توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه پایدار شهریمطالعه موردی شهر استهبان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
در دهه های اخیر همزمان با افزایش جمعیت شهرها و با توجه به محدود بودن ظرفیتهای آن مسائل و معضلات متعددی در زمینه های گوناگون در مناطق شهری تخریب منابع طبیعی و پیرامون آن شکل گرفته است براین اساس بایستی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTدر عصر تکنولوزیک و انفورماتیک از این مشکلات کاست و در راستای توسعه پایدار شهرها گام برداشت دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از بازدیدهای میدانی مطالعات کتابخانه ای و تجربیات موفق جهانی به ارزیابی نقش و اثرات مثبت ICT در توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی شهر استهبان می پردازیم نتایج تحقیق نشان میدهد که با افزایش استفاده و بهره گیری از ICT در شهر استهبان میزان مصرف انرژی سفرهای روزانه درون و برون شهری الودگیهای زیست محیطی کاهش یافته و با صرفه جویی در هزینه ها اشتغال و بهره گیری از امکانات شهری توسط گروههای مختلف اجتماعی خدمات بانکی، ثبت نام در سازمان ها افزایش یافته است که این خود نشان دهنده بهبود شاخصهای توسعه پایداردر شهر استهبان می باشد.

۲رویکرد تحلیلی بر توسعه پایدار شهر لامرد بااستفاده از تکنیک SWOT
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
افزایش جمعیت شهری و بهره برداری از منابع محیطی مدیریت کارامد منابع را ضروی می سازد در چارچوب توسعه پایدار شهری توجه به شاخصهای محیطی اقتصادی و اجتماعی رشد هوشمند شهری اصل اساسی می باشد براین اساس ارزیابی پتانسیل ها و محدودیتهای اکولوژیک و توسعه سازگارا و متناسب با طبیعت استفاده از مصالح و مواد بومی تناسب جمعیت و منابع طبیعی در روند توسعه شهرها ضروری می باشد با توجه به شرایط شهر لامرد و محیط طبیعی خشک آن و فعالیت های صنعتی در منطقه پارسیان مهر انرژی پارس جنوبی و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و حتی سیاسی آن در منطقه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بررسی های میدانی و تکنیک SWOT به ارزیابی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید درونی و خارجی توسعه پایدار در شهر لامرد پرداخته شده است یافته های پژوهش نشان میدهد که با توجه به موقعیت خاص مکانی و ژئواستراتژیکی لامرد استراتژی ها و راهکارهای توسعه پایدار شهر لامرد با بیان ویژگیهای بارز و پتانسیل های آن و شناسایی چهار عامل قوت ها ، ضعف ها – درونی و تهدیدها و فرصت ها امکانات – بیرونی SWOT در وضعیت اقتصادی 6 قوت و 5 ضعف، 3 فرصت و 3 تهدید، فرهنگی – اجتماعی 7 قوت و 10 ضعف و 7 فرصت و 5 تهدید و اکولوژیکی 6 قوت و 6 ضعف ، 3 فرصت و 2 تهدید مورد ارزیابی و سنهجش قرار گرفته اند که در پایان پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم و هدف توسعه برای تکامل ظرفیتها و توانایی ها بایستی میان توسعه فعالیت های صنعتی منطقه و سکونت گاههای انسانی برای تکامل ظرفیت ها و توانایی ها بایستی میان توسعه فعالیت های صنعتی منطقه و سکونتگاههای انسانی به صورت متوازن باشد وبرحفظ محیط زیست و بهره گیری از نیروی انسانی و متخصص بومی و گسترش راههای ارتباطی وسایل حمل و نقل مجهز در راستای توسعه بلندمدت و تلفیق حفاظت و توسعه دستیابی به عدالت اجتماعی به همراه توسعه اجتماعی و فرهنگی تاکید گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه