توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عدم قطعیت مدلسازی بارش– رواناب در حوضه های شهری با استفاده از پارامترهای فازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییر پارامترهای مختلف مدلهای هیدرولوژیک، نسبت به زمان و مکان، یک مشکل اساسی در مدلسازی حوضه های آبری زمیباشد. انتخاب مقادیر ثابت برای این پارامترها در روشهای قطعی مدلسازی، از انعطاف پذیری این روشها کاسته است . در این مقاله برای حل این مشکل تئوری مجموعه های فازی به دلیل دید واقعی تر به پدیده های طبیعی، به خدمت گرفته شده و برای تعریف پارامترهای مذکور به جای اعداد ثابت از اعداد فازی استفاده شده است. بدین منظور با مدلساز ی ی ک حوضه شهری در مدلSWMMاز پارامترهای فازی استفاده شده و نتایج در قالب اعداد فازی منعکس گشته است.

۲روشهای بهینه سازی منحنی قائم سرریزوتونل آب برجهت کاهش خطرکاویتاسیون
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پدیده کاویتاسیون که عامل مهمی درتخریب سرریزها و تونلهای آب برسدها می باشد در اثر عوامل متعددی به وجود می آید. از مهمترین این عوامل کاهش فشار موضعی می باشد که می توان با طراحی منحنی های مقعر قائم فشار مرزی را افزایش و پتانسیل خطر کاویتاسیون را کاهش داد برای طراحی منحنی از روشهای انحنا با شاخص کاویتاسیون ثابت و روش انحنا با فشار کنترل شده استفاده می شود در مطالعه موردی پروفیل منحنی های مختلف سرریز به دو روش ذکر شده طرح و مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید پروفیلهای حاصله از روش انحنا با فشار کنترل شده توزیع مثلثی و سینوسی انحنایی بهینه جهت افزایش فشار موضعی و کاهش خطر کاویتاسیون می دهد.

۳بررسی پدیده خوددفنی لوله مستغرق درکف دریا بااستفاده ازاسپویلر
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
مدفون سازی خطوط لوله واقع دربستر دریاها یکی ازامور پرهزینه درپروژه های انتقال می باشد خط لوله ای که بربستر طبیعی رودخانه و یا دردریا قرارگرفته قابلیت آن را دارا می باشد که به علت ابشستگی موضعی دچار خود دفنی شود فرایند خوددفنی خطوط لوله انتقال ممکن است بطور طبیعی رخ دهد ولی زمان وقوع این پدیده برای اهداف کاربردی مناسب نمی باشد ازاین رو درصورتی که فرایند خوددفنی یک خط لوله تسریع شود میتوان ازآن به عنوان گزینه ای بسیار ارزان به جای حفر مکانیکی ترانشه بهره جست یکی ازروشهای تسریع فرایند خوددفنی درخطوط لوله استفاده و نصب بااله یا اسپویلر درقسمت فوقانی خط لوله می باشد نصب اسپویلر دربالای خط لوله درقمایسه با یک خط لوله ساده سبب تغییرات الگوی جریان دراطراف خط لوله و به تبع آن وقوع فرسایش تونلی درسرعتهای محیطی کمتر و با شدت بیشتر و درنهایت خود دفنی سریعتر خط لوله می گردد این مقاله به بررسی مبانی پدیده خودفنی درحالت طبیعی بدون اسپویلر و مصنوعی با استفاده ازاسپوییلر و مرور تحقیقات انجام شده دراین زمینه کاربردی می پردازد

۴استفاده مجدد ازآب خاکستری: تکنولوژهای موجود فرصتها وتهدیدها
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به افزایش تقاضا برای آب و عدم امکان پاسخگویی به این تقاضا با منابع موجود آب، رویکردهای جدید مبتنی بر استفاده از منابع نامتعارف آب مانند استفاده مجدد فاضلاب می باشد. آب خاکستری، قسمتی از فاضلاب خانگی است که از منابعی مانند حمام ها، ماشین های لباسشویی و روشویی ها به دست می آید. با توجه به سطح آلودگی پایینتر این نوع از فاضلاب نسبت به آب سیاه( فاضلاب حاصل از توالتها)، استفاده مجدد آن در محل تولید با تصفیه اندک یا بدون تصفیه برای مصارفی که احتیاج به آب با کیفیت بالایی ندارند، یکی از رویکردها در استفاده مجدد فاضلاب می باشد. در این مقاله ضمن مروری بر روشها و تکنولوژیهای رایج در این زمینه، فرصتها و تهدیدات پیش روی این امر مورد مطالعه قرار گرفته است
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه