توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی عملکرد توربوکدها در کانال متغیر با زمان موبایل ماهواره ای
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در یک کانال ارتباط ماهواره ای سیگنال دریافتی دچار اثرات متفاوتی مانند تضعیف، ساه افکنی ، اعوجاج و تفرق – می شود. در کانالهای ماهواره ای LEO بدلیل تغییرات زمانی زاویه ترفیع شرایط انتشار متغیر با زمان می باشد برقراری ارتباط با کیفیت مناسب در چنین کانالهایی نیازمند تکنیک های تصحیح خطا می باشد. توربوکدها به دلیل عملکرد مناسب و قابلیت تصحیح خطا تا نزدیک حد Shannon و همچنین سادگی نسبی پیاده سازی و بلادرنگ بودن انتخاب شده و عملکرد آنها در کانالهای LMS با و بدون در نظر گرفتن پدیده سایه افکنی شیه سازی و تحلیل شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در زوایای ترفیع کم، کد نیازمند Eb\N0 زیادتری بوده اما در زوایای ترفیع بالاتر از 60 درجه عملکرد کد بسیار مناسب می باشد.

۲شکل دهی امن به پترن آنتن برای سیستم های CDMA در محیط جیمینگ
اطلاعات انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تجزیه مقادیر ویژه ماتریس همبستگی، به علت پیچیدگی محاسباتی کم، دارای کاربرد ویژه ای در شکل بدهی بلادرنگ به پترن آنتن در مخابرات CDMA می باشد. در این مقاله ضعف امنیتی چنینی سیستمی در مقابل سیگنال جمینگ بررسی شده است. ضعف امنیتی اخیر ناشی از قابل کشف بودن دنباله های گستراننده ییقینی است که استفاده از آنها در سیستم های طیف گسترده رایج می باشد. در ادامه برای ایمن نمودن شکل دهی به پترن در حضور جمینگ، روشی بر پایه رمزنگاری کدهای گستراننده در مخابرات طیف گسترده به منظور تولید کدهای امن ارایه شده است. به منظور مشخص شدن میزان تاثیر جمر در صورت استفاده از روش پیشنهادی، میزان قدرت اعمالی از جانب منبع مجمر در آرایه گیرنده به صورت تحلیلی به دست آمده است. در انتها نیز کارایی این روش از دیدگاه دقت و سرعت شکل گیری پترن در مقابل منابع جمینگ با ایتفاده از شبیه سازی بررسی شده است.

۳تحلیل و طراحی آنتن هلیکس چهارشاخه کروی درباند L
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
آنتن هلیکس چهارشاخه کروی نیم دور برای بدست آوردن پلاریزاسیون دایروی خوب پهنای بیم وسیع و ابعاد کوچک بهعنوان یک انتخاب مناسب جهت استفاده درمخابرات درباند L چون مخابرات سیارمعرفی می شود آنتن مذکور بوسیله روش ممان تحلیل و شبیه سازی شده و ابعاد آنتن برای بدست آوردن مشخصات مناسب بهینه سازی گردیده است مشخصاتتشعشعی و ابعاد آنتن هلیکس چهارشاخه کروی نیم دور با آنتن هلیکس کروی تک شاخه هفت دور و آنتن هلیکس چهارشاخه استوانه ای نیم دور مقایسه می شود همچنین نشان میدهد که پلاریزاسیون آنتن هلیکس چهارشاخه کروی نسبت به دو آنتن دیگر بهبود قابل ملاحظه ای یافته و ابعاد آن در حدود یک سوم دو آنتن دیگر است ضمن اینکه الگوی تشعشعی هرسه آنتن مشابه هم می باشد.

۴اصلاح کدر LTو بررسی عملکرد آن در شبکههای رادیو شناختگر با مدل کانال پاک کننده
اطلاعات انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به ویژگیهای خاص شبکههای رادیو شناختگر از قبیل گسستگی و پویایی کانالهای در دسترس و همچنین متفاوت بودن شرایط کانالها، کدهایی که برای بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد لازم است علاوه بر داشتن پیچیدگی کم در کدر و دکدر قابلیت از جمله کدهایی است که به دلیل دارا بودن ویژگیهای فوق، اخیرأ مورد توجه بسیاری LT تطبیق پذیری بالایی با شرایط کانال داشته باشند. کد از مجامع تحقیقاتی قرار گرفته است. مهمترین قسمت الگوریتم کدر، نحوه ترکیب بیتهای ورودی برای تولید بیتهای خروجی است که معمولاً برای نمایش آن از گراف تنر استفاده میشود. چگونگی انتخاب این گراف تأثیر قابل توجهی در عملکرد این نوع کدها دارد. در این مقاله دو روش برای اصلاح ماتریس کدرLT پیشنهاد شده است. اصلاحات انجام شده از طریق کاهش اطلاعات تکراری در کدر به اندازه قابل توجهی باعث کاهش دفعات عدم موفقیت در دکدینگ کامل کلمه کد و نیز افزایش احتمال دریافت صحیح کلمه کد میشود.

۵همسوسازی تداخل فرصت طلب در شبکه های رادیوشناخت گر با ارسال کد فضا–زمان کاربران ثانویه
اطلاعات انتشار: مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)، تابستان, دوره  ۴۶ , شماره  ۲ (پياپي ۷۶)، سال
تعداد صفحات: ۹
رشد تقاضا برای دسترسی به طیف فرکانسی، منجر به پیدایش شبکه های رادیوشناخت گر شده است. به طوری که در کنار کاربر اولیه، به کاربران ثانویه اجازه داده می شود که از بخش های بلااستفاده طیف استفاده کنند. با فرض این که کاربر اولیه از تمامی طیف فرکانسی خود استفاده کند، در فضای برداری فضای بلااستفاده خواهد داشت. این ایده اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و طرح همسوسازی تداخل در شبکه های رادیوشناخت گر مطرح شد. در این طرح با توجه به محدودیتی که در توان ارسالی وجود دارد کاربر اولیه با استفاده از الگوریتم واترفیلینگ تعدادی از راستاهای فضایی را بدون استفاده رها می کند حال کاربران ثانویه با طراحی پریکدر، علاوه بر اینکه سیگنال خود را در زیرفضای حاصل از بردارهای ویژه بلااستفاده کاربر اولیه جهت دهی می کنند، تداخل ناشی از دیگر کاربران ثانویه را در گیرنده های خود هم سو می کنند. به این ترتیب، فضای بیش تری برای هر کاربر باقی خواهد ماند که در حالت ایده آل برابر با نیمی از کل فضای سیگنال هر کاربر است. در این مقاله به منظور کارایی بهتر کاربران ثانویه، از کدهای فضا–زمان برای ارسال سیگنال کاربران ثانویه بهره گرفته شده است به طوری که با کاهش تعداد آنتن های کاربران ثانویه، میزان تداخل بعد از به کار بستن تکنیک همسوسازی تداخل صفر نمی شود که این تداخل با ساختار الموتی و ایجاد زیرفضای متعامد در حوزه زمان حذف شده است. در این مقاله، دو کاربر ثانویه در باند فرکانسی مشابه به صورت فرصت طلب به ارسال اطلاعات در زیرفضای مجاز می پردازند. هدف طراحی پریکدرهایی است که تداخل هر کاربر ثانویه را حذف کند به طوری که کاربران ثانویه در زیر فضای عمود بر هم به ارسال اطلاعات می پردازند در نتیجه هر کاربر در زیر فضای متعامد اطلاعات را دریافت و بدون تداخل ناشی از کاربر ثانویه دیگر آشکارسازی می کند.

۶دوستانی که دشمن شدند! بررسی نظریات شخصیت فروید، آدلر ویونگ
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
شخصیت یک سری الگوهای کنشی است که باعث میشود نظام رفتاری فرد سازمان یابد درروانشناسی مدرن به شخصیت توجه ویژه ای کرده اندو این مهم باعث بوجود آمدن روانشناسی شخصیت شده است پویایی این رشته افراد زیادی را به سمت خود سوق داده است ازجمله این افرادمیتوان فروید یونگ و آدلر را نام برد که نظریه و روش درمان آنها ازبارزترین نظریه های شخصیت است دراین مقاله بااستفاده ازتحلیل اسنادی درباره نظریه روان پویشی فروید نظریه فردنگر ادلر تحلیلی یونگ مقایسه نظریات روان درمانی آن ها توضیح داده شده است

۷روانشناسی تربیتی وکاربرد آن درآموزش
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
ارتقا جامعه دربخشهای مختلف مستلزم داشتن آموزش وپرورشی کارامد و دارای شیوه های درست اموزشی است روانشناسی تربیتی درجوامع امروزی بخش چشمگیری ازاموزش را دربرمیگیرد بااستفاده ازنظریات مختلف آن دربخش اموزش میتوان به رشد درتمامی زمینه ها به جامعه کمک کرد دراین مقاله درباره موضوعاتی ازقبیل تعریف روانشناسی تربیتی یادگیری یادگیری شناختی یادگیری رفتاری و نظریات دانشمندان مختلف به شیوه تحلیل اسنادی توضیح داده شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه