توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طرح برون سپاری در توزیع انرژی برق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به جایگاه شرکت های توزیع در صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی و خدماتی است رضایت مشترکین در پایداری انرژی مطمئن برق با حفظ کیفیت و قیمت اجرای موفق طرح برون سپاری گام مهمی در یاری رساندن صنعت برق در بخش توزیع خواهد بود که برون سپاری با انتخاب پیمانکاران مجرب با در نظر گرفتن شاخص ها و نظارت جدی میسر خواهد گردید.

۲تاثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و ذرت
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
آلودگی خاکها در اثر فعالیتهای انسان، یکی از خطرات مهم زیست محیطی است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم و ارتقای گیاهپالایی توسط کلزا و ذرت در خاکآلوده به کادمیوم اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل کامل تصادفی با 3 سطح کادمیوم (صفر، 15 و 30 میلی گرم در کیلوگرم) از منبع نیترات کادمیوم و 4 سطح پتاسیم (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم) از منبع کلرید پتاسیم در سه تکرار صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای کادمیوم و کودهای پتاسیم اثرات معنی داری (p<0\01) بر غلظت کادمیوم ریشه و اندام هوایی گیاهان کلزا و ذرت داشتند. به طوری که بالاترین مقدار جذب کادمیوم با مصرف 300 میلی گرم در کیلوگرم به صورت کلرید پتاسیم توسط ریشه گیاه ذرت به دست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه