توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اندازه گیری تلفات در یک شبکه واقعی و روشهای کاربردی در کاهش آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری متخصصین برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
کاهش میزان تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی یکی از مباحث پیچیده و با اهمیت در مهندسی برق می باشد که تا کنون روش های متنوعی برای آن ارائه شده است. اما برای اینکه اثر بخشی این روش ها بررسی شود لازم است که مقدار تلفات قبل و بعد از اجرای طرح های کاهش تلفات اندازه گیری شود. این مقاله به بررسی تلفات انرژی در یک شبکه واقعی می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش های میدانی میزان تلفات در شبکه موجود اندازه گیری می شود سپس روش هایی برای کاهش تلفات مطرح می گردد. در پایان میزان تلفات با اجرای روش های کاهش تلفات پیشنهادی با استفاده از نرم افزار DIgSILENT محاسبه شده و مقدار آن تخمین زده می شود و اقتصادی بود آنها مورد بحث قرار می گیرد.

۲مطالعه قابلیت اطمینان شبکه توزیع یزد و روشهای پیشنهادی بهبود آن
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله به بررسی و معرفی شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع می پردازد. از جمله مهمترین این شاخص ها انرژی فراهم نشده می باشد که حداقل مقدار ممکن آن مد نظر است. روشهایی برای افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان نیز ارائه شده است. با استفاده از آمار خاموشی ها در چند سال گذشته و تحلیل این اطلاعات، به کمک نرم افزار DIgSILENT نتایج حاصل از ارائه روشهای بهبود قابلیت اطمینان بررسی شده و با نتایج اولیه مقایسه شده است. سپس این شاخص ها در منطقه نمونه شهر یزد بررسی می شوند.

۳شاخص های اندازه گیری تلفات و روشهای کاربردی در کاهش آن
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله به مطالعه و بررسی شاخص های تلفات در شبکه توزیع منطقه نمونه یزد پرداخته شده است. برای کاهش تلفات درشبکه توزیع این منطقه طرح های مختلفی پیشنهاد شده است و میزان تلفات قبل و بعد از اعمال طرح ها بررسی شده و مقدار کاهش تلفات بعد از طرح ها محاسبه، و با حالت قبل مقایسه می شود. برای محاسبه تلفات از روش نصب ثبات و تعمیم استفاده شده است که با به کارگیری نرم افزارDIgSILENT و ورود اطلاعات برداشت شده از شبکه مورد مطالعه به آن محاسبات لازم صورت گرفته است. به کمک همین نرم افزار، بارهای دارای افت ولتاژ در ساعات پیک مصرف در شبکه شناسایی شده و روش هایی برای بر طرف کردن افت ولتاژ آنها پیشنهاد شده است.

۴بررسی تاثیر محل جبران سازها بر تعدیل اضافه ولتاژ های کلیدزنی درخطوط ترکیبی فشار قوی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از راکتورها در خطوط هوایی برای جلوگیری از اضافه ولتاژ در سمت بار درمواقع کم باری یا قطع بار در شبکه های انتقال امری متداول می باشد به علت وجود تفاوت های ساختاری در خطوط هوایی و خطوط کابلی زیرزمینی لزوم بررسی اضافه ولتاژ ها به ویژه در مواقع کلیدزنی به شدت احساس می شود این مقاله به بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی در خطوط ترکیبی خطوط هوایی ترکیب شده با خطوط کابلی در سطوح ولتاژ بالا و با حضور راکتورهای موازی به عنوان جبران ساز می پردازد دراین خطوط برای بهره برداری مناسب به خصوص هنگامی که بخش کابلی آن طولانی باشد جبران سازهایی در نقاط مختلف نصب می گردد دراین مقاله تاثیر جبران ساز ها و محل نصب آن ها برتعدیل این نوع از ا ضافه ولتاژ ها بررسی شده است. محل کلید ها نیز در میزان دامنه اضافه ولتاژ تولیدی موثر است که دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار PSCAD شبیه سازی شده است.

۵بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیبی فشار قوی
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۷
این مقاله به بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیب ی،خطوط هوایی ترکیب شده با خطوط کابلی، م ی پردازد . به علت وجود تفاوت های ساختاری در خطوط هوایی و خطوط کابلی زیرزمینی، لزوم بررسی هماهنگی عایقی و میزان اضافه ولتاژها به ویژه در مواقع برخورد صاعقه با بخش هوایی خطو یا هنگام کلید زنی به شدت احساس م یشود. در ای ن مقاله ساختار خط هوایی که در وسط آن خط کابلی استفاده شده است، مورد تحقیق قرار گرفته است. از آنجا که در ولتاژهای بالا کلید زنی پدیده ای غالب است، تاثیر این نوع از اضافه ولتاژها بر روی خطوط ترکیبی مورد بررسی قرار داده شدهاند.اثر برقگیر ها بر میرایی اضافه ولتاژها از دیگر موارد قابل تحقیق است که در این مقاله با استفاده از نرم افزارPSCAD شبیه سازی شده است.

۶بررسی هماهنگی عایقی در خطوط فشار قوی کابلی
اطلاعات انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله هماهنگی عایقی در خطوط فشار قوی کابلی 400kv بررسی می شود. در این بررسی شکل موج جریان ضربه، خاصیت اندوکتانسی برقگیر و ولتاژ سیستم مد نظر قرار گرفته است. اضافه ولتاژهای موقتTOV(temporary ) overvoltageو کلید زنی برای این خطوط از اهمیت خاصی برخوردارند که با استفاده ازPSCADشبیه سازی شده اند . از آنجا که این اضافه ولتاژها می تواند باعث آسیب دیدن کابل شود استفاده از برقگیر در کاهش این آسیب ها بسیار موثر است که تاثیر برقگیر بر کاهش این اضافه ولتاژها در مکان های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته است.

۷بررسی استفاده از لامپهای LED در روشنایی معابر استان مرکزی
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله به بررسی استفاده از لامپهای کم مصرف LED در روشنایی معابر استان مرکزی می پردازد. جایگزینی این لامپ ها با لامپ های معمول استفاده شده در شبکه های روشنایی معابر، که غالبا از نوع بخار جیوه یا سدیم هستند، علاوه بر صرفه اقتصادی و کاهش مصرف انرژی، موجب یکنواخت تر شدن میزان روشنایی در سطح معابر و بهبود دید عمومی خواهد شد. در این مقاله ابتدا به معرفی لامپ های کم مصرف پرداخته شده است. سپس با مقایسه میزان مصرف لامپ های موجود با لامپ های کم مصرف، هزینه های جایگزینی این لامپ ها با نوع کم مصرف محاسبه شده و مدت بازگشت سرمایه آن نیز برآورد می شود. در مناطق نمونه استان مرکزی روشنایی معابر با لامپ LED اجرا شده است که نتایج حاصل از آن در این مقاله ارائه می گردد. شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار DIALux نشان می دهد با استفاده از لامپهای کم مصرف به جای لامپهای سدیم مشابه، یکنواختی بهتری در روشنایی معابر بدست خواهد آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه