توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر نابرابری تورمی (1382–1374)
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۷
طرح مساله: این مقاله به دنبال بررسی نابرابری تورمی ناشی از تفاوت متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در الگوی سبد مصرفی خانوار و تحلیل نادیده گرفتن اثرات این نابرابری بر نتایج سیاست های حمایتی دولت از خانوارها می باشد.روش: در این مقاله از روش تحلیل واریانس نرخ های تورمی که هر خانوار در نقاط شهری ایران طی دوره 1374 الی 1382 (حدود 12000 خانوار در هر سال) تجربه نموده استفاده می شود و اثر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی بر نابرابری تورمی این خانوارها مورد بررسی قرار می گیرد.یافته ها و نتایج: عوامل اقتصادی و اجتماعی از جمله دهک های درآمدی، بعد خانوار، نوع شغل وضعیت شغلی سرپرست خانوار و... بر ایجاد نابرابری تورمی موثر است و برای تحلیل اثرات واقعی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت بر رفاه خانوارها، توجه به این نابرابری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

۲رویکرد تاب آورانه در دنیای فراارتباطی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در حالیکه امروزه همگان از ارتباطات متقابل دیجیتالی در سرتاسر جهان اطلاع و با آن سروکار دارند، ولی از پویایی هایکلان آن آگاهی کافی ندارند. مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در جهان به تبیین این پویایی ها ومخاطرات آن ها پرداخته و تحت عنوان وضعیت فراراتباطی از آن نام می برد. وضعیتی که در عین داشتن فواید بیشماربرای توسعه جهان مخاطرات بسیاری را نیز در دامان خود داشته و دارد. برای مقابله با مخاطرات این وضعیت جدید،رویکرد تاب آورانه که گستره ان به حوزه های مختلف نیز می رسد مورد تاکید قرار گرفته است. این مطالعه ضمن تشریحوضعیت فراارتباطی که آینده جهان به سوی آن می تازد، مخاطرات این وضعیت را تبیین و راه کارهای مورد بحث درجهان را برای مقابله با آن ها در بستر رویکرد تاب آوری معرفی می نماید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه