توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شکل مناسب اسکله های بلوک بتنی در مناطق لرزه خیز
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از اسکله های بلوک بتنی غیرمسلح از دیرباز به عنوان یک روش متداول در ساخت ﭘﻬلوگیرها و دیوارهای ساحلی مطرح بوده است. امروزه استفاده از این نوع اسکله ها کاربرد زیادی دارد .از دلایل این امر میتوان به تکنولوژی ساده ساخت (نسبت به دیگرانواع اسکله مثل اسکله شمع و عرشه و اسکله کیسونی) ، ارزانی بتن نسبت به فولاد وهمچنین دوام آﻧﻬا اشاره نمود.اسکله های بلوکی در انواع گوناگونی اجرا می شوند. نوع چیدمان بلوکها بر روی هم موضوع بسیار مهمی می باشد. در این بین می توان به اسکله بلوکی با چینش آجرچینی (Staggared) چینش ستونی قائم (Column) و ستونی مایل (Sliced) اشاره نمود. انتخاب هر یک از انواع ذکر شده بستگی به شرایط محیطی بویژه شرایط ژئوتکنیکی و نیروهای اعمالی دارند. این موضوع ابتدائاً در مقاله تشریح می شود.هدف اصلی مقاله حاضر تشریح شکل مناسب اسکله بلوکی در مناطق لرزه خیز است. در این مناطق نیروی زلزله به عنوان یک متغیربسیار موثر در طراحی و انتخاب نوع اسکله می باشد. اگر در این مناطق از شکل مناسب استفاده نشود، ممکن است طرح بلوک بتنی را نسبت به دیگر انواع اسکله غیراجرایی و غیراقتصادی نماید.کاهش نیروی وارده از طرف خاک م یتواند سبب کوچکتر شدن مقطع و کاهش هزینه ساخت گردد. راه حل مناسب برای کاهش فشار خاک به انتخاب شکل مناسب پشت دیوار بستگی دارد. مقطع دیوار به اشکال مختلفی ساخته می شود؛ (الف) مقطع گوژپشتی؛ (ب) مقطع یکنواخت ستونی بهمراه بلوکهای بزرگ در بالا و (ج) مقطع پله ای با کاهش تدریجی ابعاد بلوکها. شکل گوژپشتی سبب میشود که بجای تکیه خاک بر بلوک، بلوک برخاک تکیه نماید که این موضوع در روابط ضریب فشار جانبی خاک که توسط کولمب ارائه شده ، تاثیرکاهش دهنده خود را نشان میدهد. از طرف دیگر، تمایل بلوکها به سمت عقب سبب افزایش لنگرهای مقاوم و به تبع افزایش ضریب اطمینان واژگونی و کاهش خروج از مرکزیت خواهد شد که در ﻧﻬایت ظرفیت باربری را نیز افزایش خواهد داد که یکی از معیارهای با اهمیت و تاثیرگذار در تعیین ابعاد دیوار در مناطق زلزله خیز میباشد.از ایده شکل گوژپشتی در طراحی اسکله ساحلی بندر پتروشیمی پارس استفاده شده است. با انجام تحلیلهای تعادل حدی و استفاده از ضرایب فشار جانبی خاک کولمب و مونونوبه–اوکابه، نشان داده شده است که فشار خاک حین زلزله برای مقطع گوژپشتی کمتر از فشارخاک برای دیگر انواع مقاطع دیوار می باشد. نتایج حاصل از تحلیلهای فوق با نتایج آزمایشهای مدل فیزیکی میز لرزه (مدل1G) مقایسه شده و اثر کاهنده مقطع گوژپشتی در فشار خاک از این طریق نیز نشان داده شده است. بدین ترتیب با انجام تحلیلهای متعدد نشان داده شده است که کاهش فشار جانبی خاک با استفاده از مقطع گوژپشتی به دستیابی به طرح بهینه کمک خواهد نمود. نتایج مطالعات دیوار بلوکی بندر پتروشیمی به عنوان مطالعه موردی درمقاله مورد اشاره قرار میگیرد.با توجه به زلزله خیز بودن کشور بویژه سواحل خلیج فارس و نیاز روزافزون کشور به ساخت بنادر جدید، استفاده از این نوع اسکله های بلوکی که تکنولوژی ساخت و اجرای آﻧﻬا نیز در داخل کشور مهیا و فراهم میباشد، در زمینهای با مقاومت کافی قابل توصیه است. اگر مقاومت زمین کافی نباشد، حداکثر ارتفاع ممکن برای گزینه بلوک بتنی کاهش می یابد.

۲انتخاب سیستم مناسب اسکله در بندر شهید بهشتی چابهار
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
اسکله یکی از اجزای اصلی پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار می باشد که بخش عمده ای از هزینه های ساخت بندر را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر آن دوام اسکله در بلند مدت نقش بسزایی در بهره برداری از بندر ایفاء می نماید چرا که هرگونه عملیات تعمیر و نگهداری تاثیرات سوئی بر روی سرویس دهی اسکله خواهد داشت. از این رو ضروری است تا انتخاب سیستم مناسب اسکله با دقت و بصورت جامع انجام گیرد تا گزینه مناسبی که حائز شرایط حاکم بر پروژه باشد انتخاب گردد.
در این مقاله نحوه مقایسه گزینه ها و فرآیند انتخاب گزینه برتر در پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار ارائه گردیده است.

۳بررسی روشهای مختلف ترمیم سازه‌های سپری فلزی با مطالعه موردی روش ترمیم جتی بندر جاسک
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
سازه‌های دریایی و ساحلی به دلیل هزینه نسبتاً زیاد ساخت از ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند. از اینرو با انجام بازرسیهای دوره‌ای، بکارگیری روشهای مراقبت از سازه و ترمیم بموقع آنها می‌توان عمر سازه را افزایش داد. در کشور ما به دلیل عدم انجام بموقع بازرسیهای دوره‌ای، محافظت نکردن اسکله‌ها پس از ساخت و وجود شرایط محیطی خورنده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، این سازه‌ها در طول دوره بهره‌برداری دچار خسارتهای شدیدی می‌شوند. با توجه به هزینه‌های نسبتاً زیاد ساخت مجدد سازه‌های دریایی بحث ترمیم اسکله‌های موجود و شناخت انواع روشهای ترمیم اسکله‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در این نوشتار ابتدا انواع روشهای متداول ترمیم سازه‌های سپری با توجه به نوع و میزان خرابی ارائه می‌‌شود. سپس به عنوان مطالعه موردی با انجام سطوح مختلف بازرسیهای فنی و ارزیابی پایداری سازه میزان و نوع خرابیهای جتی سپری فلزی بندر جاسک که در حدود 24 سال پیش ساخته شده و از آن به عنوان موجشکن و اسکله بهره‌برداری گردیده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از تحلیل نتایج حاصل از بازرسی فنی طرحهای مختلف ترمیم سازه جتی و تجهیزات جانبی آن ارائه خواهد شد.

۴استحصال زمین از دریا، حفاظت و تحکیم اراضی «مطالعه موردی احیاء اراضی سایت پتروشیمی عسلویه»
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۴
مسئله استحصال زمین از دریا که در پروژه های مختلف اجرایی موضوعیت می یابد. از مباحث نسبتا پیچیده و دارای وجوه فنی متفاوت می باشد. در این مقاله مقوله استحصال زمین دریا با درنظر داشتن مطالعه موردی احیای زمین در مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه) مورد بررسی و توجه قرار می گیرد.
مجتمع پتروشیمی عسلویه در بخشی از منطقه ویژه انرژی پارس در فاصله 290 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار گرفته است. با توجه به شرایط خاص توپوگرافی منطقه و ضرورت تسطیح بخش قابل توجهی از ارتفاعات مشرف به دریا از سک سو و کمبود زمین برای توسعه واحدهای متنوع پتروشیمی، در بخشی از ناحیه ساحلی نسبت به احیاء زمین از دریا اقدام شود. فاز اول طرح استحصال که عملیات اجرایی آن در شرف اتمام است در محدوده ای از ساحل بطول حدود 2350 متر و پیشروی در دریا تا حدود 400 متر مساحتی حدود 100 هکتار زا شامل می شود. این طرح در مرحله دوم اجرایی که طولی از ساحل حدود 5 کیلومتر و پیشروی متوسط 200 متر را شامل می شود هم اکنون در مرحله اجراست.

۵تجربیاتی در طراحی و اجرای اسکله های شمع و عرشه با قطعات پیشساخته
اطلاعات انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی در ساخت عرشه اسکله های شمع و عرشه بسیار متداول می باشد. استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی باعث حذف قالب بندی درجا در محیطهای دریایی، کاهش زمان ساخت اسکله، افزایش کیفیت بتن و در نهایت صرفه جویی در هزینه اجرای اسکلهمی شود. قطعات پیش ساخته نقش قالب برای بتن درجای عرشه را دارد و با در نظر گرفتن آرماتورهای برش گیر بین بتن پیش ساخته و درجابه عنوان بخشی از مقطع مرکب عمل می نماید. طراحی مقاطع مرکب بتنی بر اساس معیارهای مقاومت، عرض ترک و خیز انجام می گیرد . طراحی مقاومت مقاطع مرکب به دو روش تنش مجاز و یا مقاومت نهایی انجام می پذیرد. در روش تنش مجاز، مجموع تنش آرماتور ناشی ازبارهای حینساخت و بارهای بهرهبرداری نبایستی از مقدار تنش مجاز بیشتر باشد. در روش مقاومت نهایی تاریخچه بارگذاری در مقاومت نهاییمقطع مرکب تأثیری نداشته و مقاومت نهایی مقطع مرکب بر اساس مقدار میلگرد و مشخصات مقطع مرکب بدست می آید . در این روش لازم است مقطع پیشساخته برای بارهای حین ساخت طراحی گردد. استفاده از روش مقاومت نهایی نسبت به روش تنش مجاز مقرون به صرفه تر می باشد. در محاسبه خیز مقاطع مرکب لازم است تاریخچه بارگذاری در نظر گرفته شود و خیز اجزای پیش ساخته و مرکب در مراحل مختلف اجرا و در زمان بهره برداری تجمیع گردد. برای محاسبه عرض ترک، لازم است تنشهای بوجود آمده در آرماتورها در کلیه مراحل ساخت برای قطعه پیش ساخته و مقطع مرکب محاسبه وتجمیع گردد. عرض ترک محاسباتی بایستی از عرض ترک مجاز که با توجه به شرایط محیطی تعیین می گردد کمتر باشد. نکته مهم اجرایی که بایستی در هنگام نصب قطعات پیش ساخته دال دو طرفه بدان توجه نمود آنست که یک لایه گروت بدون انقباض در محل نشستن دال بر روی تیر اجرا نمود و در حالیکه بصورت خیس می باشد قطعه پیش ساخته دال بر روی آن اجرا گردد. این امر برای توزیعیکنواخت بار دال بر روی تیر و عدم ترک خوردگی دال صورت می گیرد.

۶ارزیابی مقدار روگذری بر اساس مدلسازی فیزیکی در مقایسه با نتایج روابط و مدلهای پارامتری مطالعه موردی: موج شکن های جدید بندر انزلی
اطلاعات انتشار: نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
تعیین مقدار روگذری از روی مو جشکن تأثیر به سزایی در بهینه کردن مقطع مو جشکن دارد. به طور معمول در طراحی مو جشکن تراز تاج بر اساس معیاری که برای روگذری مشخص شده، تعیین م یگردد. این معیار بر اساس کاربری پشت مو جشکن و نیز پایداری شیب سمت حوضچه بدستمی آید. تاکنون روابط زیادی جهت تعیین مقدار روگذری از روی موج شکن ارائه شده است که هر کدام از آنها بسته به شرایط فیزیکی مقطع وشرایط هیدرودینامیکی، نتایج متفاوتی را ارائه م یکنند و ممکن است در برخی شرایط نتایج نزدیک به واقعیتی ارائه کنند و در شرایط دیگری نتایج نادرستی دهند.در این مقاله مقادیر روگذری انداز هگیری شده در مدل فیزیکی موج شکن جدید بندر انزلی، در مقایسه با روابط مختلفی که جهت محاسبه مقدار روگذری توسط افراد مختلف ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه