توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیبشناسی محیط کسب و کار در استان زنجان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی، سال
تعداد صفحات: ۲۴
بهبود محیط کسب و کار از مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح میباشد. از این رو، پژوهش حاضر، به بررسی بومی مسائل و مشکلاتسرمایهگذاران در استان زنجان پرداخته است. مبنای این بررسی پروندههای مورد رسیدگی در مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایهگذاری در استان زنجان بوده است. تعداد 180 مورد شکایت و مشکل در مرکزخدمات سرمایهگذاری استان به ثبت رسیده است که بیش از 45 درصد از آن به تامین زیرساختها، 32 درصد در خصوص موضوع تسهیلات، 14 درصد موضوعات در خصوص اخذ مجوزها، 6 درصد شکایات ومشکلات واصله نیز درخصوص مواردی از قبیل مشکلات گمرکی، تامین سوخت و غیره و 2 \ 2 درصد نیز تحت عنوان سایر بوده است. در این مقاله به ریشهیابی و طبقهبندی اهم موانع و مشکلات موجود در راه–اندازی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری در تامین زیرساخت برق و اخذ مجوزهای محیط زیست پرداخته و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات مشابه ناشی از فرآیندها و رویه های اجرایی قوانین و مقررات در استان،راهکارهای پیشنهادی مناسب در حوزه قوانین، مقررات و رویههای در حال اجرا و ناظر بر ساختارهای اجرایی ارائه شده است.

۲نقش GIS در بهبود محیط کسب و کار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه فضای کسب و کار یکی از شاخص های برتری کشورها محسوب می شود. بهبود محیط کسب و کاریکی از مهم ترین راهبردهای توسعه بخش خصوصی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده و یکی ازعوامل مهم و اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی در انتخاب کشور هدف برای سرمایه گذاری می باشد. این مهم برای موفقیت سرمایه گذاران داخلی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با بررسیهای به عمل آمده درخصوص مشکلات پیش روی طرح های سرمایه گذاری در استان زنجان که با تحلیل داده های بانک اطلاعاتی سامانه رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران مرکز خدمات سرمایه گذاری استانبدست آمده است، مشکل مربوط به تامین زمین همراه با زیرساخت های لازم از بیشترین فراوانی برخوردار می باشد یکی از عوامل مهم در بروز این مشکل، مربوط به نبود سیستم جامع اطلاعاتی جهت مکانیابیبهینه طرح های سرمایه گذاری و یا تعیین مناطق مستعد سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. در این مقاله ضمن تشریح مشکل مذکور، طراحی سیستم جامع و پویا مبتنی بر GIS به عنوانراه حلی برای حل مسأله انتخاب زمین مستعد که به عنوان یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره مطرح می باشد به همراه فرآیند و ملزومات ایجاد سیستم مذکور پیشنهاد می شود. در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی لایه های مکانی زیرساخت های مرتبط به عنوان داده های مکانی و ضوابط و قوانین مرتبط به عنوان بخشی از لایه های توصیفی بانک اطلاعاتی را تشکیل می دهند. در بخش پردازش سیستم مذکور می بایست الگوریتم هایی برای انتخاب اولویت بندی مناطق مستعد سرمایه گذاری براساس پارامترهای ورودی طراحی شود.

۳چشم انداز صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه
اطلاعات انتشار: مجله اقتصادي، دورهدوره جدید،دوازدهم،شماره۷-۸، مهر و آبان ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تامین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تامین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تامین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه