توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه در تیرهای عمیق با بتن سبک
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران، اول،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در سال های اخیر با پیشرفت روش های ساخت، ایده استفاده از مصالح سبک برای کم کردن وزن سازه و بار زلزله مطرح شده است. ترک در بتن سبک از درون سنگدانه ها عبور کرده و باعث می شود که یک سطح صاف و صیقلی نسبت به بتن معمولی تشکیل شود. این تفاوت در مکانیزم ترک خوردگی نسبت به بتن معمولی رفتار کلی اعضای ساخته شده با بتن سبک را تغییر می دهد. در این پژوهش رفتار تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. به همین منظور چهار تیر عمیق با نسبت دهانه برشی به ارتفاع 5\0 در آزمایشگاه سازه دانشگاه تربیت مدرس ساخته و نمونه ها به صورت استاتیکی بارگذاری شده اند. عمق تیرها برابر 30، 45، 60 و 90 سانتی متر بودند. در نهایت نتایج با روش خرپای موجود در آیین نامه های ACI، CSA و EC2 مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش ارتفاع تیر بار نهایی نرمالیزه شده کاهش می یابد و مود شکست تغییری نمی کند. همچنین روابط آیین نامه ACI و EC2 برای تمامی تیرهای تست شده، محافظه کارانه می باشد؛ ولی نتایج آیین نامه CSA برای تیرهای با ارتفاع 90 سانتی متر غیر محافظه کارانه است که این امر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

۲تاثیر تعداد پانلهای بتنی در طرفین ورق فولادی و مقاومت بتن بر رفتار دیوار برشی مرکب
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي عمران مدرس، شانزدهم،شماره۴، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله به بررسی عددی اثر تعداد پانل بتنی و همچنین مقاومت بتن مورد استفاده در این پانل بر رفتار لرزه ای دیوار برشی مرکب پرداخته شده است. بدین منظور پس از مدلسازی یک نمونه آزمایشگاهی معتبر در نرم افزار اجزاء محدودABAQUS و صحت سنجی آن، اثر پارامترهای فوق با ساخت نمونه های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هرچند استفاده از پانل بتنی در دو طرف ورق منجر به مقاومت بیشتر در تغییرمکان های غیرارتجاعی پایین می گردد، ولی در نهایت شکل پذیری بسیار ضعیف تری نسبت به نمونه با بتن در یک طرف حاصل شده و در عین حال مقاومت نهایی در دو حالت تقریباً یکسان خواهد بود. نتایج همچنین گویای تاثیر بسیار اندک مقاومت بتن بر رفتار کلی دیوار برشی مرکب می باشد، اگرچه خسارت وارد بر خود پانل بتنی کاهش می یابد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان استفاده از بتن با مقاومت معمولی و فقط در یک طرف ورق فولادی را جهت حصول رفتار لرزه ای مطلوب در دیوار برشی مرکب کافی دانست.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه