توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
اطلاعات انتشار: پايش، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که اختلالات روانی حدود 10 درصد بالغین جامعه را گرفتار کرده و بروز این اختلالات رو به تزاید است.اصولا دانشجویان به دلیل شرایط خاص دانشجویی از جمله دوری از خانواده، وارد شدن به مجموعه ای بزرگ و پرتنش، مشکلات اقتصادی، حجم زیاد دروس، رقابت های فشرده و ... مستعد از دست دادن سلامت روانی بوده و دانشجویان پزشکی ضمن درگیر بودن با مسایل یاد شده، مشکلات خاص خود (از جمله فشارهای روحی و روانی محیط، برخورد با مسایل و مشکلات بیماران، طول مدت تحصیل و عدم برخورداری از آینده شغلی روشن) را نیز دارا هستند و به نظر می رسد این گروه بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند.ما در این مطالعه که به روش مقطعی (Cross–Sectional) و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (General Health Questionnaire–28=GHQ–28) انجام شده است، اقدام به تعیین وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن (از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی) نمودیم. گروه تحت مطالعه عبارت بودند از 460 نفر 206) مرد و 254 زن( که به طور تصادفی از بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شده بودند. شیوع اختلالات روانی در آنان 42.6 درصد بوده و شیوع این اختلالات با جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی دار داشته است.این مطالعه نشان داد شیوع اختلالات روانی در دانشجویان پزشکی بیش از سایر افراد جامعه است که احتمال می رود علت این اختلاف شرایط خاص دانشجویان پزشکی باشد. امید است مطالعات آینده به حل این مشکل کمک نماید.

۲نامه به سردبیر؛ روش های مولکولی در شناسایی نوکاردیا
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته دوم خرداد, دوره  ۳۲ , شماره  ۲۸۱، سال
تعداد صفحات: ۴
امروزه عفونت های نوکاردیایی در ایران رو به افزایش است و اطلاعات کمی درباره تشخیص این باکتری در آزمایشگاه های بالینی و تحقیقاتی وجود دارد. این امر اینجانبان را بر آن داشت که توضیحاتی درباره روش های مولکولی در شناسایی این باکتری ارایه نماییم.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه