توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساخت الکترودشفاف بااستفاده ازنانوسیم نقره و بررسی ویژگیهای آن
اطلاعات انتشار: سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، سال
تعداد صفحات: ۵
دراین پژوهش ابتدانانوسیم نقره با استفاده ازپلی ال تهیه شدوسپس باهدف ساخت الکترودشفاف نانوسیم تولید شده روی زیرلایه شیشه ای باروش غوطه وری لایه نشانی انجام گرفت ازنانوسیم نقره تولید شده ازمون پراش پرتوایکس تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی وبیناب UV–vis به عمل امد مقاومت وشفافیت لایه نازک تولید شده مورد بررسی قرارگرفت و ازآنهاتصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام گرفت نتایج نشان داد که نانوسیم های تولید شده دارای قطرمیانگین کمتر از100نانومتر و طول میانگین 15میکرومتر هستند دربررسی مقاومت و شفافیت الکترودهای رسانای شفاف تولید شده با نانوسیم نقره ازبین نمونه هابهترین نتایج مقاومت الکتریکی 10\sq و بهترین شفافیت 60درصد به دست امدالکترودهای شفاف درساخت سلولهای خورشیدی برای تامین انرژی الکتریکی وهمچنین نمایشگرهای لمسی درعلوم نظامی کاربرد دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه