توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتقای توان تعمیر و نگهداری پلها با اولویت بندی مشکلات موجود
اطلاعات انتشار: اولین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل، سال
تعداد صفحات: ۹
اجرای پروژه های عمرانی جدید در کشورهای در حال توسعه یکی از ملاکهای پیشرفت و رشد اقتصادی آن کشور است، لذا معمولاً به مقوله نگهداری از سازه های جدید در سطوح تصمیم گیری کلان مدیریتی دقت کافی نمی شود. لذا برای ارتقای توان تعمیر و نگهداری باید به شناسایی مشکلات موجود پرداخته شود. در این مقاله مشکلاتی که سبب کاهش توان تعمیرات و نگهداری پل های شهر تهران شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی مشکلات امر تعمیر و نگهداری پلها به مطالعه موردی برخی از پروژه های تعمیر و نگهداری پلهای شهر تهران پرداخته شد. با توجه به اسناد و مدارک موجود در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در قسمت مدیریت تعمیر و نگهداری پلها برخی از این مشکلات که در پروژه های مختلف سازمان با آن مواجه بوده است، بدست آمده است. از آنجا که تعداد این مشکلات زیاد بود، نمی شد به طور هم زمان به رفع تمامی این مشکلات پرداخت، لذا این معضلات بر اساس میزان اهمیت و سهولت رفع اولویت بندی شدند. از آنجا که نتایج اولویت بندی بسته به دقت به میزان اهمیت و یا سهولت رفع متفاوت بود، برای رسیدن به یک اولویت بندی مناسب پارامتر دیگری به نام شدت اثر تعریف شد و مشکلات براساس شدت اثر اولویت بندی شد.

۲مدیریت اولویت بندی تعمیر و نگهداری پلها: با مطالعه موردی پلهای شهر تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۸
تخصیص بودجه مناسب برای تعمیر و نگهداری زیر ساختهای شهری، خصوصا پلها که شریانهای اصلی شهر هستند، امری بسیار مهم میباشد. اما از آنجا که به علت توجیه نبودن مسوولین هنوز به میزان قابل توجهی کسری بودجه در این زمینه وجود دارد، اولویت بندی زیر ساختهای شهری به ویژه پلها برای تخصیص بودجه های تعمیر و نگهداری بسیار ضروری می باشد. در این تحقیق به ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیران شهری به منظور اولویت بندی پلهای شهری برای تخصیص امر تعمیر و نگهداری پرداخته شده است، ابتدا با یافتن معیارهای اولویت بندی تعمیر و نگهداری، میزان اهمیت و چگونگی ارزیابی این معیارها مشخص شده و سپس با استفاده از مدل های مناسب تصمیم گیری، وضعیت هر پل نسبت به سایر پلها درجه بندی گشته است. بر اساس درجه ای که برای هر پل به دست می آید، پلها برای عملیات تعمیر و نگهداری اولویت بندی می شوند. در آخر برای نشان دادن کاربرد مدل با کمک مسوولین شهرداری تهران، 40 پل مهم شهر تهران بر اساس معیارهای مدل ارزیابی و به اولویت بندی آنها پرداخته شده است.

۳ایجاد سامانه مدیریتپلهای شهر تهران در راستای مدیریتبهینه داراییها و منابع مالیدر کلانشهر تهران
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه در سیستمهای نوین مدیریت شهری، توزیع مناسب و بهینه بودجه در بخشهای مختلف اجرایی چالشی اساسی به شمار میرود. از آنجا که تعمیر و نگهداری پلها که یکی از اساسی ترین سازههای شهری محسوب میشوند، امری بسیاری ضروری است، هر سیستم متصدی تعمیر و نگهداری پلها در دنیا با توجه به دارایی که در اختیار دارد میبایست برنامهریزی لازم را در راستای استفاده بهینه از این دارایی به عمل آورد. مدیریت تعمیر و نگهداری پلها به عنوان فرآیندی معرفی میشود که هدف نهایی آن بهینهسازی فعالیتهای تعمیر و نگهداری پلها است

۴بررسی علل تاخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژه های عمرانی شهری که سبب عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می گردد حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه ای در اجرای طرحهای ارزشمند شهری می باشد که بازسازی و توسعه فضای شهری را بطور جدی در معرض تهدید قرار میدهد به این منظر توسعه شبکه راهها در پروژه های عمرانی درون شهری مانند راه ، پل ، و تونل با توجه به ویژگی ها و محدودیتهای خاص خود بسیار حائز اهمیت می باشد لذا دراین تحقیق ضمن بررسی مختصر از سوابق افزایش زمان اجرا و تحقیقات انجام شده درا یران و دیگر کشورها به بررسی علل افزایش زمان در تعدادی از پروژه های راه، پل و تونل شهر تهران پرداخته شدهاست درنتایج بدست آمده مشخص گردید که اکثر پاسخ دهندگان دلایل مرتبط به ضعف کارفرما را علت اصلی افزایش زمان پروژه ها میدانند و دلایل مربوط به پیمانکار و مشاور در رده بندی بعدی قرا ردارند.

۵کشاورزی چند کارکردی و اکوتوریسم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۵
امروزه کشاورزی چند کارکردی با اهمیت فرآینده ای در سیاست های کشاورزی به ویژه در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است . موضوع اصلی چند کارکردی بودن آن است که تولیدات کشاورزی به طور کلی در بخش کشاورزی دارای نقش های چند گانه ای بوده و به تولید غذا و فیبر خلاصه نشده و از قابلیت های مختلف از جمله آموزش– سلامت– تفریح و فراغت و حفاظت از محیط– برخوردار است. با گسترش روز افزون مهاجرتهای روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و اقول کشاورزی، نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می شود تا در راستای توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از معیشت پایدار که بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی روستاییان را بهمراه دارد، فراهم شود. اکوتوریسم به عنوان گونه ای از گردشگری دوره پست مدرنیسم که در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یافته است، با ظرفیت هایی که دارد، می تواند توسعه روستایی را در همه ابعاد آن ایجاد کند و به عنوان راهکاری اساسی در توسعه روستایی مطرح شود.

۶بررسی نقش نماد ها در شکل گیری سیر اندیشه معماری ایران (مطالعه موردی: دوران پهلوی اول)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
گرایش به کاربرد نماد ، نشانه و رمز همواره با نوع بشر همراه بوده است. دیرپا ترین آنها را در آثار انسان های نخستین که به دلایل تکنیکی بیشتر در قالب نقاشی های دیواری است دیده ایم و در جامعه ی امروزی دیگر کمتر بستری را می توان یافت کهدر آن نشانی از نمادها و نشانه ها نباشد زیرا که نماد و نشانه برای بروز و ظهور، بستری جز ذهن خلاق خالق خود نمی طلبد، . اما نشانه نیز به عنوان یکی از اقسام رابطه، برای برقراری ارتباط نیازمند جامعه ای پویا ست که طرف دوم این ارتباط اند. میزان کاربرد نماد و نشانه در جایگاه های مختلف و گستردگی و تنوع اقسام آن از جمله مواردی است که همواره بر پیچیدگی کشفمعنای حقیقی آن افزوده است. و این شناخت نادرست همواره تگنای این ارتباط بوده است . مقاله در پاسخ به دو سوال نماد و نشانه چیست و جایگاه کاربرد آنها در معماری کجا ست؟و کاربرد نماد و نشانه در دوره معاصر خصوصا در معماری پهلوی اول در چیست؟سعی بر آن دارد تا با اشاره به انواع نشانه و ارائه ی دسته بندی از جایگاه های کاربرد نماد و نشانه در آثار معماری،به بررسی تطبیقی آثار در این دوره از معماری ایران بپردازد. در این راستا با استفاده از ترکیب روش های تحقیق استدلال منطقی و تفسیری– تاریخی به بحث پیرامون انواع نشانه، جایگاه های کاربرد آن در معماری دوران پهلوی پرداخته شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه