توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مدل‌سازی برش شیشه با جت آب همراه ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه‌سازی زبری سطح با الگوریتم کرم شب‌تاب
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله از الگوریتم تازه گسترش یافته کرم شب‌تاب برای بهینه‌سازی فرایند برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرایندی چند متغیره غیرخطی است، استفاده شد. در روش پیشنهادی برای مدل‌سازی و پیش‌بینی زبری سطح فرایند برش شیشه؛ با توجه به پارامترهای فرایند شامل فشار جت آب، سرعت پیشروی، ‌نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با باز انتشار خطا استفاده شد. در ادامه، الگوریتم کرم شب‌تاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادی، اقدام به بهینه کردن زبری سطح برش خورده به عنوان تابع هدف کرد و در نهایت پارامترهای متناسب با زبری سطح کمینه ارایه شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل پیشنهادی برای پیش‌بینی پارامترهای خروجی مناسب بوده و همچنین نتایج به‌دست آمده از الگوریتم بهینه‌سازی استفاده شده، حاکی از کاربردی بودن این الگوریتم در فرایندهای با طبیعت پیچیده، دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه