توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عوامل مخرب و راهکارهای حفاظت و احیاء جنگلها و مراتع
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس، سال
تعداد صفحات: ۹
تخریب جنگلها و مراتع و بهره برداری بی رویه از زمین و آب، روز به روز در حال افزایش است. جنگل ها و مراتع سهم قابل توجهی در تولید اکسیژن، پالایش هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب دارند که می توان از عواملی همچون تخریب غیر قانونی جنگل ها و مراتع، آتش سوزی، تغییرات کاربری غیرقانونی، فقر حاکم بر جوامع جنگل نشین، کمبود امکانات جهت حفاظت از منابع طبیعی و کمبود مشارکت روستاییان در اجرای طرح های منابع طبیعی و ... بعنوان عوامل تخریب منابع طبیعی نام برد. این گونه عوامل باعث ایجاد زمینه بیابانی شدن عرصه های طبیعی، تغییرات اقلیمی و پوششی، کاهش ذخیره سفره های آب زیرزمینی، بروز مشکلات زیست محیطی، بروز سیلاب و ... شده است. در این تحقیق ضمن معرفی مهمترین عوامل نابودی جنگلها و مراتع ایران، راهکارهای لازم جهت مقابله با این تهدیدات و حفاظت و احیاء منابع طبیعی کشور را ارائه می دهد

۲بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در مجمع عمومی عادی سالیانه درباره پرداخت سود نقدی به سهامداران تصمیم گیری می شود و این سود تنها به کسانی تعلق می گیرد که درتاریخ برگزاری مجمع رسماٌ و قانوناٌ مالک سهام محسوب شوند.لذا قاعدتاٌ پس از برگزاری مجمع، از آنجاییکه سهام بخشی از منافع خود را از دستداده است، معمولا با قیمت کمتری در بورس معامله می شود.مسئله مهمی که بین سهامداران وجود دارد شرکت یا عدم شرکت در مجمع میباشد.بنابراین ما در این مقاله سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم که سهام چه شرایط و ویژگی هایی داشته باشد تا با حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه آن سهام، بتوان بازده اضافی کسب کرد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع88 می پردازد.تحقیق حاضر شامل هفت فرضیه می – عمومی عادی سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های مالی 39باشد که در آن به بررسی رابطه بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم ، درصد تقسیم سود، بتای سهام، نسبت عایدی هر سهم پیش بینی شده سال مالی بعد به عایدی هر سهم محقق شده سال جاری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اندازه شرکت و هم چنین زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نیمه اول یا دوم سال با بازده اضافی می پردازند که ابتدا با روش همبستگی رابطه بین متغیرها به بازده اضافیمی پردازند.نتایج بررسی فرضیات نشان داد که بین متغیرهای برگزاری مجمع در نیمه اول یا دوم سال، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامو نسبت عایدی هر سهم سال مالی آتی به سال مالی فعلی با بازده سهام همبستگی وجود ندارد.لذا این متغیرها از مدل حذف شده و مدل تحقیق را با چهار متغیر دیگر شامل نسبت قیمت به عایدی سهم، بتای سهام، اندازه شرکت و سابقه درصد تقسیم سود می باشد طراحی شد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه