توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مروری بر مدل های خط مشی گذاری و معضلات خط مشی گذاری در ایران
اطلاعات انتشار: اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
اهمیت خط مشی گذاری در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست،لیکن فرایند خط مشی گذاری در ایران با معضلاتی همراه است.این تحقیق ضمن آشنا ساختن مخاطب با نمونه هایی از مدل های خط مشی گذاری،برخی از معضلات خط مشیگذاری در ایران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.این تحقیق از نوع مروری بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد.با توجه به معضلات ذکر شده در این بررسی، می توان نتیجه گرفت که نظام خط مشی گذاری در ایران از آنچنان کیفیتی که باید دارا باشد، برخوردار نیست.

۲نقش سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده
اطلاعات انتشار: فصلنامه نسيم تندرستي، دوم،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: با گسترش نگرانی­ها از گسستگی پیوندهای خانواد­گی، فهم فرآیندهایی که بتوانند سرسختی خانواده­ها را در برابر این چالش­ها تقویت کند ضرورت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده است. روش بررسی: به همین منظور تعداد 168 نفر از همسران خانواده­های ساکن در شهرستان یزد به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: تجربه در روابط نزدیک (ECRS)، آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LW–MAT) و شاخص سرسختی خانواده (FHI). تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان دادند که بین اجتناب و اضطراب (مولفه­های دلبستگی) با سرسختی خانواده و بین اجتناب و سازگاری زناشویی رابطه­ای منفی و بین سازگاری و سرسختی خانواده رابطه­ی مثبتی وجود دارد. همچنین خانواده­های همسران دارای سبک دلبستگی ایمن و زوج­های سازگار در مقایسه با سبک­های نا ایمن و زوجهای ناسازگار از سرسختی بالاتری برخوردارند. بحث و نتیجه گیری: بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که خانواده­هایی که در آن همسران از سبک دلبستگی ایمن برخوردار بوده و بر سر مسائل مهم و موضوعات حیاتی زندگی توافق و تطابق لازم را دارند، از توان بالاتری برای مدیریت و تحمل تنش­ها برخوردارهستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه