نهایی خواهیم رسید. علاوه بر این با تغییر تابع هزینه درفاز اول مشکل قرار گیری حسگرهای شبکه در موقعیت وارونه Flip) تا حدود زیادی برطرف شده و درنتیجه خطای الگوریتم کاهش می یابد.

۲۵مسیریابی چندپخشی بهینه با قابلیت اطمینان بالا درشبکه های سیار اقتضایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه های سیار اقتضایی MANET)ها)، شبکه های بی سیم بدون زیرساختار می باشند که گره ها در آنها متحرک بوده و باعث تغییر مکرر توپولوژی شبکه می شوند. در این مقاله، بمنظور مدیریت حرکت گر هها، توزیع متوازن بار، کنترل نوسانات ترافیک و ازدحام و پشتیبانی از QoS در ارتباطات چند پخشی درونMANETها، یک پروتکل چندپخشی مبتنی بر درخت بهینه با قابلیت اطمینان بالا بنامDMcast معرفی می شود ؛که با تشخیص و پیش بینی سریع لینک یا گره های در معرض آسیب و با بکارگیری مکانیزم های بازیابی محلی ارائه شده، این شبکه ها را در برابر انواع مختلف آسیب ها پایدار و ایمن نگه داشته و نسبت به پروتکل های مطرحی همچون ODMRP وADMR کارآمدتر و بهینه تر می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۳ نتیجه