توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی حذف لایه ذوب مجدد در فرایند اچ در حضور ذرات ساینده و ارتعاشات آلتراسونیک با بکارگیری مدلسازی شبکههای عصبی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه با توجه به پیشرفت های شگرفی که در صنایع حساس از جمله هوافضا، خودروسازی، طراحی و ساخت قالبها و ابزارآلات صورت پذیرفته است و با توجه به اهمیت صافی سطوح و داشتن قطعاتی با سطوح یکنواخت بدون هیچ گونه ترک و حفرهای، دستیابی به روشهایی نوین جهت بهبود صافی سطوح ضروری است. از طرفی بسیاری از فرایندهایی که جهت تولید قطعات از آنها استفاده میشود از جمله ماشینکاری تخلیه الکتریکی، موجب ایجاد لایه ذوب مجدد بر روی سطح قطعات میگردد. این لایه باعث کاهش استحکام و عمر خستگی، ایجاد تنش پسماند و در نهایت شکست قطعه در بارگذاری های بالا میشود. لذا بررسی روشهای جدید برای حذف این لایه مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته– است. در این تحقیق ابتدا اقدامات صورت گرفته جهت حذف لایه ذوب مجدد مورد مطالعه قرار گرفتهاست. سپس با استفاده از تجربیات تحقیقات قبلی، یک روش جدید برای حذف لایه ذوب مجدد، متشکل از امواج آلتراسونیک، اسید رقیق و پودر ساینده ارائه شد. در ادامه، پارامترهای مؤثر بر فرایند حذف لایه ذوب مجدد و بهبود صافی سطح به روش سایش در محیط خورنده با کمک انرژی آلتراسونیک تعیین گردید. برای بررسی نحوه تأثیرگذاری پارامترها، یک شبکه عصبی توسعه داده شد. در مدل ارائه شده، از مش پودر، غلظت اسید و مقدار زمان پرداختکاری به عنوان ورودی شبکه و مقدار برادهبرداری به عنوان خروجی شبکه تعیین شده است. مقایسه مقادیر آزمایشگاهی و مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه حاکی از مناسب بودن شبکه آماده شده و الگوریتم آموزش شبکه بوده است. بر اساس مقادیر پیش بینی شده از شبکه عصبی، می توان نتیجه گرفت که در حالت کلی با افزایش غلظت اسید، مقدار براده برداری افزایش پیدا میکند. همچنین در حالتی که شماره مش بالاترین مقدار خود باشد و در زمانهای پرداختکاری طولانی تر، میزان کاهش وزن و براده– برداری در بالاترین حد خود است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه