توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی موانع مؤثر بر پذیرش اینترنت پرسرعت در ایران (مطالعه موردی در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
اینترنت پرسرعت یک نقش مهم در تعیین آمادگی الکترونیکی کشور بازی می کند. با وجود اهمیت روز افزون اینترنت، برطبق گزارشات منتشره فصل اول سال 2013 ایران در بین کشورهای جهان جزء کندترین کشورها در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع مؤثر بر پذیرش اینترنت پرسرعت در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران جنوب است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی انجام شد، با توجه به مطالعات صورت گرفته، مجموعا پانزده عامل به عنوان موانع مؤثر بر پذیرش اینترنت پرسرعت مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین و تأیید شاخصهای مرتبط با متغیرهای اصلی مسأله، پرسشنامه تهیه شده و در نمونه آماری توزیع گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای و فریدمن) و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاکی از آن است که عدم برتری نسبی اینترنت پرسرعت نسبت به اینترنت کم سرعت، کمبود وقت کافی، امنیت پایین، اطمینان اندک به شبکه های اجتماعی، مهارت کم و قیمت بالا به ترتیب مهمترین موانع بر پذیرش اینترنت پرسرعت هستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه