توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری درمصرف آب مطالعه موردی استان کرمان
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۵
تقریبا دوپنجم مساحت باغهای کل کشوردراستان کرمان قرارداشته که ازاین سطح زیرکشت حدود 75درصد آن باغهای پسته و خرما دراستان کرمان میباشد مشکل کمبود منابع آب و بارش یک واقعیت مهم و غیرقابل انکاردراین استان محسوب میشود لذا بررسی تحلیل آب مجازی محصولات استراتژیک بخش کشاورزی میتواند ما را درسیاست گذاری و برنامه ریزی بهینه منابع آب یاری دهد برای نیل به این هدف به محاسبه میزان اب مجازی محتوی محصولات کشاورزی استراتژیک استان پسته و خرما درسال 1388 و محاسبه حجم مبادلات آب مجازی استان ازطریق واردات و صادرات این محصولات با استفاده ازروش هوکسترا و هانگ 2002 و هوکسترا وهمکاران 2009 پرداخته شد نتایج بدست امده ازاین پژوهش نشان داد استان کرمان صادرکننده آب مجازی است و حجم صادرات آب مجازی درسال 1388 بیش از2\64 میلیارد مترمکعب براورد گردیده است تراز خالص آب مجازی استان کرمان معادل 2\64– میلیاردمترمکعب درسال بدست ام ده پسته و خرما جز م حصولات پرمصرف محسوب شده و ازطرفی سایر محصولات نظیر غلات میوه ها و صیفی جات محصولات کم مصرفی هستند پسته با عملکرد پایین میزان آب مجازی بالایی را دارا می باشد اما خرما باعملکرد مناسبتری پایین تراز پسته قرارمیگیرد و نسبت به حداستاندارد دارای آب مجازی بالایی هستند

۲بررسی آب مصرفی پایه و شاخص کم آبی و وابستگی به آب مجازی درمحصولات خرما و پسته دراستان کرمان
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۴
پسته و خرما 76درصد ازسطح زیرکشت باغات استان کرمان را به خود اختصاص داده اند و نقش تعیین کننده ای درصادرات استان و حتی کشور دارند لذا بررسی تحلیل اب مصرفی پایه و شاخص های آب مجازی محصولات استراتژیک بخش کشاورزی میتواند ما را درسیاست گذاری و برنامه ریزی بهینه منابع آب یاری دهد برای نیل به این هدف به محاسبه میزان اب مصرفی پایه محصولات کشاورزی استراتژیک استان پسته و خرما درسال 1388 و شاخصهای کم آبی وابستگی به آب مجازی و شاخص خودکفایی اب جهت بررسی توانایی منطقه برای تامین آب مورد نیاز برای تولید داخلی با استفاده ازروش هوکسترا و هانگ 2002 و هوکسترا و همکاران 2009 پرداخته شد شاخص آب مصرفی پایه استان دربخش کشاورزی 5\56 میلیارد مترمکعب درسال 1388 تخمین زده شد که به ازای هرنفر 2097\2 مترمکعب درسال است استان کرمان صادرکننده آب مجازی است و وابستگی استان به منابع آب خارجی بسیارکم است و استان 100 درصد درتولید محصولات پسته و خرما ازمنابع آب داخلی استفاده میکند تلاش درراستای حفظ منابع آبی استان دربخش کشاورزی موجب افزایش شدت مصرف منابع آبی به میزان 123\3درصد شده است استان کرمان با مصرف 123\3درصد ازمنابع آبی خود دربخش کشاورزی کم آب تلقی میشود
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه