توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فرایندهای جداسازی گاز CO2 از جریان گاز دودکش و امکان استفاده از این فرایندها در واحدهای احیاء مستقیم میدرکس
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
تأمین انرژی در صنایع بزرگی همچون صنعت آهن و فولاد ، سیمان ، نفت ، پتروشیمی و غیره اغلب از طریق سوخت های فسیلی صورت می گیرد. استفاده از سوخت های فسیلی منجر به تولید گاز سوختی می شود که ورود برخی از اجزای این گاز به اتمسفر مشکلات زیست محیطی را در پی دارد. از جمله این گازها کربن دی اکسید است که جزو گازهای گلخانه ای و آلاینده محیط زیست محسوب می شود. جداسازی این گاز از گاز سوختی در صنایع مختلف نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می کند که به عنوان محصول جانبی ، قابلیت جمع آوری و فروش دارد . روش های مختلفی مانند استفاده از غشاها ، جذب سطحی ، محلول های جاذب و روش تبرید و فشرده سازی برای جمع آوری گاز سوختی از تأسیسات صنعتی وجود دارد. در این مقاله تکنولوژی ها و همچنین پژوهش های صورت گرفت در زمینه جداسازی گاز CO2 از جریان گاز دودکش واحد میدرکس مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد پارامترهای مختلفی همچون میزان انرژی مصرفی ، شرایط گاز سوختی ، ملاحظات اقتصادی ، نرخ بازیابی CO2 و عوامل دیگری از این قبیل بر انتخاب روش مناسب تأثیرگذار است . در نهایت بررسی این عوامل در واحدهای میدرکس نشان داد که محلول جاذب آمینی به دلیل نرخ بالای بازیابی CO2، استفاده از حرارت گاز خروجی از ریفرمر احیاء و عواملی از این دست می تواند به عنوان روشی مؤثر در واحدهای احیاء مستقیم استفاده شود.

۲سازماندهی تولید و راهکار هایی برای توسعه تولید
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۷
شرایط پرشتاب و پرآشوب کسب و کار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از مؤسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژهای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنان را تهدید کند، در حالی که با رشد فناوری اطلاعات به سختی می توانحیطه ای برای عملکرد یک سازمان متصور شد با وجود آنکه دیدگاه های متفاوتی از سوی صاحب نظران در زمینه ساخت در کلاس جهانی ارائه شده وپارامترهای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است و در مورد میزان تأثیر هر یک از این پارامترها هم نظرات متفاوت است، اما یک غایت کلی در تماماین دیدگاه ها وجود دارد و آن سرآمدی در عرصه کسب و کار جهانی است. شرایط امروز به صورتی است که هر شرکتی ناگزیر است خود را در اینوضعیت مورد ارزیابی قرار دهد و جایگاه خود را مشخص کند. برای رسیدن به سطح تولید در بازار جهانی مهمترین مسئله بازاریابی و بازار داری است.یک شرکت برای رسیدن به سطح جهانی تولید باید مشتری مدار باشد. این الگویی است که در چشم انداز و رسالت بسیاری از شرکتهای بزرگ بینالمللی وجود دارد. کارشناسان علوم مدیریت و تجارت در پی یافتن توضیح و تفسیر شرایط کسب و کار در این محیط متحول و ارائه راهکارهایی برایبهبود موقعیت رقابتی سازمانها هستند و به این منظور دست به خلق ایده های جدید، تلفیق و بهبود مفاهیم موجود می زنند. از جمله این مفاهیم جدیدمدیریت ساخت در کلاس جهانی است که با دیدگاههای متفاوتی از سوی دانشمندان مختلف ارائه شده است. این مقاله حاصل مطالعات میدانی وکتابخانه ای یک گروه تحقیقاتی در یک شرکت تولیدی است.

۳بررسی مفهوم بهره وری و ارائه استراتژی های بهبود بهره وری در سازمان ها
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به اهمیت رقابت در هزاره سوم در سازمان ها و نقش آن در رشد سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وری یکی از مهمترین دغدغه های مدیرانامروزی است و در این بین دانشگاه ها به عنوان مرکز پرورش نیروی انسانی توانمند و متخصص از اهمیت بیشتری برخور دارند. تاکنون مطالب زیادیدرخصوص بهره وری، اهمیت و تعاریف آن، انواع و اهداف بهره وری نگاشته شده است. آنچه این گفتار درپی آن است، گذر از این مفاهیم و پرداختن بهابعاد تازه بهره وری است. اگر بهره وری را استفاده مطلوب، موثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیتها، پتانسیل ها، نیروها، منابع و فرصتها تعریف کنیم ویا هر تعریف معتبر دیگری برای آن ارائه دهیم، همیشه سوء برداشت هایی در مورد بهره وری وجود دارد. در این مقاله از روش کتابخانه ای استفادهکردیم و با تعریف بهره وری و بررسی برخی سوءبرداشتها در مورد بهره وری آغاز می کنیم و سپس استراتژی های جدید برای بهبود آن و مرحله بهرهوری را شرح می دهیم .

۴مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان ها (با بررسی موانع تفکر استراتژیک در سازمان ها)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مبحث مدیریت تفکر استراتژیک یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال وتوجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده است. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تابفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ تفکر استراتژیک را می توان به نوعی قدرت درونی و ذهنی در مدیر تعبیر نمود که با بهره گری از آن ضمن در نظر داشتن شرایط محیط و تحولات محیط ناپایدار جهانی اقدام به اخذ تصمیم و برنامه ریزی نموده و استراتژی های سازمان خود را در محیط کسب و کار ناپایدار و متحول امروز طراحی می نماید. در این مقاله ابتدا سعی می شود تا با تشریح دو مفهوم تفکر و برنامه ریزی استراتژیک، به این نتیجه برسیم که مکمل هم می باشند و همچنین به بررسی منابع و عناصر و مدل تفکر استراتژیک میپردازیم. در نهایت بعد از بررسی موضوعات فوق چالشهای موجود در رابطه با تفکر استراتژیک و به کار بستن آن در سازمان ها مطرح شده است

۵ارزیابی عملکرد سازمانها و مدلهای ارزیابی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. سازمان ها تازمانی که برای بقاء تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند، باید اصل بهبودمستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. این اصل حاصل نمی شود، مگر اینکه زمینه دستیابی به آن با بهبودمدیریت عملکرد امکانپذیر شود. این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیهو تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضایت مشتری، با ایجادو بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب بهانعطاف پذیری برنامه ها و اهداف و ماموریت سازمان ها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می نماید.ارزیابی و اندازهگیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیاز دارد. در این مقاله بهتعریف ارزیابی عملکرد در قالب سازمانی می پردازیم و پس از معرفی دیدگاه های مختلف در زمینه ارزیابیعملکرد و همچنین بیان فرایند کلی آن در سازمان ها، به معرفی مدل ها و الگوهای رایج ارزیابی عملکردخواهیم پرداخت.

۶بررسی تاثیر آموزش مفاهیم فیزیک به روش مدل سازی بر انجام تکالیف درسی
اطلاعات انتشار: دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۸
در عصر انفجار اطلاعات، اندوختن معلومات و گسترش پاسخ های معین، کم رنگ بودن نگرش و مهارت ها در تدریس نوعی ایستایی و غفلت از قافله شتابان کاروان تعلیم و تربیت محسوب می گردد. در این مسیر برای پویایی در عرصه علم در سطح جهان باید دانش را معنا دار کرد. مهارت های حل مسأله و تفکر انتقادی و ... را تبلیغ نموده و در حین آموزش باید ارزشیابی سؤال محور، فرایندی و تحول آفرین را کهشوق به دانستن را به ارمغان می آورد ترویج داد. در روش مدل سازی چون مثال ها ملموس و از دنیای واقعی گرفته شده است، بنابراین باعث ایجاد انگیزه و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان می شود. نتایج به دست آمده، تاثیر مثبت آموزش به روش مدل سازی را بر انجام بهتر تکالیف تایید می کند

۷کارنامه یک فیزیک دان مسلمان! ؛ بررسی کارهای اسماعیل جزری در حوزه مکانیک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش فيزيك، شماره۱۱۵، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه