توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعات ژئوشیمیایی کوچک مقیاس رسوبات رودخانه کارون
اطلاعات انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات انجام گرفته در محدوده طرح به جهت شناخت الگوی ژئوشیمیایی حاکم در رود کارون و شناخت عناصر و کانی های موجود در سیستم رودخانه ای می باشد. این مطالعات به دو بخش مطالعات آماری تک متغیره و مطالعات آماری چند متغیره تقسیم گشته است که در هر بخش نتایج بدست آمده از آنالیز فلورسانس اشعه ایکس برای 32 عنصر و دیفرکتومتری اشعه ایکس برای 15 کانی موجود برای 126 عدد نمونه تهیه شده در محدوده طرح مورد تجزیه و تحلیل آماری (تک و چند متغیره) قرار گرفته اند. بوسیله آزمون پیشرفته آماری آنالیز واریانس مشخص گردید که الگوی ژئوشیمیایی حاکم درمحدوده مطالعاتی ، الگویی مرکب از سه جامعه مختلف است که از سنگهای مادر حوضه آبریزی بوسعت 60\000 کیلومتر مربع بوجود آمده اند، هر خانواده به تفصیل مورد مطالعه آماری تک متغیره قرار گرفته و مقادیر آنومالی های احتمالی و حتمی برای هر خانواده در محدوده طرح مشخص شده است. سپس برای کاهش واریانس خطای نمونه گیری و مطالعاتی نمونه ها، نرمالایر گشته و تحت ازمونهای آمای چند متغیره قرار گرفتند. نتایج بدست آمده که هماهنگ با نتایج آماری تک متغیره هستند بصورت نقشه جانمایی برای مطالعات آتی و درک بهتر الگوی ژئوشیمیایی و تعیین مناطق امید بخش در منطقه تهیه گشتند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه