توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات در شکل‏گیری شخصیت برند فروشگاه زنجیره ای شهروند
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۴
کیفیت خدمات همواره به‏عنوان یکی از مباحث مهم در رقابت‏پذیری بنگاه‏های خدماتی مطرح بوده است. از این روی به‏کارگیری روشی برای سنجش و بررسی نقش کیفیت خدمات بر شخصیت برند همواره حائز اهمیت بوده است. در این مطالعه به‏منظور بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات در شکل‏گیری شخصیت برند فروشگاه زنجیره ای شهروند از تلفیق مدل سنجش کیفیت خدمات (سروکوال) پاراسورمان و ابعاد شخصیت برند آکر بهره گرفته شده است. در این مقاله اثر ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات: قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان‏دهی، همدلی و عوامل فیزیکی بر شخصیت برند( صمیمیت، تنومندی، هیجان، شایستگی و دلفریبی) پس از طراحی مدل، از طریق توزیع پرسشنامه میان 384 نفر از مشتریان فروشگاه زنجیره ای شهروند و با استفاده از روش معادلات ساختاری در نرم افزارهای لیزرل و SPSS مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که ابعاد 5 گانه مدل کیفیت خدمات (سروکوال) بر شکل‏گیری شخصیت برند فروشگاه زنجیره ای شهروند موثر است.

۲رابطه بین درگیری مصرف کنندگان و وفاداری به برند مشتریان لپ تاپ سطح شهرتهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند، سال
تعداد صفحات: ۱۰
وفاداری به برند مفهوم اساسی دربازاریابی استراتژیک است شرکت ها استراتژی های بازاریابی را به منظور افزایش وفاداری ودرجهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر طرح ریزی می کنند برخوراری ازتعدادزیادی مشتری وفادار سبب کاهش هزینه های بازاریابی و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان میگردد چنین مشتریانی دارایی های یک برند محسوب شده و نقشی تعیین کننده درارزش ویژه آن ایفا می کنند هدف ازانی مطالعه ارزیابی تاثیر درگیری با محصول برمیزان وفاداری به برند لپ تاپ درسطح شهرتهران می باشد تعداد 460نفر ازخریداران لپ تاپ انتخاب شدند که ازاین میان ت عداد 24پرسشنامه ناقص و تعداد 426 پرسشنامه بدست آمد جهت ازمون فرضیات تحقیق ازمدلسازی معادلات ساختاری استفاده شدها ست به همین منظور ازنرم افزار لیزرل استفاده گردید نتایج حاکی ازاین است که تمامی ابعاد درگیری محصول به جز احتمال ریسک رابطه مثبت و معناداری باوفاداری به برند دارند

۳بررسی نقش حمایتی مدیران از نتایج کارکردی داخلی و خارجی کیفیت: اثر میانجی بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کیفیت یکی از ملزمات اساسی برای رقابت شرکت ها در عصر کنونی است که می تواند نمودها و نتایج داخلی و خارجی داشته باشد. با وجود تحقیقات متعدد انجام شده در حوزه کیفیت، کمتر تحقیقی به نقش حمایتی مدیران شرکت از کیفیت پرداخته است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی نقش حمایتی مدیران از نتایج کارکردی کیفیت، با توجه به مباحث نوین سازمانی بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی، در صنعت فولاد پرداخته و نظرات 259 نفر از کارمندان و مدیران تنها شرتک فولادی استان خراسان شمالی (شرکت لوله گستر اسفراین) را که به شیوه قضاوتی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده و سه بسته نرم افزار SPSS, LISREL و SmartPLS بکار گرفته شده است. نتایج تحلیل داده ها حاکی از تأثیر مثبت ومعنادار حمایت مدیران در بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی، بهینه کاوی و مسئولیت اجتماعی بر نتایج خارجی کیفیت، بهینه کاوی بر نتایج داخلی کیفیت و نتایج داخلی کیفیت بر نتایج خارجی کیفیت بود. اما تأثیر گذاری مسئولیت اجتماعی بر نتایج داخلی کیفیت به اثبات نرسید.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه