توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی عددی جابه جایی آزاد نانوسیال در حفره گرم شده از کف در حضور میدان مغناطیسی خارجیبا استفاده از روش شبکه بولتزمن
اطلاعات انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله جابه جایی آزاد یک نانو سیال در یک حفره گرم شده از کف در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی به صورت عددی با استفاده از روش شبکه بولتزمن مورد بررسی قرار گرفت. حفره مربعی از مخلوط کرسن کبالت پرشده است. این بررسی با دیگر کارهای تجربی و عددی مقایسه شده و هماهنگی قابل قبولی مشاهده شد. مشخصات ترموفیزیکی نانوسیال را به جز چگالی که متغیر است و از مدل تقریب زینسک استفاده شده است را ثابت فرض می کنیم. اثر عدد رایلی،ضریب مغناطیسی، طول منبع گرما و کسر حجمی کبالت در سیال و مشخصات انتقال گرما مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش اعداد رایلی،طول منبع گرمایی و کسر حجمی، مقادیر دما نیز افزایش پیدا می کند. عدد ناسلت رابطه مستقیمی با عدد رایلی و طول منبع حرارتی و رابطه معکوسی با کسرحجمی کبالت دارد. همچنین هرچه ضریب مغناطیسی کوچکتر باشد پروفیل دمایی افزایش خواهد یافت.

۲شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی به همراه تشعشع در محفظه مربعی مانع دار
اطلاعات انتشار: کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
درکار حاضر شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی به همراه تشعشع در محفظه مربعی مانع دار مورد بررسی قرار می گیرد. دیواره عمودی محفظه سرد با دمای ثابت هستند در حالی که دیواره های افقی عایق بندی شده اند. اثرتغییر عدد رایلی و اندازه و مکان استوانه گرم و ضریب صدور آن مورد بحث قرار می گیر د. نتایج به صورت خطوط هم دما و خطوط جریان نمایش داده می شود. نتایج نشان می دهد در نظر گرفتن تشعشع دمای درون حفره را یکنواخت تر می کند و انتقال حرارت را افزایش می دهد. با افزایش شعاع استوانه و یا ضریب صدور آن انتقال حرارت افزایش می یابد و همچنین بیشترین نرخ انتقال حرارت هنگامی اتفاق می افتد که استوانه در میانه افقی نزدیک به دیواره عمودی قرار می گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه