توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر سرعت رقیق سازی بر رشد و بیان پری پلاسمی hGM–CSF نوترکیب در بیورآکتور ه مز ندار پیوسته
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق تغییرات رشد باکتری اشرشیا کلی ١ نوترکیب مولد فاکتور تحریک کننده کلن یهای گرانولوسیت و ماکروفاژ ٢، غلظتهای سوبسترا، فسفر و آمونیوم و همچنین پایداری پلاسمید، به کمک بیورآکتور همز ندار پیوسته در سرعتهای رقیق سازی 0\1 تا 0\8 بر ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت رقیقسازی غلظت توده سلولی به مرور کاهش یافته و در سرعت 0\8 بر ساعت طی فرآیند شویش به صفر میرسد. در طول شرایط پایا غلظتهای فسفر و آمونیوم ثابت بوده اما پایداری پلاسمید تا ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین تولید hGM–CSF نیز تحت القای شیمیایی باIPTG در سرعت های رقی قسازی 0\1، 0\3، 0\5 بر ساعت بررسی شد. نتایج نشان داد که از سیستم پیوسته برای تولید پروتئین نوترکیبhGM–CSF میتوان استفاده نمود. بررسی بهره دهی حجمی در سرعت– های رقیق سازی مختلف، مقادیر بیشینهای در0\6 و 0\3 بر ساعت به ترتیب برای رشد و تولید hGM–CSF را نشان داد.

۲مقایسه تغییرات ظرفیت باربری و نشست، مابین فونداسیون تک شمع و شمع آجدار، در خاک رس اشباع
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۱۱
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از انواع شمع در پروژه های مختلف عمرانی، بررسی انواع شمع از حیثعملکرد آنها و ظرفیت باربری شمع ها اهمیت ویژه ای یافته است. به همین منظور تاکنون روش های مختلفی اعماز محاسباتی، نرم افزاری و بارگذاری پروژه ای، برای محاسبه ظرفیت باربری شمع ارائه شده و به کار گرفته شدهاست. عمده مهندسین ژئوتکنیک و محاسبین برای محاسبه و اندازه گیری ظرفیت باربری شمع استفاده از روش–های دستی طراحی شمع را ترجیح می دهند، که خود دارای روش های متعددی است. در هر یک از این روش هاپارامترهایی از خاک( همچون چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، نتایج CPT، نتایج SPT و ...)، مد نظر قرارگرفته و طراحی براساس آن انجام می شود. در مطالعه حاضر به بررسی مقایسه ای مابین دو فونداسیون عمیق واندرکنش مابین آنها و خاک قرار گرفته در آن پرداخته خواهد شده. در ادامه با بررسی نتایج از مدل سازی عددی،نشان داده خواهد شده که با ایجاد تغییرات صحیح در هندسه شمع می توان به ظرفیت باربری بالاتر و نشستکمتر و حتی اندرکنشی مناسب تر مابین خاک و سازه فونداسیون عمیق دست یافت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه