توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر عوامل هیدرودینامیکی بر فلوتاسیون ذرات درشت با استفاده از نرم افزارDX8
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
پارامترهای هیدرودینامیکی تأثیر قابل ملاحظهای بر روی کارایی سلول های فلوتاسیون دارند. در این تحقیق تأثیر برخی از مهمترین پارامترهای هیدرودینامیکی بر روی فلوتاسیون ذرات درشت زغالسنگ با استفاده از نرم افزارDX8مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش طراحی آزمایش فاکتوریلی پارامترهای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف، غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل نتایج آزمایشها نشان داد که تا سرعت 700 دور بر دقیقه،پارامترهای فاصلهی همزن از کف، سرعت گردش همزن، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن ازکف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. اما پس از افزایش سرعت همزن به مقادیر بالاتر از 700 دور بر دقیقه، اثر پارامترهای سرعت گردش همزن ، فاصله ی همزن از کف ، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن از کف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. مقادیر بهینه پیشنهادی توسط نرم افزار برای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ به ترتیب 700 دور بر دقیقه، 3\0 ارتفاع سلول170ppm روغن کاج و 14 % بهدست آمدند.

۲تعیین اندازه گلوله بهینه برای بهبود کارآئی آسیاهای گلوله ای و کیفیت محصول تولیدی مجتمع مس سونگون
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
کارآیی بهینه خردایش نیاز به تغییر مبنای انرژی مصرفی به مبنای شکست بهینه ذرات دارد. بهینه سازی کارآئی خردایش با تغییرات کلیدی بر روی سیستم آسیاکنی کانه سولفوری مس بررسی شد. به همین منظور اندازه گلوله با هدف بهینه سازیشکست ذرات با انجام آزمایشاتی بر روی آسیای صنعتی به عنوان پارامتر اصلی در نظر گرفته شد. کارآیی آسیا، نسبت خردایش، میزان نرمه و کیفیت محصول تولیدی نیز به عنوان متغیرهای پاسخ بررسی گردید. نتایج نمونه برداری های اولیه از خوراک آسیای گلوله ای که از گلوله 60 و 80 میلی متر استفاده میشد نشان دهنده کاهش ابعاد خوراک آسیاهای گلوله ای نسبت به طراحی بود.ابعاد بهینه گلوله با استفاده از میانگین روابط تجربی که اندازه گلوله را برحسب پارامترهای عملیاتی پیش بینی می کنند، 30 میلیمتر محاسبه گردید. همچنین تأثیرگلوله های 30 و 60 میلی متر بر روی آسیا بررسی گردید. نتایج نشان داد که گلوله های 30میلیمتر میزان مصرف انرژی را 11 % کاهش داده و کارآیی آسیا را از 52 % تا 81 % بهبود بخشید. محصول تولیدی نیز ریزتر (نسبت خردایشبیشتر) و دارای توزیع ابعادی مناسب گردید
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه