توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱محاسبه خیز تیر قرار گرفته بر روی بستر ارتجاعی به روش تجزیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله، روش تجزیه برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه چهار غیرهمگن با ضرایب متغیر بکار برده می‌شود. این نوع معادلات دیفرانسیل در تحلیل تیرهای انعطاف‌ پذیر بر روی بستر ارتجاعی به دست می‌آیند. لذا حل این نوع معادلات با استفاده از روش تجزیه (Adomian) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حکایت از دقت قابل قبول این روش در حل این قبیل معادلات دارد.

۲ارائه یک روش ساده و سازگار با آیین نامه بتن ایران “آبا” جهت تحلیل و طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۷
تحل یل و طراحی تیرهای عمیق بتن مسلح، با توجه به اهمیت و کاربردشان در ساختمانهای مهم مورد توجه محققین بسیاری بوده است . در این مقاله نتایج تحلیل و آزمایشگاهی بیش از 100 نمونه تیر عمیق مورد استفاده قرار گرفته، هر کدام از نمونه ها توسط روشهای آیین نامه های معتبر و روشهای پیشنهادی تحلیل شده اند . مقایسه نتایج بیانگر آنست که روش پیشنهادی توسط محقق، ساده، ایمن و سازگار با آیین نامه بتن ایران “آبا” می باشد و نسبت به سایر روشها جوابهای بهتری را ارائه می دهد.

۳رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تحت اثر نیروی دینامیکی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اهمیت و کاربرد تیرهای عمیق در سازه های مانند ساختمانهای بلند، پلها، سدها، سازه های دریایی، سیلوها و دیواره مخازن در این مقاله یک مدل کامپیوتری برای تحلیل دینامیکی تیرهای عمیق دو سر ساده به کمک نرم افزار ANSYS 5.4 با المان solid 65 ارائه شد. و همچنین آنالیز مودال، تاصیر آرماتورگذاری و هندسه تیر بر روی فرکانسهای پایه تحلیل هارمونیک به دست آوردن بیشینه بار و فرکانس بار سرویس مورد توجه قرار گرفته.است.

۴مقایسه آئین نامه های ACI آمریکا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودکشهای بتنی در برابر زلزله
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
با گسترش روز افزون صنایع به خصوص نیروگاه ها و کارخانه های ذوب فلز و به منظور کنترل آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی استفاده از سیستمهای کنترل و رفع آلودگی هوا نیز در حال افزایش است. در این سیستمها، دودکشها ازجمله سازه هایی هستندکه با توجه به وظیفه بسیار مهم آنهاکه انتقال مواد مضر و آلاینده به ارتفاعات بالاتر از سطح زمین می باشد نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اهمیت ویژگی مقاومت دودکشها در برابر ارتعاشات، با توجه به اینکه در زمره سازه های لاغرو بلند محسوب میشوند هنگامی مشخص می شود که بدانیم به علت تغییر در تناسب ابعاد دودکشهای بلند پاسخ آنها به نیروهای دینامیکی باد و زلزله بحرانی تر از سایر نیروها خواهد شد. به همین منظور در این مقاله در خصوص مقایسه روش های تحلیل آئین نامه های ACI–307–88 آمریکا وویرایش دوم استاندارد 2800 ایران از جمله مسائل مرتبط با زلزله مانند تعیین پریود، ضرایب زلزله و برش پایه های حاصل از دوروش مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از آن است که مقادیر پریود ارتعاش و برش پایه به دست آمده طبق استاندارد 2800 ایران ازمقادیر آئین نامه ACI–307–88 آمریکا بیشتر می باشد.

۵تقریب چند جمله ای توابع بااستفاده از آنالیز تابعی و کاربرد آن در مهندسی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در بسیاری از مواقع در علم مهندسی با توابع و روابط پیچیده ای روبرو هستیم که استفاده از آنها و انجام عملیات ریاضی برای آنها مشکل است. در چنین مواردی استفاده از روش های مختلف تقریبی کمک بزرگی به حل مساله می کند. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مباحث نظریه تقریب، روشی برای تقریب چند جمله ای توابع ارائه گردیده است و چند جمله ای حاصله با تابع اصلی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنند که می توان از مباحث آنالیز تابعی ونظریه تقریب در بسیاری از مسائل کاربردی و مهندسی استفاده کرد.

۶اثر انفجار سطحی ناشی از مواد منفجره متمرکز بر روی سازه های بتنی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۷
انفجار ناشی از مواد منفجره حجیم و متمرکز در محوطه اطراف یک ساختمان اثرات مصیبت باری می تواند داشته باشد و باعث خسار ات و خرابی از قبیل خرابی قاب ساختمان ، دیواره ا، درها و پنجره ها و ... شود ، همچنین می تواند باعث صدمه جانی و مرگ ساکنین ب شود. البته این اثر بر روی سازه های مسکونی به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا که این سازه ها صرفاً در برابر نیروی زلزله طراحی می گردند. لذا در این مقاله با انجام تحل یل های دینامیکی غیرخطی بر رو ی یک قاب ساختمان ی بتن ی 3 طبقه طراح ی شده در برابر زلزله ، به بررس ی رفتار آن در برابر بار انفجار ناش ی از مواد منفجره متمرکز در فواصل 10،5 و 15 متری از آن پرداخته شد ه است . نتایج حاکی از آنست که با توجه به افزایش نرخ بارگذاری انفجاری ، مقادیر تنش گرهی در اعضایی که در نزدیک ترین فاصله تا محل انفجار قرار گرفته اند، در مقایسه با اعضای دورتر، بیشتر بوده تا حدی که در زمان بسیار کوتاه بعد از انفجار این اعضاء تسلیم م یشوند.

۷مقایسه رفتار تیرهای عمیق بارگذاری شده از پایین با نسبت دهانه به ارتفاع متفاوت
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
تیرهای عمیق از نظر بارگذاری ممکن است به چند صورت تحت بارگذاری قرار گرفته باشند به عنوان مثال از بالا و پایین ، از جانب و ترکیبی از هر کدام از اینها با توجه به نوع بارگذاری رفتار آنها نیز متفاوت می باشد که مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. در این مقاله رفتار تیرهای عمیق با نسبت دهانه به ارتفاع کمتر از چهار بارگذاری شده از پایین مورد تحقیق قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف این تحقیق ابتدا 5 نمونه تیر عمیق که نتایج آزمایشگاهی آنها در دست می باشد به وسیله برنامه Ansys مدل شده و پس از مطمئن شدن نسبت به نتایج مدل کامپیوتری برای
نسبت دهانه به ارتفاع متفاوت گسترش داده شده. شایان ذکر است جهت اطمینان نسبت به نتایج نوع بتن مصرفی ثابت نگه داشته شده و مقادیر فولادهای عمودی و نسبت دهانه به ارتفاع تیرها تغییر نموده. نتایج حاکی از آن است که شکل گیری ترکها تقریبأ شبیه یکدیگر است فقط افت تیرها با نسبت دهانه به ارتفاع بزرگتر همانطور که انتظار می رفت بیشتر از تیرهایی است که نسبت دهانه به ارتفاع آنها کوچکتر است. به همین صورت بار نهایی در تیرهای با دهانه به ارتفاع کوچکتر بیشتر از دهانه به ارتفاع بزرگتر است، و نوع شکست تیرها خمشی بوده و تغییر در نوع آنها به وجود
نیامده است. قلابهای بار نیز تأثیر به سزایی در مقدار تغییر شکل و باربری نهایی تیرها دارند.

۸اثر انفجار ناگهانی مواد منفجره متمرکز در اراف ساختمانها
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
در سالهای اخیر اکثر حملات تروریستی که به صورت بمب های حجیم در اطراف ساختمانها منفجر شده، خسارات جانی و سازه ای جبران ناپذیری را در پی

۹ارزیابی مقاومت پیچشی تیر ورق های با سخت کننده دلتا
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از تیر ورقها در سازه های ساختمانی، پلها و سازه های صنعتی، گستره وسیعی را به خود اختصاص داده است. در این میان تحقیقات اخیرمشخص نموده که تیرورقهای با سخت کننده دلتا ظرفیت خمشی و برشی بهتری نسبت به تیر ورقهای معمولی با مقاطع معادل دارند. در این مقاله مقاومت پیچشی تیر ورقهای با سخت کننده دلتا برای هندسه های گوناگون قرارگیری سخت کننده و ضخامت های متفاوت سخت کننده تعیین شده و همچنین اثر مقید نمودن تاییدگی در مقطع دلتا بر طرفیت پیچشی مقطع بررسی شده است، در نتیجه این بررسی نسبت بهینه فاصله اتصال سخت کننده به جان، به ارتفاع مقطع برای دستیابی به بیشترین ظرفیت پیچشی مقطع به دست آمده است که نسبت 1\5 را برای حالت با تاییدگی و نسبت 1\4 را برای حالت تاییدگی مقید نشان می دهد. نسبت بهینه ضخامت سخت کننده به ضخامت جان نیز برای حالت تاییدگی مقید و آزاد به دست آمده که مقدار آن 1\5 تا 2\0 است.

۱۰مقایسه رفتار تیرهای عمیق تحت بار گذاری از بالا و پائین
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله رفتار 5 عدد تیر عمیق که تحت بارگذاری از بالا قرار گرفته و نتایج آزمایشگاهی آنها در دست می باشد را با تیرهایی که دارای همان ابعاد خصوصیات می باشد و بارگذاری از پایین شده اند مقایسه نموده. شایان ذکر است ابتدا تیرهای بارگذاری شده از بالا توسط برنامه کامپیوتری Ansys مدل شده و صحت برنامه به وسیله نتایج ازمایشگاهی مورد تایید قرار گرفته سپس همان تیرها را به وسیله مدل کامپیوتری از پایین بارگذاری نموده و نتایج با حالت بارگذاری از بالا مقایسه شده است. از مقایسه نتایج می توان نتیجه گرفت که تیرهای بار گذاری شده از پایین باربری کمتری نسبت به تیرهای بارگذاری از بالا دارند و نحوه شکست آنها متفاوت است و بیشتر به صورت خمشی است و مقدار میلگرد مصرفی در جان تیرها و نوع بتن مصرفی دارای اهمیت خاصی در رفتار اینگونه تیرها دارد.

۱۱مقایسه نتایج آزمایشگاهی تحلیلی تیرهای عمیق تحت بار گذاری از پائین
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به کاربرد تیرهای عمیق در سازه های مهم اهمیت رفتار تحت بار گذاری های متفاوت مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. در این مقاله رفتار پنج تیر عمیق با نسبت دهانه به ارتفاع 1\26 و تکیه گاه ساده تحت بارگذاری از پایین با آرایش میلگرد گذاری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل تیرها از برنامه کامپیوتری Ansys استفاده شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده. نایج حاکی از آن است که در این گونه تیرها شکست خمشی حاکم بوده و در طول دهانه خمشی و روی تکیه گاهها باید از نظر آرماتورگذاری آرایش خاصی داشته باشد و ترک های قائمی که در لبه پایین تیر شروع شده و گسترش آنها تا ارتفاع موثر تیر ادامه دارد نیز دارای اهمیت زیادی می باشد. همچنین مقاومت نهایی رابطه مستقیم با مقدار میلگرد خمشی اصلی و نوع بتن مصرفی دارد.

۱۲محاسبه فرکانس طبیعی تیرهای ترکدار با استفاده از روش مکانیک شکست
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
ترک در اعضا سازه می تواند باعث ایجاد معایب و یا کاهش عمر مفید آن گردد. برای جلوگیری از این امر، باید روش درستی اتخاذ گردد زیرا طراحی دست بالا باعث صرف هزینه زیادی می شود و همچنین طراحی دست پایین پیامد شکست فاجعه انگیزی را به دنبال دارد. از جمله سازه های که بررسی ترک و ایمنی در آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تیرهای بتنی می باشد. داشتن فرکانس طبیعی تیرهای ترک دار وقتی تحت نیروهای سیکلی، نظیر نیروگاه ها قرار می گیرند حائز اهمیت می باشد زیرا در مواردی خصوصا نسبت طول به دهانه تیز از 4 کوچکتر باشد، اختلاف فرکانس طبیعی تیر ترک دار با تیر بدون ترک به 30٪ می رسد. در صورتی که در آنالیز و طراحی ترک موجود در تیر در نظر گرفته نشود ممکن است پدیده تشدید یا رزونانس ایجاد شده و کاربری سازه مختل گردد. در این مقاله یک روش نظری معرفی شده و با استفاده از روش مکانیک شکست و اصل هامیلتون، معادله دینامیکی حاکم بر تیر با در نظر گرفتن اثر تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی بدست می آید. سپس فرکانس های طبیعی تیر با فرکانس های تیر بدون ترک مقایسه می گردد

۱۳مقایسه نتایج تحلیلی تیرهای عمق تحت بارگذاری توامان فوقانی و تحتانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله اثر بارگذاری و نتایج تحلیلی تیرهای عمیق با نسبت دهانه به ارتفاع 1، 2، 3 تحت سه حالت بارگذاری و آرماتورهای قائم آن با نسبت 0\5 و 1\5 درصد مورد بررسی قرار گرفته . جزییات آرماتور گذاری بر اساس توصیه های دفترچه راهنمای انگلیس CIRIA که به نظر می رسد تنها آیین نامه طراحی تیرهای عمیق بتنی تحت بارگذاری توامان فوقانی و تحتانی باشد، صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست امده مشخص گردید در به وجود آمدن اولین ترک درصد آرماتورها بی تاثیر بوده و تغییر مکان تیرهای با نسبت دهانه به ارتفاع در نظر گرفته شده در حد قابل اطمینان هستند تیرها با نسبت دهانه به ارتفاع 2 و 3 دارای تغییر مکان و باربری کمتری بوده، برای بالا بودن راندمان آنها اگر قلابهای بار را به صورت مناسب در محلهای غیر از اعمال بار قرار دهیم، باربری آنها افزایش می یابد. همچنین با استفاده از دستور العمل CIRIA شکل پذیری نمونه ها را با اطمینان کافی می توان تامین نمود و مقاومت برشی نهایی را بدون توجه به شرایط بارگذاری اعمال شده بر روی تیر بدست آورد به طور کلی می توان نتیجه گرفت ، نتایج تحلیلی حاکی از محافظه کارانه وثابت بدست آمده توسط دفترچه راهنمای CIRIA می باشد.

۱۴کنترل کمانش پیچشی جانبی تیر ورقهای فولادی به وسیله سخت کننده دلتا
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
کمانش پیچشی جانبی یکی از ناپایاری های عمده اعضا سازه ای جدار نازک تحت خمش است. در این نوع ناپایداری عضو سازه ای به صورت ناگهانی دچار افت جانبی و پیچش قابل توجهی در خارج از صفحه بارگذاری می شود. روش متداول برای جلوگیری از رخداد این نوع کمانش مهاربندی جانبی عضو و یا استفاده از سیستم دال بتنی در قسمت فوقانی مقطع است. با استفاده از سخت کننده های دلتا می توان مقاومت پیچشی و سختی جانبی تیرها و ورقها را بالا برده و در نتیجه از بروز کمانش درمقطع جلوگیری می کنند. در این مقاله به کمک برنامه تحلیل المان محدود (ANSYS 5.4) مقاطع با سخت کننده دلتا مدلسازی شده و ظرفیت مقطع دلتا در مقابل کمانش پیچشی جانبی بررسی شده که در نتیجه آن نسبت به فاصله بهینه اتصال سخت کننده دلتا به ارتفاع جان در حدود 0\2 تا 0\25 و نسبت ضخامت بهینه این سخت کننده ها برابر 1\5 تا 2\0 تعیین شده است.

۱۵رفتار تیر ورقهای با سخت کننده دلتا تحت بارهای متمرکز با خروج از مرکزیت
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده روز افزون از تیر ورق ها در سازه های مهندسی نیاز به انجام پژوهشهای بیشتر روی این اعضاء سازه ای را نشان می دهد. در این مقاله رفتار تیر ورقهای فولادی تقویت شده با سخت کننده های دلتا تحت بارهای متمرکز با برون محوری نسبت به جان تیر ورق بررسی شده است. این مطالعه توسط نرم افزار تحلیل المان محدود ANSYS5.4 انجام و قبل از تحلیل مدلهای اصلی، با انجام تحلیلهای کمانشی در برنامه تحلیل المان محدود ANSYS5.4 سازگاری مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی تاییدشده است.
در ادامه تحلیل کمانشی روی مدل هایی از تیر ورق دلتا که در انها پارامترهای ضخامت سخت کننده فاصله اتصال سخت کننده، برون محوری و عرض بارگذاری مقادیر معینی را دارند، انجام شده است. با انجام تحلیل آماری روی نتایج، تاثیر این پارامترها بر بار بحرانی مدل ارزیابی و در نتیجه آن مقادیر بهینه این پارامترها تعیین و در نهایت بیان ریاضی مساله با بهره گیری از تحلیل نتایج حل عددی ارائه شده است.

۱۶مقاوم سازی قاب خمشی فولادی متوسط با بادبند EBF یا شورون
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
سیستم قاب خمشی فولادی یکی از پرکاربردترین سیستم های مورد استفاده در صنعت ساختمان کشور می باشد. این سیستم به دلایل مختلف از جمله مسائل معماری و امکان ایجاد بازشو، بسیار مورد توجه بوده ولی در برخی موارد به دلایلی همچون ضعف در طراحی یا اجرا جوابگوی تغییر مکان جانبی مجاز آیین نامه 2800 نمی باشد. در این مقاله برای مقاوم سازی این گونه سازه های ضعیف از بادبندهای EBF یا شورون استفاده شده است. برای مدلسازی از نرم افزار غیر خطی SAP2000 استفاده شده و بعد از تعیین منحنی ظرفیت، نقطه عملکرد قاب ها مشخص و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند تا سیستم مناسب تر برای مقاوم سازی تعیین شود. بعد از بررسی بادبند EBF کارایی بهتری نسبت به شورون از خود نشان داده است.

۱۷ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح ترمیم و تقویت شده با ورق‌های CFRP
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق 4 تیر عمیق بتنی در دو گروه دوتایی با آرماتور گذاری و بتن یکسان و نسبت دهانه برشی به عمق 2 ساخته شد. در هر گروه یک نمونه به عنوان تیر شاهد (بدون تقویت) در نظر گرفته شده که پس از بارگذاری و شکست کامل، توسط الیاف پلیمری مرکب کربن ترمیم یافته و تحت بارگذاری مجدد قرار گرفت، نمونه دوم از هر گروه از آغاز مطابق با الگوی تیر ترمیم یافته، تقویت گردید و سپس تحت بارگذاری قرار گرفت، نتایج بدست آمده حاکی از افزایش بار به میزان 21 و 44 درصد در گروه 1 با استفاده از سیستم تقویتی ورق های CFRP بر روی وجود کناری با زاویه قرارگیری الیاف در راستای 45 و 135 درجه (SP45\135) و 4 و 29 درصد در گروه 2 با استفاده از سیستم تقویتی تیر دورپیچی شده با ورق های CFRP با زاویه قرار گیری الیاف در راستای و 90 درجه (WP0\90) به رتیب در تیر ترمیم یافته و تقویت یافته می باشد.

۱۸مدل خرپائی ساده برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله یک روش جدید برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق و یک رابطه برای محاسبه ضریب کاهش مقاومت بتن بر مبنای مدل خرپایی ارائه شد. مقاومت برشی تیر عمیق ترکیبی از مقاومت ناشی از بتن و عملکرد آرماتورهای برشی فرض شد که مقاومت برشی بتن در نتیجه عملکرد خرپایی بوده و مقاومت آرماتورهای برشی نیز بصورت مقاوم عمود بر ترکها وارد می گردد؛ این نیرو مانع از بازشدگی ترکها شده و از اثر نرم شدگی فشاری بتن نیز می کاهد. توابع و پارامترهای مجهول با استفاده از نتایج آزمایشگاهی 324 نمونه آزمایشگاهی و انجام آنالیز رگرسیون به دست آمدند. برای ارزیابی دقت مدل ارائه شده، نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی و چند روش موجود از جمله روش آئین نامه های ACI , CSA مقایسه شد. بررسیهای صورت گرفته بیانگر کارایی رضایتبخش این روش در تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح می باشد.

۱۹‌پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق‌های FRP
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در یک دهه گذشته با مطرح شدن بحث تقویت اعضاء بتن مسلح توسط ورق های FRP فصل جدیدی از مطالعات در این زمینه شکل گرفته است؛ که بخش قابل توجهی از این مطالعات، بر طراحی برشی اعضاء تقویت شده با FRP متمرکز می باشد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، افزایش تقویت داخلی بوسیله آرماتورهای برشی بیش از یک مقدار مشخص نمی تواند باعث افزایش ظرفیت برشی و مقاومت نهایی تیر عمیق بتن مسلح شود، از طرف دیگر تقویت خارجی جان تیر عمق نیز به منظور افزایش ظرفیت برشی به کمک الیاف پلیمری مسلح شده (FRP) مورد بحث و بررسی است. تعیین ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح، همواره مورد توجه محققان و متخصصان بوده است. در این مقاله میزان تأثیر استفاده از ورق های CFRP بر جان تیرهای عمیق به کمک مدل های آزمایشگاهی و تحلیل عددی انجام شده با استفاده از نرم افزار ANSYS بررسی، و نتایج آزمایشگاهی با نتایج عددی مقایسه و ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود غیر خطی، تیر عمیق با تکیه گاههای ساده تحت بار متمرکز مدل سازی و میزان اثر بخشی مواد پلیمری مرکب CFRP بر مقامت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح مورد مطالعه قرار گرفته است. با کاربرد ورق های CFRP در تقویت جان تیرهای عمیق، بار نهایی تیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین در این تحقیق با مدل سازی عددی تیرهای عمیق تقویت شده با ورق های CFRP به بررسی دیگر پارامترهای مؤثر از جمله تعداد لایه ها و نحوه ی آرایش ورق ها در میزان تقویت پرداخته شده است. و سپس با ارائه نتایج به دست آمده از تحلیل های انجام شده، میزان اثر بخشی پارامترهای در نظر گرفته شده جهت تقویت تیرهای عمیق تعیین شده است.

۲۰بررسی کمانش الاستیک صفحات فولادی بکار رفته در دیوارهای برشی مرکب با استفاده از روش رایلی– ریتز
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
لایه بتنی برای جلوگیری از کمانش کلی صفحات فولادی به وسیله تعدادی بولت به صفحه دیوار برشی فولادی متصل می شود و دیوار برشی مرکب را تشکیل می دهند.در این مقاله از روش رایلی–
ریتز برای آنالیز کمانش ارتجاعی و از توابع چند جمله ای برای تغییرمکان صفحه فولادی این نوع دیوارها، استفاده شده است. بتن مسلح به عنوان یک بستر الاستیک و بولتها به عنوان تکیه گاه نقطه
ای که وزن بتن مسلح را نیز تحمل می کنند، به صورت فنرهایی با سختی معین مدل شده اند. روش رایلی– ریتز یک روش عددی مؤثر برای به دست آوردن ضرایب کمانش الاستیک برای نسبتهای
مختلف طول به عرض در مقابل تعداد بولتها می باشد که به صورت نمودارهایی ارائه شده است.

۲۱مطالعات آزمایشگاهی اثرورق های CFRP بر روی مقاومت برشی تیرهای عمیق دوسرگیردار
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ترمیم و تقویت ساختمانهای موجود به دلیل هزینه های زیاد آن از اهمیت فراوانی برخورداراست تیرهای عمیق یکی از این سازه ها هستند که معمولا ترمیم و تقویت می شوند تحقیقات صورت گرفته در خصوص ترمیم و تقویت تیرهای بتنی عمیق به عنوان یکی از اعضای این سازه ها بسیار اندک می باشد لذادر این تحقیق به ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح در د وحالت ترمیم و تقویت شده با الیاف پلیمری مرکب می پردازیم. دراینتحقیق 6 نمونه تیر عمیق بتنی در سه گروه دوتایی با آرماتورگذاری و بتن یکسان و نسبت دهانه برشی به عمق 2 ساخته شد. در هر گروه یک نمونه به عنوان شاهد ( بدون تقویت ) در نظر گرفته شده که پس از بارگذاری و شکست کامل، توسط الیاف پلیمری مرکب کربنترمیم یافته و تحت بارگذاری مجدد قرار گرفت نمونه دوم از هر گروه از آغاز مطابق با الگوی تیر ترمیم یافته تقویت و سپس بارگذاری شده .

۲۲تأثیر تعداد و نحوه قرار گیری بولتها بر رفتار دیوار برشی مرکب
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از سیستم های مرسوم در برابر بارهای جانبی دیوار برشی فولادی است که به وسیله صفحات بتن مسلح در یک یا دو طرف در نقاط مختلف بولت شده است و تشکیل دیوار برشی مرکب می دهد نقش صفحات بتن مسلح، جلوگیری از کماهنش ورق فولادی قبل از تسلیم و همچنین مشارکت در سختی و مقاومت سیستم لرزه ای می باشد . صفحات بتنی زمانی موثر هستند که امکان انتقال کل نیروی برشی بین این صفحات و ورق فولادی وجود داشته باشد. انتقال نیرو به وسیله بولتهای با مقاومت بالا صورت می گیرد دراین مقاله از شش نمونه تئوری و یک نمونه آزمایشگاهی یک طبقه و یک دهانه با حالتها و ترکیبات مختلف ارایش بولتها استفاده شده و تاثیر انها بر شکل پذیری، تغییر مکان جانبی و مقاومت دیوار برشی مرکب بررسی شده است. همچنین مدل اجزا محدود با نمونه آزمایشگاهی مقایسه شده و انطباق مناسبی بین نتایج آنها به دست آمده است بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق نحوه آرایش و تعداد برشگیرها تاثیر زیادی بر رفتار کلی دیوار برشی مرکب دارد.

۲۳تأثیر پارامترهای مختلفبر رفتار لرزهای دیوار برشی مرکبطبق مطالعات آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
یک مطالعه آزمایشگاهی به بررسی رفتار دیوار برشی مرکب، تحت بار چرخهای انجام شده است. چهار نمونه یک دهانه، سه طبقه با مقیاس یک–سوم ساخته و تست شدند. پارامترهای آزمایشگاهی برای نمونهها، ضخامت ورق، اثر درز در اطراف پانل بتنمسلح و نسبت عرض به ارتفاع نمونه بودند. در این مقاله نتایج و مشاهدات تست بارگذاری چرخهای نمونههای دیوار برشی مرکب با قاب یکسان، خلاصه و بحث شده است. نتایج نشان میدهد که نمونههای با ستون قوی، شکلپذیری و استهلاک انرژی خوبی از خود نشان دادند. غیر از تأثیر ستونها، رفتار پانل به فواصل بولتها نیز بستگی دارد

۲۴اثر فاصله بین پانل بتنی و قاب فولاد بر رفتار دیوار برشی مرکب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از سیستم های نوین مقاوم جانبی استفاده از دیوار برشی مرکب است که از یک ورق فولادی نازک به همراه پوششی از بتن در یک یا دو طرف ورق فولادی ساخته می شود کاربرد این نوع دیوار بدلیل سختی و مقاومت بالا و همچنین شکل پذیری مناسب آن رو به افزایش است تحقیقات نشان میدهد وجود یک فاصله کوچک بین قاب فولادی و پانل بتنی اثرات قابل توجهی در بهبود رفتار و شکل پذیری آن دارد دراین تحقیق اثر فاصله درز بین پانل بتنی و قاب بررفتار دیوار برشی مرکب مورد بررسی ومطالعه قرارگرفته است برای این منظور مدلهای مختلف دیوارهای برشی مرکب با عرض دهانه 3 ، 5 ، 4 و 6 متر و درزهای متفاوت تحت انالیز استاتیکی غیرخطی قرارگرفته و ارتباطان با عرض دهانه و تعداد طبقات بررسی شده است نتایج نشان میدهد که در فاصله بهینه ای بین پانل بتنی و قاب فولادی رفتار دیوار بهبود می یابد.

۲۵تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
روش اجزای محدودغیرخطی یکی از روشهای عددی شناخته شدهدر تحلیل سازه هاست که به دلیل رفتار پیچیده اعضای بتن مسلح که همواره در معرض تحت خوردگی است کاربرد زیادی در تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح دارد دراین مقاله 16 نمونه تیر عمیق بتن مسلح که قبلا توسط نگارندگان آزمایش شده بود با بکارگیری روش اجزا یمحدود توسط نرم افزار ansys تحلیل غیرخطی شد در ساخت این نمونه ها از آرایشهای مختلف آرماتور برشی با مساحت های مختلف استفاده شده بود نمونه های مورد تحلیل بصورت تیرهای بتن مسلح با تکیه گاه ساده در دو انتهای خود مدلسازی شدند بارگذاری نمونه ها شامل دو بار نقطه ای مساوی بود که دروجه فوقانی تیرعمیق به دو نقطه متقارن اعمال می گردید با استفاده از نتایج تحلیل حاصله رفتار ظرفیت نهایی و سختی نمونه های آزمایش شده با مشاهدات آزمایشگاه مقایسه گردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۰ نتیجه