توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر بهبود عملکرد شغلی و احساس پاسخ‌گویی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه
اطلاعات انتشار: مديريت بر آموزش سازمان ها، سال
تعداد صفحات: ۱۸
چکیده هدف این پژوهش بررسی نقش توانمندسازی روان‌شناختی بر بهبود عملکرد شغلی و احساس پاسخ‌گویی کارکنان است؛ چراکه امروزه اهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و سازمان‌ها با توجه به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی و تاثیر آن بر عملکرد شغلی و مسیولیت‌پذیری آنان، برای بقا در محیط پیچیده و پرچالش به نیروی انسانی توانمند و خلاق نیازمند هستند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل500 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی1391–1390 بودند که از بین آنان 215 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد متغیرهای تحقیق، یعنی پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی بر اساس الگوی توماس و ولتهوس، اسپریترز و وتن و کمرون، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و پرسشنامه پاسخ‌گویی فردی هوچوارتر، کاکمار و فریس بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار LISREL نسخه 54\8 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اثر توانمندسازی بر عملکرد (64\0) در سطح 01\0 مثبت و معنی‌دار و اثر توانمندسازی بر پاسخ‌گویی (99\0) در سطح 01\0 مثبت و معنی‌دار است. بنابراین، توانمندسازی روان‌شناختی تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر بهبود عملکرد شغلی و احساس پاسخ‌گویی کارکنان دانشگاه دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه