توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سبک زندگی اسلامی ایرانی در تحقق اقتصاد راه کارها و چالش های فراروی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، همیشه به عنوان الگو از مقاومت برگ حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی برای تمام ملل جهان بوده است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد سبک زندگی اسلامی ایرانی و تحقق اقتصاد مقاومتی و راهکارها و چالش های فرارو است. روش پژوهش رویکرد تحلیلی و توصیفی و واکاوی به روش اسنادی و کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که نگرش ها، گرایش ها و رفتارهای شکل دهنده به روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی، در قالب (سبک زندگی اقتصادی) بیان می شود. مصرف که به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های ارزیابی سبک زندگی و یکی از مؤلفه هایی کلیدی در اقتصاد است، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد. اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری که زمینه شکوفایی و بالندگی اقتصادی کشور را حتی در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی فراهم می سازد ، الزاماتی دارد که با توجه به سبک زندگی حاکم بر جامعه ایرانی به تقلید و کپی از آموزه های غربی لیبرالیسم و اقتصاد سرمایه داری است، به سختی قابل اجرا است و برای عملیاتی نمودن آن نیازمند راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت هستیم. در کوتاه مدت، اصلاحات فرهنگی به خصوص توسط رسانه ها لازم بوده و مقدمه ای برای تحقق راهکارهای بلندمدت است. در بلندمدت، طراحی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر فلسفه و نظام انگیزشی اسلامی برای اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه