توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فراوانی نشانه های خفیف عصبی در مردان زندانی: یک مطالعه مقطعی
اطلاعات انتشار: نسيم تندرستي (سلامت خانواده)، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: پژوهش های اخیر، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی و میزان نشانه های خفیف عصبی در افراد پرخاشگر و زندانیان مرتکب به قتل را بیشتر از جمعیت عمومی گزارش نموده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی فراوانی نمرات NSS در زندانیان و وجود ارتباط بین NSS و زیرگروه های مختلف جرمی است.روش بررسی: در یک بررسی مقطعی توصیفی، 161 مرد زندانی در زندان های شماره 1 و 2 رودسر در سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. از زندانیان پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی اخذ شده و پس از مطابقت با پرونده های زندان از نظر وجود نشانه های خفیف عصبی (NSS) بر اساس چک لیست NSS مربوطه مورد معاینه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزاز 16 SPSS و با استفاده از تست های آماریANOVA ، MCT (Multiple Comparisons Test) ،Tukey test و Chi Square مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشترین میزان نمره NSS به ترتیب، در گروه اعتیاد و جرمهای غیر خشن مشاهده شده است که تفاوت معنی داری نسبت به سایر گروهها داشته است (p=0.02). سابقه تعداد محکومیت های قبلی، به ترتیب در زیرگروههای اعتیاد، جرم های غیرخشن و جرایم مالی (کلاهبرداری و صدور چک بلامحل) بیشتر بوده است. بین وجود سابقه بیماریهای طبی، نورولوژی، روانپزشکی و سابقه مصرف مواد مخدر و الکل در بین زیرگروههای مختلف جرمی تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نگردید (p=0.65). بین نمره NSS و سابقه وجود اختلال نورولوژی و روانپزشکی و مصرف خودسرانه داروهای روانپزشکی ارتباط معنی دار وجود داشت (p=0.04)، اما بین نمره NSS و سابقه وجود بیماریهای طبی و سابقه مصرف مواد مخدر و الکل ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p=0.81).بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق نمی توان الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم بیان داشت. بر خلاف یافته های این پژوهش، در مطالعات گذشته، نمرات NSS در گروه جرم های خشن بالاتر گزارش شده است که ممکن است به دلیل عدم وجود حکم اعدام در کشورهای مورد مطالعه باشد، لذا انجام مطالعات جامع و گسترده تری در این زمینه توصیه می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه