توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نگرش انسان به خداوند و تأثیرآن در مدیریت مشکلات ومصائب از منظر قرآن و روایات
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، سال
تعداد صفحات: ۲۱
انسان درآوردگاه مشکلات ، تحت مراقبت پروردگار عالم ، با مدیریت آمیخته به توکل ، درجات کمال را ازآن خود می کند . در این مسیر، ممکن است دچار چالشهای فراوانی گردد . ولی با همه این موارد ، با استعانت از درگاه ایزد منان به رشد وتعالی میرسد . هدف در اینجا ، بررسی نقش ابتلائات در زندگی انسان و چگونگی مدیریت وی در ساختار نظام تربیتی الهی، از منظر تعالیم دینی وقرآن بوده ونتایجی که از آن حاصل می شود .ضرورت این موضوع ایجاب می کند که دانسته شود ، مصائبی که گریبانگیر انسانها می شود ، تا چه اندازه در سازندگی آنها مؤثر بوده و نقش بارز این مشکلات در سیر بشر به سمت کمال چگونه است ؟ آیا می توان گفتبا وجود همه کاستیها در زندگی ، بشر لیاقت دارد که به موفقیت نایل شود و به تکامل برسد ؟ یا اینکه این لیاقت تحت پرورش رب الارباب بوجود می آید؟ روش کار دراینجا توصیفی – تحلیلی می باشد . فرضیه عبارت از اینست که : انسان درچالشهای زندگی و با اتکای به خالق هستی و مدیریت آمیخته با توکل ، به عنوان یک باور عمیق ، می تواند به تکامل برسد ولاغیر . نتیجه این اعتقاد درمواجهه انسان با مصائب ، نایل شدن به عبودیت خالص ، دوری از غفلت ، افزایش ایمان ، ارائه رفتارهای صحیح فردی واجتماعی وپرهیز از گناهان می شود

۲تهیه نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه سازی توافقی ویکور
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، دوم،شماره۱(پياپي ۵)، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ناپایداری های دامنه ای، ازجمله پدیده های معمول در بیشتر مناطق کوهستانی ایران است. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این ناپایداری ها، زمین لغزش است. هدف از این پژوهش، تهیه نقشه حساسیت پذیری دامنه های شمالی بینالود به زمین لغزش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توافقی ویکور است. ابتدا پس از تهیه نقشه پایه محدوده مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدید های میدانی، نقشه عوامل موثر در حساسیت–پذیری حوضه به زمین لغزش شامل شیب، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، لیتولوژی، نوع خاک و بارش در محیط GIS تهیه شد. سپس ضریب اهمیت هر کدام از معیارهای مذکور در وقوع زمین لغزش، به کمک الگوریتم سلسله مراتبی AHP به دست آمد که معیارهای شیب، لیتولوژی و طبقات ارتفاعی بیشترین ضریب اهمیت را کسب کردند. سپس بر پایه الگوریتم بهینه سازی ویکور، درجه سودمندی و پشیمانی انتخاب گزینه های برتر (زیرحوضه ها)، مشخص و در پایان با محاسبه میزان شاخص بهینه ویکور (Q)، زیر حوضه ها برحسب درجه حساسیت پذیری به زمین لغزش در سه کلاس کیفی حساسیت پذیری کم، متوسط و زیاد طبقه بندی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که زیر حوضه های گلمکان، اسجیل و اندرزی بیشترین حساسیت پذیری و زیر حوضه های خیرآباد، اقبال و چایش دارای کمترین حساسیت پذیری به وقوع زمین لغزش هستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه