توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی کاهش دمای باتریهای یون لیتیم با استفاده از مواد تغییرفاز
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، سال
تعداد صفحات: ۴
باتریهای یون لیتیم ظرفیت بالایی دارند. ظرفیت آنها با افزایش دمای عملیاتی کاهش مییابد. استفاده از سیستم مدیریت حرارتی جهت کاهش دمای باتریهای یون لیتیم یک امر ضروری است. در این مطالعه از پلی اتیلن گلایکول 1111 با دمای ذوب C –01º C 53 و گرمای ºنهان ذوب J\gr 139.552 استفاده شده است. رسانایی حرارتی ماده تغییرفاز بسیار ناچیز است. از ورقههای آلومینیمی جهت افزایش رسانایی حرارتی ماده تغییرفاز استفاده شده است.دمای سطح باتریهای یون لیتیم درون یک بسته باتری در سه حالت با استفاده از ماده تغییرفاز به تنهایی، ماده تغییرفاز با ورقهآلومینیمی و جابهجایی طبیعی هوا مقایسه شده است.آزمایشها در دمای محیط و دو نرخ تخلیه C 2 و C 5 انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که استفاده از سیستم مدیریت حرارتی با استفاده از ماده تغییرفاز با ورقهآلومینیمی دمای سطح باتریهای درونبسته باتری را کاهش میدهد. زمانیکه بسته باتری با نرخ تخلیه C 2 در دمای محیط دشارژ میشود بیشترین دمای سطح باتری مشاهده شده در سه حالت با استفاده از ماده تغییرفاز به تنهایی، ماده تغییرفاز با ورقه– آلومینیمی و جابهجایی طبیعی هوا به ترتیب C ، 0..9º C 00.3 و º C 35º است
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه