توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه آماری داده های ژئوشیمیایی سطحی و عمقی کانسار نفلین سینیت گلدرق کلیبر و معرفی روش پیشنهادی تعیین دقت و صحت نتایج آزمایشگاهی بر پایه روش هاوارد تامسون
اطلاعات انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
سلسله مطالعات اکتشافی چند مرحله ای انجام شده در منطقه کلبیر از سال 1372 آغاز گشت. این اکتشافات منجر به مشخص شدن ناحیه مناسبی از نفلین در منطقه گلدرق – کلبیر گردید.
درمطالعات اکتشافی اولین قدم اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی است بدین جهت از آزمونهای مختلف آماری جهت تعیین صحت و دقت تجزیه های آزمایشگاهی استفاده شده است که در خلال آنها روش پیشنهادی که جهت تعیین دقت و صحت آزمایشگاهی بر پایه روش هاوارد و تامسون ابداع گشت ارائه گردیده است. پس از اطمینان از نتایج آزمایشگاهی مطالعات آماری جهت تشخیص نحوه پراکندگی ترکیبات حائز اهمیت نفلین، نحوه ارتباط آنها و روند تغییرات این ترکیبات در عمق، مطالعه گردیده است و بر پایه مطالعات آماری انجام شده طراحی معدن و ارزیابی ذخیره ماده معدنی انجام گردیده است.

۲کاربرد آمار در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی گمانه ای اکتشافی و ارزیابی ذخیره کانسار نفلین سینیت گلدرق کلیبر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن، سال
تعداد صفحات: ۷
سلسله مطالعات اکتشافی چند مرحله ای انجام شده در منطقه کلیبر از سال 1372 آغاز گشت. این اکتشافات منجر به مشخص شدن ناحیه مناسبی از نفلین سینیت در منطقه گلدرق– کلیبر گردید.
در مطالعات اکتشافی اولین قدم اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی است بدین جهت از آزمون های مختلف آماری جهت تعیین صحت و دقت آنالیزهای آزمایشگاهی استفاده شده است که در خلال آنها روش پیشنهادی که جهت تعیین دقت و صحت آزمایشگاهی بر پایه روش ها وراد و تامسون ابداع گشت ارائه گردیده است. پس از اطمینان از نتایج آزمایشگاهی مطالعات آماری جهت تشخیص نحوه پراکندگی ترکیبات حائز اهمیت نفلین، نحوه ارتباط آنها و روند تغییرات این ترکیبات در عمق، مطالعه گردیده است و بر پایه مطالعات آماری انجام شده طراحی معدن و ارزیابی ذخیره ماده معدنی انجام گردیده است.
در مقاله حاضر روند تبدیل اطلاعات زمین شناسی به اعداد و ارقام و استفاده از روش های آماری برای تدفیق اطلاعات، تعبیر و تفسیر و نتیجه گیری از آنها جهت تشخیص مناطق امیدبخش اکتشافی را در مراحل مختلف مطالعات ارائه داده است. امید است تا بدین وسیله بتوان نقش کوچکی در پیشرفت ایران اسلامی داشته باشیم.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه