توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه سوشهای دهانی مختلف کاندیدا و PH بزاق در افراد دیابتی و غیر دیابتی
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳ (مسلسل ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: افراد دیابتیک به برخی از عفونت ها حساسیت بیشتری نشان می دهند کاندیدیازیس دهانی یکی از شایع ترین عفونت های فرصت طلب در افراد دیابتی و مبتلایان به نقص ایمنی است. گزارش های مکرر دال بر افزایش شیوع گونه های کاندیدا در حفره دهان افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی وجود دارد. هدف از این تحقیق،‌ تعیین سوشهای مختلف کاندیدا در بزاق دهان افراد دیابتیک و مقایسه آن با افراد غیر دیابتیک می باشد که ضمن انجام این کار pH بزاق دهان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.روش بررسی: روش تحقیق بصورت مورد شاهدی می باشد. مطالعه مزبور در بخش دیابت بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال تحصیلی 82–81 انجام گرفت. 140 بیمار در دو گروه 70 نفری شامل افراد دیابتیک و غیردیابتیک مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از آموزش صحیح بهداشت دهان و دندان به افراد مطالعه بعد از دو هفته در شرایط ناشتا نمونه برداری با سواپ از بزاق آنها انجام می گرفت. سپس در محیط کشت رنگی کروم آگار کاندیدا کشت داده می شد، و بعد از 48 ساعت قرار دادن در انکوباتور مورد ارزیابی قرار می گرفت. بعد از نمونه گیری از دهان، بوسیله کاغذهای pH سنج میزان pH دهان افراد دو گروه مشخص می شد. با استفاده از آزمون های T–Test, Non parametric, Chi–square داده های بدست آمده از این تحقیق آنالیز آماری شدند.یافته ها: این بررسی نشان داد که میزان حضور کاندیدا در بزاق دهان افراد دیابتیک نسبت به افراد غیردیابتیک بیشتر بود. کاندیدا آلبیکانس شایع ترین گونه موجود در بزاق دهان افراد هر دو گروه بود. همچنین PH بزاق افراد دیابتیک نسبت به گروه غیر دیابتیک پایین تر بود و اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد (p=0.03).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، کاندیدا بخصوص گونه آلبیکانس در دهان مبتلایان به دیابت شیوع قابل توجهی دارد و می تواند سبب ایجاد کاندیدیازیس دهانی شود. لذا رعایت بهداشت دهان و دندان کنترل قند خون و استفاده به موقع از داروهای ضد قارچ موضعی در مواقع ابتلا به کاندیدیازیس ضروری است.

۲مقایسه سوشهای دهانی مختلف کاندیدا و PH بزاق در افراد دیابتی و غیردیابتی‌
اطلاعات انتشار: مجله علمي پزشكي جندي شاپور، سال
تعداد صفحات: ۷
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه