توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه میزان جذب اتوگرافت غضروفی به دو شکل خردشده بدون پوشش و خردشده پوشیده در فاشیا، در خرگوش
اطلاعات انتشار: نشريه جراحي ايران، بهار, دوره  ۲۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: استفاده از گرافت غضروفی خردشده در سال های اخیر در جراحی رینوپلاستی مورد توجه جراحان پلاستیک قرار گرفته است. بسیاری از نویسندگان برای جلوگیری از پخش شدن غضروف خرد شده و شکل گیری بهتر گرافت توصیه به استفاده از پوشش های مختلف مثل فاشیای تمپورال، آلودرم یا سرجی سل برای پوشش گرافت غضروف خردشده کرده اند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان جذب و قابلیت حیات غضروف اتوگرافت در دو گروه گرافت غضروفی خردشده بدون پوشش وگروه غضروف خردشده پیچیده در فاشیا می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه از 15 خرگوش نر سفید نژاد نیوزلندی با وزن تقریبی 2000 تا 2500 گرم و سن 12 تا 16 هفته استفاده شد. ما از غضروف خردشده گوش خرگوش به صورت اتوگرافت استفاده کردیم. یکی از نمونه ها را با فاشیا لاتای خرگوش پوشاندیم و دو پاکه زیرجلدی در پشت خرگوش در دو طرف ستون فقرات کمری ایجاد کردیم. پس از توزین دقیق نمونه ها در پاکه سمت راست گرافت پیچیده در فاشیا و در پاکه چپ گرافت بدون پوشش را کاشتیم. پس از 12 هفته نمونه ها خارج گردیده و با دقت توزین شدند و عکس برداری انجام شد. نمونه ها رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین شدند و تحت بررسی هیستولوژیک قرار گرفتند.یافته ها: میزان جذب غضروف در گروه گرافت غضروفی خردشده پیچیده در فاشیا بیشتر از گروه گرافت غضروفی خردشده بدون پوشش بود (P–value<0.001) . میزان شکل گیری غضروف جدید در گروه گرافت غضروف خردشده بهتر از گروه گرافت غضروفی خردشده پیچیده، در فاشیا بود (P–value= 0.001) ولی در مقایسه دو گروه از نظر کل غضروف باقیمانده، غضروف زنده، میزان فیبروز و استخوانی شدن تفاوت آماری معنادار وجود نداشت.نتیجه گیری: مطالعه ما نشان دادکه هر نوع پوششی در اطراف گرافت غضروفی خردشده به صورت سدی در برابر رسیدن مواد مغذی به کندروسیت ها عمل می کند و نتیجه نهایی آن نکروز و از دست رفتن حجم گرافت ها خواهد بود. از آنجا که در گروه گرافت غضروفی خردشده بدون پوشش فاشیایی جذب مشاهده نشد می توان آن را به عنوان یک روش مناسب در برقراری شکل نواحی مختلف صورت و رینوپلاستی به کار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه