توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طراحی و ساخت ماشین برش با گاز کنترل عددی CNC OFC Machine
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۷
در مقاله ما معرفی دستگاه طراحی و ساخته شده که به شما امکان برش انواع ورقهای فولادی با اشکال مختلف ( خط :دایره : بیضی) توسط روش برش با گاز سوختنی و اکسیژن (OXY–FLAME CUTTING)OFCA را می دهد پرداختیم، از مشخصات مهم این دستگاه فوق می توان کنترل شدن آن توسط کامپیوتر شخصی ( در حد پنتیوم ) ، قابل حمل بودن آن ، عدم محدودیت ابعادی با توجه به ابعاد ورق های استاندارد ( حداکثر عرض 125 سانتی متر)، امکان ایجاد منحنی های بیضوی، سادگی و هزینه پایین ساخت ان به نحوی که برای کارگاه های کوچک مناسب بوده نام برد.

۲مدل سازی برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه سازی زبری سطح با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، آبان, دوره  ۱۳ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله از الگوریتم تازه گسترش یافته کرم شب تاب برای بهینه سازی فرآیند برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرآیندی چند متغیره غیر خطی است، استفاده شد. در روش پیشنهادی به منظور مدل سازی و پیش بینی زبری سطح فرآیند برش شیشه؛ با توجه به پارامترهای فرآیند شامل فشار جت آب، سرعت پیشروی، نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با باز انتشار خطا استفاده شد. در ادامه، الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادی، اقدام به بهینه کردن زبری سطح برش خورده به عنوان تابع هدف کرد و در نهایت پارامترهای متناسب با زبری سطح کمینه ارائه شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل پیشنهادی برای پیش بینی پارامترهای خروجی مناسب بوده و همچنین نتایج بدست آمده از الگوریتم بهینه سازی استفاده شده، حاکی از کاربردی بودن این الگوریتم در فرآیندهای با طبیعت پیچیده، دارد.

۳استفاده از همسایگی همگن در محاسبه بردار نرمال ابرهای نقاط
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، مرداد, دوره  ۱۴ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۹

۴برشکاری آلیاژ تیتانیوم Ti–6Al–4V با فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده و بهینه سازی مشخصه های هندسه شکاف برش
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسفند, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۶ (فوق العاده اسفند)، سال
تعداد صفحات: ۹
فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده، شکاف برشی با لبه های زاویه دار و هندسه ای خاص بر روی قطعه کار تحت برش ایجاد می نماید. این موضوع باعث بروز محدودیت هایی در کاربردهای برش جت آب شده و یا نیاز به ماشینکاری لبه ها را در برخی موارد به وجود می آورد. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده بر روی هندسه شکاف برش آلیاژ تیتانیوم Ti–6Al–4V در فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده ارائه گردیده است. بدین منظور از روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی برای بهینه سازی همزمان مشخصه های هندسه شکاف برش در فرآیند برش آلیاژ تیتانیوم Ti–6Al–4V با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرآیندی چند متغیره غیرخطی است، استفاده گردید. پارامترهای ورودی فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده، بر روی نرخ براده برداری و خصوصیات سطح برشکاری شده تاثیر می گذارند. پارامترهای ورودی فرآیند شامل فشار جت آب، سرعت پیشروی، نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار پارامترهای مورد مطالعه این تحقیق می باشند. انتخاب مناسب پارامتر های ورودی این فرآیند منجر به حداقل نمودن مشخصه های پهنای بالای شکاف برش، شیب شکاف برش و انحراف شکاف برش می شود لذا انتخاب مناسب پارامترهای ورودی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهد که روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی یک راه حل مناسب برای بهینه سازی فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده است.

۵تخمین انحنای ابرهای نقاط با استفاده از انحنای چتری
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، فروردين, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
با توسعه سریع اسکنرهای سه بعدی لیزری، مدل های بر پایه نقاط در کاربردهای مهندسی بسیاری مانند کنترل کیفیت، مهندسی معکوس، گرافیک رایانه ای و ماشین بینایی به شکل وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. محاسبه انحنای سطح ابرهای نقاط یکی از موارد پایه بشمار می رود که در بسیاری از کاربردهای مرتبط با ابرهای نقاط مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله روش جدیدی برای تخمین انحنای سطوح ابرهای نقاط، معرفی می گردد. یکی از اجزا تعیین کننده انحنای سطح در ابر نقاط مختصات همسایگی های نقطه مورد بررسی می باشد. برای تعیین همسایگی های یک نقطه در ابر نقاط از روشی همسایگی همگن استفاده شده است. در روش تعیین همسایگی همگن، با بهبود روش نزدیکترین k همسایگی، علاوه بر نزدیک بودن همسایگی ها، توزیع آن ها در اطراف نقطه مورد بررسی نیز لحاظ می شود. بردار نرمال سطح از مختصات همسایگی های همگن تخمین زده می شود. در این پژوهش انحنای سطح در هر نقطه بر اساس بردار نرمال سطح در نقطه مورد بررسی و مختصات همسایگی های همگن، محاسبه می گردد. انحنای سطح بدست آمده با این روش انحنای چتری نامیده می شود. برای ارزیابی کارآیی این روش، مقادیر انحنای چتری برای چند ابر نقاط محاسبه گردیده و در چند کاربرد متفاوت استفاده گردید. نتایج حاصله از کاربرد این روش تعیین انحنای سطح در کاربردهای مختلف، نشان از کاربردی بودن روش پیشنهاد شده در تعیین انحنای سطوح ابرهای نقاط دارد.

۶بررسی خواص مکانیکی لاستیک تقویت شده با نانو کلی اصلاح شده توسط امواج اولتراسونیک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، سال
تعداد صفحات: ۹
د ر پژوهش حاضر ب ه منظو ر بهبو د خواص فیزیکی و مکانیک لاستیک، به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوان ماده پرکننده نانوکلی اضافه گردیدو سپس خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک حاصله مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان از بهبود خواص داشت. به منظور جایگزینی اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی توسط امواج اولتراسونیک، سرعت انتشار امواج طولی اولتراسونیک در لاستیک های تولید شده مورد اندازه گیری قرار گرفت تا مشخص گردد کدامیک از خواص مکانیک یا فیزیکی امکان اندازه گیری آن توسط امواج اولتراسونیک وجود دارد.

۷پیش بینی خواص مکانیکی لاستیک تقویت شده توسط نانو کلی اصلاح شده با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیک لاستیک، به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوان ماده پرکننده نانوکلی اضافه گردیدو سپس خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک حاصله مورد اندازه گیری قرار گرفت که نتایج حاصله نشان از بهبود خواص داشت. به منظور پیش بینی خواص مکانیکی و فیزیکی لاستیک تقویت شده با نانوکلی از شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا استفاده گردید. نتایج بدست آمده از آزمون شبکه عصبی نشان داد که این نوع شبکه قابلیت پیش بینی خواص مکانیکی و فیزیکی لاستیک را با دقت مناسبی دارد.

۸هم مرجع سازی کاملا خودکار ابرهای نقاط با استفاده از ویژگی های سطح
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، خرداد, دوره  ۱۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
هم مرجع سازی ابرهایی نقاط پردازشی کلیدی در ایجاد مدل رایانه ای در مهندسی معکوس محسوب می شود. پیچیده بودن و بد وضع بودن مساله هم مرجع سازی مانع از ارائه الگوریتم جامعی که کاملا خودکار این فرآیند را انجام دهد، گردیده است. در این پژوهش روشی برای ارتقا سطح خودکارسازی فرآیند هم مرجع سازی ارائه شده است. در این روش ابتدا ویژگی های سطوح تشکیل دهنده ابرهای نقاط استخراج و از آنها برای یافتن نقاط متناظر بین دو ابر نقاط استفاده می شود. دقت انجام فرآیند هم مرجع سازی به دقت انتخاب نقاط متناظر در ابرهای نقاط بستگی دارد. ویژگی های مورد استفاده در این پژوهش برای تناظریابی، انحنای سطح و شکل موضعی سطح می باشند. برای استخراج ویژگی ها، انحنای سطح برای هر یک از نقاط ابر نقاط با استفاده از انحنای چتری محاسبه گردید و روش جدیدی نیز برای تعیین شکل موضعی سطح ارائه گردید. برای هر نقطه یک عدد شکل که معرف شکل موضعی سطح است با استفاده از مختصات نقاط بدست آمد. نقاط متناظر در این روش نقاطی محسوب می شوند که از شکل موضعی و انحنای چتری تقریبا یکسانی برخوردار باشند. هم مرجع سازی با در نظر گرفتن قید صلبیت با استفاده از زوج نقاط متناظر انجام می شود. نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی در هم مرجع سازی ابرهای نقاط نشان از صحت کارکرد این روش در حل مساله هم مرجع سازی به شکل کاملا خودکار دارد.

۹بهینه سازی سایش لاستیک تقویت شده با نانوکلی تا استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراینمقاله درپژوهش حاضربه منظوربهبودخواص فیزیکی و مکانیک لاستیک به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوان ماده پرکنندهنانوکلی اضافه گردیدوسپس خواص فیزیکی و مکانیک لاستیک به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوانماده پرکننده نانوکلی اضافه گردیدو سپس خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک حاصلهموردارزیابی قرارگرفت که نتایج حاصله نشان ازبهبود خواص داشت ارتباط بین خاصیت سایش لاستیک و فرمولاسیون بااستفاده ازرگرسیون چندگانه خطی مدل گردید درنهایت به منظور بهینه کردن سایش لاستیک ازالگوریتم کرم شب تاب استفادهگردید

۱۰بهینه سازی فرآینذ ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مقاله فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی توسط مدل رگرسیون چندگانه خطی مدلسازی شده و نرخ براده برداری به عنوان خروجی فرایند توسط الگوریتم ج ستجوی فاخته بهینه گردید تغییر پارامترهای خروجی براساس پارامترهای ورودی شامل ولتاژ فشارشستشو فاصله بین ابزار و قطعه کار شدت جریان زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس تعیین گردیده و درنهایت مقدار بهینه نرخ براده برداری بااستفاده ازالگوریتم جستجوی فاخته پیشنهاد گردید

۱۱امکان سنجی درجه بندی ظروف چینی با استفاده از پردازش تصویر
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر، سال
تعداد صفحات: ۶
درجه بندی، یکی از مراحل تولید در کارخانجات تولید کننده ظروف چینی می باشد که به صورت چشمی انجام می شود. به دلیل انجام فرایند درجه بندی به کمک نیروی انسانی و در نتیجه تأثیر عواملی مانند خستگی اپراتور، تفاوت در قضاوت افراد در مورد عیوب، نیاز به تجربه زیاد و شرایط محیطی، یکنواختی و کیفیت درجه بندی ظروف پایین می آید. بینایی ماشین از جمله روش های نوین جهت عیب یابی و درجه بندی ظروف تولیدی بر اساس آن عیوب می باشد. برای این منظور یک سیستم بینایی ماشین متشکل از تجهیزات نور پردازی مناسب، یک عدد دوربین و رایانه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از میان ظروف پینی، زیر قهوه خوری به عنوان نمونه استفاده شده است و به بررسی عیوب لب پریدگی، دفرمگی، لکه آهن، ترک و دورنگی موجود در آن پرداخته شده است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. برای هر کدام از عیوب، پردازش تصویر مربوط به همان عیب صورت گرفته است. پس از تشخیص نوع عیب، برای تعیین درجه ی ظرف، معیاری از آن به دست می آید و با توجه به جدول درجه بندی، درجه ظروف تعیین می گردد.

۱۲مدل سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با شبکه عصبی و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
اطلاعات انتشار: فصلنامه مدل سازي در مهندسي، دوازدهم،شماره۳۷، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی توسط شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با باز انتشار خطا مدل سازی شده و خروجی فرآیند شامل نرخ براده برداری و فرسایش ابزار توسط الگوریتم کرم شب تاب بهینه گردید. تغییر پارامترهای خروجی بر اساس پارامترهای ورودی شامل شدت جریان، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس تعیین گردیده و در نهایت برای هر یک از مراحل خشن تراشی و پرداخت کاری پارامترهای متناسب به نحوی ارائه می گردد تا در مرحله خشن تراشی نرخ براده برداری بیشینه و در مرحله پرداخت کاری فرسایش ابزار کمینه گردد.

۱۳ارزیابی تغییرات فرمول بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی
اطلاعات انتشار: مجله مكانيك سازه ها و شاره ها، ششم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آزمایش های غیرمخرب قادر به شناسایی عیوب و بررسی خواص قطعه مورد آزمایش بدون ایجاد تغییر در قطعه، می باشند. در پژوهش حاضر از روش بازرسی غیرمخرب امواج فراصوتی برای بررسی فرمول بندی لاستیک استفاده گردید. در این روش زمان بین ارسال و بازتاب امواج صوتی با بسامد بالا اندازه گیری و با کمک آن سرعت انتشار امواج محاسبه می شود. با تغییر درصد عناصر تشکیل دهنده لاستیک خواص فیزیکی و مکانیکی آن تغییر نموده و در نتیجه آن سرعت انتشار امواج صوتی در لاستیک تغییر خواهد نمود. به منظور بررسی فرمول بندی لاستیک ابتدا 12 نمونه با فرمول بندی های متفاوت تهیه گردید و برای هرکدام از نمونه ها سرعت انتشار امواج صوتی طولی اندازه گیری گردید. از رگرسیون چندگانه خطی برای ایجاد مدل ریاضی بین درصد عناصر بکار رفته در فرمول بندی لاستیک و سرعت انتشار امواج طولی استفاده گردید. به منظور صحت سنجی نمونه دیگری با فرمول بندی جدید ساخته شد و سرعت انتشار امواج صوتی طولی در آن اندازه گیری گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمایش و نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون نشان از خطای کم در پیش بینی نتایج توسط مدل پیشنهادی داشت لذا از امواج فراصوتی به منظور بررسی فرمول بندی لاستیک می توان استفاده نمود و خطوط تولید لاستیک می توانند از این آزمون غیر مخرب به شکل برخط، برای کنترل کیفیت لاستیک استفاده نمایند.

۱۴برشکاری آلیاژ تیتانیوم Ti6Al4V با فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده و بهینه سازی مشخصه های هندسه شکاف برش
اطلاعات انتشار: ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، چهاردهم،شماره۱۶، اسفند ، سال
تعداد صفحات: ۹
فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده، شکاف برشی با لبه های زاویه دار و هندسه ای خاص بر روی قطعه کار تحت برش ایجاد می نماید. این موضوع باعث بروز محدودیت هایی در کاربردهای برش جت آب شده و یا نیاز به ماشینکاری لبه ها را در برخی موارد به وجود می آورد. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام شده بر روی هندسه شکاف برش آلیاژ تیتانیوم Ti–6Al–4V در فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده ارائه گردیده است. بدین منظور از روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی برای بهینه سازی همزمان مشخصه های هندسه شکاف برش در فرآیند برش آلیاژ تیتانیوم Ti–6Al–4V با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرآیندی چند متغیره غیر خطی است، استفاده گردید. پارامترهای ورودی فرآیند برش جت آب همراه با ذرات ساینده، بر روی نرخ براده برداری و خصوصیات سطح برشکاری شده تاثیر می گذارند. پارامتر های ورودی فرآیند شامل فشار جت آب، سرعت پیشروی، نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار پارامترهای مورد مطالعه این تحقیق می باشند. انتخاب مناسب پارامتر های ورودی این فرآیند منجر به حداقل نمودن مشخصه های پهنای بالای شکاف برش، شیب شکاف برش و انحراف شکاف برش می شود لذا انتخاب مناسب پارامتر های ورودی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهد که روش ترکیبی تاگوچی و تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی یک راه حل مناسب برای بهینه سازی فرآیند جت آب همراه با ذرات ساینده است.

۱۵مدل سه بعدی اجزای مختلف گل زعفران
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه پژوهش هاي زعفران، چهارم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زعفران گران­ترین محصول کشاورزی و ادویه جهان است. اطلاعات کمیدر منابع علمی در مورد مشخصات فیزیکی و هندسی گل و اجزای آن وجود دارد. همچنین در مطالعات محدودی که در زمینه مکانیزاسیون فرآیندهای پس از برداشت زعفران انجام شده، امکان مطالعه دقیق جسم به دلیل نبود یک مدل مجازی وجود نداشته است. با ایجاد مدل سه بعدی بصورت شکل آزاد، نه تنها امکان بررسی پارامترهای هندسی گل فراهم می­شود، امکان مطالعه دقیق­تر آن از نظر رفتار مکانیکی شامل رفتار آیرودینامیکی نیز فراهم می شود. در این مقاله با از روش مهندسی معکوس، اطلاعات سه بعدی اجزای گل زعفران با استفاده از اسکنر لیزری استخراج و پس از پردازش اطلاعات با استفاده از تکنیک­ها و الگوریتم­های استفاده و مدل سه بعدی گل زعفران بصورت شکل آزادایجاد شد. به دلیل عدم صلبیت و انعطاف­پذیری گل زعفران و نیاز اسکن اجزای داخلی آن مانند پرچم و کلاله، امکان اسکن گل به صورت یکپارچه وجود ندارد. بنابراین، هر یک از اجزای گل به صورت جداگانه اسکن شدند و سپس، با اتصال اجزای مختلف گل زعفران، مدل سه بعدی(3D)یکپارچه و صلب گل زعفران ایجاد شد. به دلیل ضخامت خیلی کم گلبرگ­ها، ابر نقاط استخراج شده­ی صفحات رویی با صفحات زیری تداخل دارد و به کمک نرم­افزارهای موجود، امکان مدلسازی مستقیم گل از داده­های برگرفته از اسکن وجود ندارد. برای رفع مشکل تداخل ابر نقاط و جداسازی ابر نقاط صفحات رویی و زیری گلبرگ­های گل زعفران،الگوریتمی ابداعی پیشنهاد شد که همسایگی همگن تصویر شده نامگذاری گردید. به دلیل مشکلات زیادی که در زمینه مدلسازی هندسی گل­ها و گیاهان وجود دارد، این الگوریتم برای حل بسیاری از مشکلات در این زمینه مفید خواهد بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه