توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی خواص بیو فیزیک وابسته به رطوبت در ارقام پسته دامغان
اطلاعات انتشار: همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، سال
تعداد صفحات: ۱۵
برخی از خواص ثقلی سه رقم پسته دامغان عباسعلی، شاه پسند و خنجری به عنوان تابعی از رطوبت مورد بررسی قرار گرفت بر این مبنا مقادیر جرم، حجم واقعی، دانسیته واقعی، دانسیته توده و تخلخل در پنج سطح رطوبت متفاوت wb% 37\053–2\180 اندازه گیری شد. در ارقام پسته عباسعلی، شاه پسند و خنجری به ترتیب ، میانگین میزان جرم برابر 1\2473–1\7789،1\3429–1\9826،1\1951–1\9417 گرم حجم برابر cm 3 1\2–1\76،1–1\83، 1\2–1\76، دانسیته توده kg\cm 3 441\322–577\450،437\329–586\877،444\483–636\289 دانسیته واقعی 1133\909–921\7098،1083\387–1342\99،1103\238–995\9167،kg\cm 3 و درصد تخلخل برابر 60\800–30\996، 67\436–45\829، 55\686–47\685 ، بدست آمد.مشاهده گردید که با افزایش رطوبت مقادیر جرم، حجم و دانسیته توده در سه رقم مورد مطالعه بصورت خطی افزایش می یابد و روند تغییرات دانسیته واقعی و تخلخل برحسب رطوبت غیر خطی بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه