توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نتایج حاصله از آزمایشهای چسبندگی بولت به سیمان در شرایط فشار جانبی ثابت به کمک سلول تغییریافتة هوک
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مطالعات زیادی در زمینه استفاده از بولت به عنوان تقویت کننده فعال در سازه های سنگی و روشهای افزایش ظرفیت باربری آنها صورت گرفته است. در این میان عوامل زیادی هستند که مستقیماً بر روی این ظرفیت باربری تاثیر می گذارند. از جمله مهمترین این عوامل مقدار فشار محصورکننده ای است که بطورجانبی پیرامون بولت تزریق شده اعمال می گردد. ظرفیت باربری بولت با تغییر این فشار میتواند تغییرات فاحشی از خود نشان دهد در این تحقیق، تعدادی آزمایش کشش (Pullout Test) تحت شرایط اعمال فشار جانبی ثابت با دو نوع میل مهار(AIIIf28, Dywidagf20) و با دو نسبت آب به‌ سیمان (4\0 و 5\0w:c=) در طولهای درگیری (Embedment length) mm100 و mm150 انجام شد. آزمایشها تحت فشارهای جانبی مختلف انجام گرفتند که در هر آزمایش، میزان فشار جانبی ثابت نگهداشته شد.بدین منظور سلولی موسوم به سلول سه‌محورة تغییر یافتة هوک (Modified Hoek Cell) طراحی و ساخته شد. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش فشار جانبی، مقاومت چسبندگی نیز افزایش پیدا می‌کند و با افزایش جابجایی بولت پس از گذر از یک نقطه، این مقدار کاهش می‌یابد. پارامتر مهم مورد برسی دیگر، اتساع نمونه بود. جابجایی شعاعی سیمان که بدلیل وجود ناهمواری در سطح بولت ایجاد می‌شود، توسط بازوهای فلزی که روی آن کرنش‌سنج4 نصب شده، اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد با افزایش فشار جانبی، از جابجایی شعاعی کاسته می‌شود. همچنین نرخ جابجایی شعاعی با افزایش جابجایی محوری بولت کم می‌شود و از اتساع به سمت انقباض می‌رود

۲تحلیل پایداری پایه سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرهای ورودی در نیروگاه آبی کارون3
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۷
نیروگاه برق آبی کارون3 دارای یک مغار اصلی نیروگاه و یک گالری بزرگ در فاصله 20 متری بالادست آن به‌منظور نصب شیرهای ورودی می‌باشد. پایه‌ای لاغر بین این دو فضا شکل گرفته که پایداری آن در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. ابزاربندی سیستماتیک موجود، جابجایی‌هایی را نشان داد که انگیزه بررسی بیشتر و دقیقتر پایداری پایه توسط یک برنامه ابزاربندی و تحلیل پایداری خاص شد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که بخش‌هایی از پایه کرنش نسبتا“ زیادی را متحمل شده و در این بخش‌ها نصب نگهداری بیشتر توصیه می‌شود.

۳کاربرد چکش های هیدرولیکی در حفاری تونل وبررسی پارامترهای مؤثر بر انتخاب آن
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
چکش های هیدرولیکی می توانند به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرند، که از جملة آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: شکستن قطعات بزرگ سنگ، ایجاد شکست اولیه و شکست ثانویه ( جانشین آتشباری ثانویه ) در توده سنگ، تخریب پی های بتنی، راهسازی و عملیات زیرزمینی. در سالهای اخیر حفاری تونل های معادن زیرزمینی و تونل های غیر معدنی بصورت یکی از کاربردهای مهم چکش های هیدرولیکی در آمده است. چکش هیدرولیکی بویژه در مناطق شهری و تونل هایی که در آنها آتشباری خطرآفرین یا ممنوع ( به دلایل مسایل ایمنی و زیست محیطی ) و حتی محدود باشد، کاربرد ویژه‌ایی دارد. همچنین در مواردی که تکنولوژی آتشباری، مواد و مصالح آن و مهارت لازم براحتی در اختیار نباشد، استفاده از چکش هیدرولیکی ارجحیت دارد. مقاله حاضر مروری بر چکش های هیدرولیکی و کاربردهای آن در تونل، و بررسی برخی پارامترهای آن دارد.

۴تحلیل برگشتی هوشمند تونل های انحراف آب سد گتوند
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۵ارزیابی نتایج رفتارنگاری مغارهای زیرزمینی سد مسجد سلیمان
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
نیروگاه سد مسجد سلیمان در دو بخش شامل "فاز یک" و "طرح توسعه" بر روی رودخانه کارون اجرا گردیده است. این نیروگاه در سنگهای رسوبی که مربوط به سازند بختیاری است قرار دارد. ابعاد بسیار بزرگ مغار نیروگاه به همراه هندسه سه بعدی پیچیده مجموعه فضاهای اطراف این مغار، اجرای یک برنامه جامع رفتار نگاری را ضروری نموده است. از نصب حدود 200 ابزار و ثبت اطلاعات حاصله در طی 4 سال اجرای مغار، رفتار توده سنگ در بر گیرنده سازه، کاملاً ثبت شد. بر اساس نتایج ثبت شده از رفتار مغار، طرح اولیه سیستم نگهداری دچار تغییراتی گردید که کفایت هر مرحله از طرح توسط ابزارهای نصب شده به تایید رسید. در حال حاضر حفر مغار نیروگاه به اتمام رسیده و جابجاییهای توده سنگ به حالت پایداری رسیده است. مقاله حاضر به ارائه نتایج این برنامه رفتارنگاری می پردازد.

۶تشخیص ابعاد بلوکهای سنگی در اطراف فضاهای حفاری شده توسط مدلسازی کامپیوتری و ارائه راهنمایی برای نگهداری اولیه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دسته درزه ها و ناپیوستگی های موجود در توده سنگ، بلوکهای سنگی ایجاد می کنند. پس از حفر فضاهای زیرزمینی و روباز، این بلوکها بر پایداری یا ناپایداری سازه ایجاد شده مؤثر هستند. اندازه این بلوکها یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل پایداری شیبهای سنگی و حفریات زیرزمینی در توده سنگ می باشد. علاوه برآن، این پارامتر در طراحی آتشباری نیز نقش بسیار مهمی را بازی می کند. علیرغم اهمیت اندازه بلوک سنگی برجا، اندازه گیری ابعاد آن مشکل می باشد. اندازه بلوک توسط یکی از سه اندیس شـاخص کیفیت سنگ ( RQD)، تعداد درزه حجمی ( Jv) و اندیس اندازه بلوک ( Ib) تعیین می گردد که هیچ یک از آنها اندازه واقعی بلوک را مشخص نمی نمایند. در این تحقیق نرم افزاری تهیه شده است که قادر به شبیه سازی سه بعدی بلوکهای حاصل از برخورد درزه ها، دسته درزه ها و سایر ناپیوستگی ها (مانند گسل ها) می باشد. علاوه بر آن می توان فضاهای حفاری زیرزمینی یا روباز را توسط آن مدل نمود. همچنین این نرم افزار قادر است نمودارهای هیستوبلوک و بلوکومتری بلوکهای حاصله را ترسیم نماید. با استفاده از این نمودارها می توان راهنمایی برای نگهداری اولیه ارائه نمود

۷بررسی تأثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب شکن قائم (با استفاده از مدل فیزیکی)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
سازه های شیب شکن از جمله سازه های هیدرولیکی هستند که با توجه به توپوگرافی زمین جهت اعمال یک سرعت بهینه در کانالها و شب که های آبیاری و زهکشی به کار می روند. هوادهی نیز پدیده انتقال و تبادل مولکولی ذرات هوای زیر جت ریزشی آب با هوای آزاد میباشد. معمولا هوادهی با ایجاد آشفتگی در آب پدید می آید و ایجاد تنگشدگی در مدخل ریزشی سازه نمونه ای از تولید چنین آشفتگی میباشد.در هنگام عبور آب از روی آبشارهای قائم یک محفظه هوا در زیر سفره پائین (Lower nappe) تشکیل میگردد، که اگر این محفظه هوادهی نشود، مشکلات هیدرولیکی مهمی را در جریان سازه پدید میآورد. با کاهش فشار هوا در ناحیه مذکور، انحناء جتریزشی افزایش مییابد و سازه، از حالت استاندارد برای اندازهگیری خارج میشود. این پدیده گاهی اوقات باعث ایجاد لرزش (Vibration) در سازه شده و سبب تخریب آن می گردد. لذا برای ثابت نگهداشتن فشار هوا در محفظه زیر جت، هوادهی (Aeration) از تمهیدات مهم و ضروری می باشد. در این تحقیق شیب شکنقائم در فلوم آزمایشگاه مستقر گردید و با ایجاد تنگشدگی در مدخلریزشی سازه هوادهی صورت پذیرفت. با بهره گیری از اصول اولیه انرژی و ممنتم و آزمایشات بر روی مدلفیزیکی، تأثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیکیجریان نظیر: افت انرژی، مشخصههای پرشهیدرولیکی و پروفیلهای سطح آب در محل brink depth در شیب شکن قائم مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان پارامترهای هیدرولیکی درحالت هوادهی و بدون هوادهی با یکدیگر مقایسه گردید.

۸ارائه نرم افزار جدیدی برای تشکیل سیستم بلوکی و روش نوینی برای تشخیص تماس بلوکها در حالت سه بعدی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
توده سنگی که در آن فضاهای حفاری به وجود می آید به دلیل وجود ناپیوستگی هایی مانند درزه ها و گسل ها محیطی ناپیوسته تلقی می شود. روشهای مختلفی برای تحلیل چنین محیطهایی وجود دارد که بهترین آنها روش های عددی می باشد. مدلسازی یک سیستم متشکل از بلوکهای سنگی به همراه تشخیص انواع تماس بین بلوکهای این سیستم در این مقاله ارائه می شود که به عنوان یک پیش پردازنده (Pre–Processor) برای روشهای عددی اجزای مجزا (Distinct Element Method) و آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (Discontinuous Deformation analysis) به کار می روند. جزئیات نرم افزار تهیه شده برای تشکیل سیستم بلوکی در حالت سه بعدی، همچنین الگوریتم جدید مربوط به تشخیص تماس بلوکها تشریح می گردد. در پایان نیز مزایای نرم افزار تهیه شده و الگوریتم پیشنهادی نسبت به نرم افزار و الگوریتم های موجود ارائه میشود.

۹معرفی انواع ریسک های تونل سازی و ارائه یک سیستم برای مدیریت آنها
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
طر حهای احداث تونل ها و فضاهای زیرزمینی به جهت ارتباط این ساز هها با زمین و آ بهای زیرزمینی در محیطی با عدم قطعیت بالا دنبال می شوند. این عدم قطعیت در بسیاری موارد منجر به خسارت های سنگینی می شود که مدیریت ریس کهای ناشی از این خسارت ها را ایجاب می کند. با توجه به این ویژگ یهاست که به کارگیری رو شها و روی ههای کمی و کیفی مرسوم مراحل
مختلف مدیریت ریسک (سیاستگذاری، شناسایی، ارزیابی، کنترل، اجرا و بازبینی) در این باره به خوبی پاسخگو نم یباشند. بنابراین طراحی یک سیستم مدیریت ریسک خاص به طوری که مراحل مختلف احداث فضاهای زیرزمینی را دربر گرفته، ریسک های ممکن را کنترل کرده و قوانین و راهنماهای کاری موجود را مد نظر داشته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله ضمن ارائه تقسیم بندی های مختلف از ریسک در پروژه های تونل سازی، مناسب ترین تقسیم بندی انتخاب و نحوه تاثیرگذاری آنها در فازهای مختلف یک پروژه تونل سازی بررسی شده است. برای شناسایی ریسک ها؛ طوفان ذهنی، مصاحبه و استفاده از داده های تاریخی و برای ارزیابی آنها استفاده از ماتریس ریسک در هر مورد توصیه شده است. همچنین با بررسی سوابق تاریخی و فنی 10 پروژه تونلسازی در ایران و 5 پروژه در کشورهای اروپایی مهم ترین ریسک های مرتبط با پروژه و ریسک های فنی تونلسازی شناسایی و فهرست شده است.در آخر نیز برای طبقه بندی و ارزیابی کل ریسک ها با توجه به شرایط ایران یک روش نیمه کمی مبتنی بر ماتریس ریسک ارائه شده است.

۱۰تأثیر پارامترهای مقاومت برشی در تغییر شکل پذیری تونل ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در این مقاله تغییر شکل پذیری تونل دسترسی ۴ غربی معدن زغالسنگ پروده ۵ طبس که در قسمت شرق ایران مرکزی واقع در جنوب شهرستان طبس در استان یزد میباشد ، مورد مطالعه قرار
گرفته است . تونل مورد مطالعه از ساختار زمین شناسی که مشتمل بر چهار لایه بندی مختلف شیبدار میباشد میگذرد . تأثیر پارامترهای مقاومت برشی سنگهای اطراف تونل نسبت به تغییر مکان
های نقاط حساس در سقف و در دیواره ها مورد بررسی عمیق قرار گرفت . نتایج حاصل مبین روابط غیر خطی بین تغییر مکان و پارامتر Cمیباشد . تغییر مکانهای حاصل نسبت به پارامتر φ بسیار حساس بوده ولی نسبت به افزایش مقادیرφ حساسیت قابل توجهی نشان نمی دهد.

۱۱تخمین بار سقف در تونلهای معدن زغال سنگ طبس با استفاده از اندازه گیری برجا
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تخمین بار سقف در تونل های معادن همیشه مورد علاقه محققین بوده است. طراحی نگهداری بهینه تونل ها تنها بر اساس تخمین دقیق این پارامترها ممکن است. در این تحقیق تونل های معادن
زغال سنگ پروده ۵ طبس به منظور ارزیابی بار سقف و همچنین اندازه گیری همگرایی تونل ابزاربندی شد. مقاله حاضر شامل مروری بر طرح و ساخت ابزار مذکور و نتایج بدست آمده می باشد.
نتایج نشان می دهد که پیشروی جبهه کار به میزان ۲ الی ۳ برابر عرض تونل بر افزایش بار سقف مؤثر بوده و پس از آن تأثیر چندانی ندارد. همچنین مطابق اندازه گیری های مذکور ضریب بارگذاری سقف 1\37 برآورد شد.

۱۲کاربرد نرم افزار DATAMINE در برآورد ذخیره کانسار انگوران
اطلاعات انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
برآورد ذخیره کانسارها بخصوص در معادن در حال بهره برداری، یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید معدن است. روشهای زیادی جهت سرعت بخشیدن و افزایش دقت این مرحله از کارهای اکتشافی توسعه یافته است. نرم افزارDatamine از جمله نرم افزارهای موجود در این زمینه می باشد که در حال حاضر یکی از پر کاربردترین نرم افزارهای برآورد ذخیره به خصوص در ایران، به شمار می رود. در این مقاله برآورد ذخیره معدن سرب و روی انگوران با توجه به آخرین اکتشافات معدن توسط جدیدترین نسخه نرم افزار Datamine انجام شده
است. در ابتدا پس از وارد کردن اطلاعات و طبقه بندی آنها مقاطع مورد نیاز تهیه و مدل هندسی کانسار تهیه شده است. سپس با بلوک بندی کانسار و ثبت مشخصات تمامی بلوکها در آنها ذخیره کانسار تعیین شد. بر اساس این پژوهش میزان ذخیره باقی مانده تقریبا برابر 17 میلیون تن با عیار متوسط 25\92 درصد روی و 4\76 درصد سرب برآورد شده است.

۱۳تغییرات مرفولوژیکی رودخانه جراحی ( از محل ارتباط رودخانه اعلا با رودخانه مارون تا هور شادگان )
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۷
رودخانه ها تحت تاثیر عوامل طبیعی و نیز عوامل انسانی دچار فرسایش در بستر و کناره ها و یا دچار جابجایی عرضی می گردند . این عوامل در طول زمان باعث تغییراتی در روخانه می شود که به تغییرات مرفولوژیکی رودخانه معروف است . در تحقیق حاضر تغییرات مرفولوژیکی رودخانه جراحی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . از جمله عوامل طبیعی که در این تحقیق به
آنها پرداخته شده می توان به جنس بستر رودخانه، ساختار تکتونیکی و زمین شناسی اشاره نمود . برداشت مصالح شن و ماسه از رودخانه و نیز وجود سازه های متقاطع با رودخانه از جمله عوامل انسانی موثر بر تغییرات مرفولوژیکی رودخانه است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . جهت مطالعه دقیق تر رودخانه جراحی به شش بازه تقسیم شده و اثر هر کدام از عوامل فوق در آن بازه مورد مطالعه قرار گرفته است . در پایان مشخص شد که از بین تمامی عوامل فوق عامل برداشت مصالح شن و ماسه بیشترین تاثیر را در تغییرات مرفولوژیکی رودخانه جراحی داشه است . وجود سازه های متقاطع نیز تاثیر متفاوتی بر فرسایش در بازه های مختلف ایفا نموده است . بطور مثال وجود سد مارون باعث شده تا جریان حالت آرام پیدا کرده و از فرسایش بستر در ابتدای رودخانه جراحی تا حد زیادی کاسته شود، ولی بقیه سازه ها از جمله پل های موجود در مسیر بدلیل کاهش عرض رودخانه باعث افزایش فرسایش در بستر و کناره های رودخانه گشته اند .

۱۴رویکرد زیست محیطی در مدیریت عملکرد با تاکید بر استاندارد ایزو 14031
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، سال
تعداد صفحات: ۸
با عنایت به جامع بودن مفهوم مدیریت عملکرد و جامعیت این موضوع در مورد تمامی مفاهیم مدیریتی در سازمان ها(تولید، تعمیر و نگهداری، امور مالی، منابع انسانی، توسعهمحصولات جدید، بازرگانی ، بهره وری و ...) می توان در بساری از سیستمهای مدیریتی از جمله مباحث زیست محیطی از این مفهوم بهره برد. مدیریت عملکرد، سازمان را از تلاش بیشتر به سمت موثر بودن فعالیتها هدایت می نماید. در مدیریت عملکرد علاوه بر پرسنل موارد دیگری چون سازمان ، بخشها (دپارتمان) ، فرایندها، برنامه ها، محصولات خدمات، پروژه ها و کارهای گروهی مد نظر است. در ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمان، شاخصها و معیارها \ استانداردها مد نظر بوده و شامل شاخص عملکرد مدیریت، شاخص عملکرد فرایند و شاخص وضعیت محیط زیست است. در مقاله حاضر سعی بر معرفی استاندارد ایزو 14031 بوده و مزایای اقتصادی و مدیریتی بکارگیری این استاندارد و همچنین شاخصهای معیارهای مطرح در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت نقاط اشتراک بین مدیریت عملکرد و استاندارد ایزو 14031 مورد مقایسه قرار گرفته است.

۱۵ارزیابی مچاله شوندگی در توده سنگهای مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۶
تونل انتقال آب نوسود با طول بالغ بر 48 کیلومتر و قطر 6\73 متر در غرب ایران واقع است . بخش اعظم انتهایی مسیر قطعه دوم این تونل از سنگهای شیلی و مارنی با RMR حدود 26 و روباره 995 متری تشکیل شده است . این موضوع شرایط را برای ظهور پدیده مچاله شوندگی در قسمتهایی از مسیر تونل مهیا نموده است . در این تحقیق احتمال وقوع مچاله شوندگی با استفاده
از روشهای مختلف ارزیابی شده و محدوده های مستعد مچاله شوندگی در تونل نشان داده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی از مناطق تونل استعداد مچاله شوندگی متوسط تا زیاد را دارند .

۱۶ارزیابی نتایج داده های ثبت لرزش ناشی از آتشباری در سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه 
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
حفاری فضاهای زیر زمینی سد و نیروگاه سیاه بیشه به روش چالزنی و آتشباری صورت می گیرد . جهت کنترل میزان لرزش ناشی از آتشباری و کاهش پیامدهای نامطلوب آن، تعیین خرج و توزیع
مناسب خرج در هر تاخیر، لرزش مغار نیروگاه و محیط اطراف آن با نصب ژئوفن ثبت شده است تا به منظور بهینه سازی طراحی انفجار مورد استفاده قرار گیرد . روابط تجربی متعددی جهت
برآورد لرزش حاصل از انفجار ارائه شده است . در این مقاله کارایی برخی از مهمترین روابط تجربی جهت تخمین حداکثر سرعت ذرات PPV ارزیابی شده و رابطه ی آمبراسیس _ هندرون به
عنوان رابطه ی تجربی بهینه انتخاب شده است .

۱۷برآورد  بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مقاله حاضر به ارزیابی بار وارده بر پوشش سگمنتی تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری پرداخته است . در این تحقیق ضمن استفاده از معیارهای شکست هوک – براون و موهر –
کولمب برای تعیین آغاز رفتار پلاستیک توده سنگ، روش خطوط مشخصه نیز که عمدتا توسط طراحان اتریشی مورد استفاده قرار می گیرد معرفی شده و نتایج آن با روش های تحلیلی یاد شده مقایسه گردیده است . از سوی دیگر منحنی اندرکنش زمین با استفاده از روش عددی تفاضل محدود توسط نرم افزار Flac رسم و با نتایج روش تحلیلی مقایسه شده است . از نتایج مهم بدست آمده تطابق
خوب روش های تحلیلی با روش عددی برای تونل های با روباره بالا در رسم منحنی اندرکنش زمین و عملکرد روش خطوط مشخصه در این رابطه به عنوان یک روش تحلیلی حد وسط، می باشد . محاسبات انجام شده حاکی از ضریب ایمنی بالای پوشش این تونل است

۱۸مقایسه کارایی معیارهای تجربی شکست بر مبنای تحلیل مقدار عدم قطعیت ثابت های هر معیار
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در دهه های اخیر، به منظور غلبه بر نقایص معیارهای تئوریک شکست، چندین معیار تجربی برای شبیه سازی رفتار سه محوری سنگ بکر پیشنهاد شده است . با توجه به اینکه معیارهای تجربی
به طریق آماری و با برازش یک تابع بر دادههای آزمایش سه محوره بدست می آید، کیفیت برازش آنها از لحاظ آماری قابل بررسی است . مقدار ضریب همبستگی، R 2 ، یکی از گویاترین ملاک
های آماری برای تعیین کیفیت برازش است . از سوی دیگر، به علت دامنة گسترده تغییرات در خواص سنگ ها و تعداد محدود نمونه های سنگی مورد آزمایش، اطلاق یک سطح اعتماد به داده
های بدست آمده ضروری است . در این راستا، در این تحقیق ملاک جدیدی تحت عنوان " دامنه عدم قطعیت ثابت ها " ، جهت مقایسه معیارهای تجربی شکست پیشنهاد شده است از آنجایی که این
ملاک ترکیبی از پارامترهای جمع مجذور خطاها، شکل معیار، درجه آزادی تابع و سطح اعتماد مورد انتظار از ثابت های هر معیار است، نسبت به ملاک ضریب همبستگی جامعتر بوده و جهت
مقایسه معیارهای تجربی شکست در محیطهای با سطح اطمینانهای متفاوت، مناسبتر است .

۱۹بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع هوادهی بر روی هیدرولیک جریان ریزشی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
شیبشکنها از جمله سازههای هیدرولیکی هستند که برای انتقال آب از یک ارتفاع بالاتر به پائینتر و اتلاف انرژی اضافی ناشی از سقوط آب، جهت اعمال یک سرعت بهینه در کانالها و شبکههای آبیاری و زهکشی به کار میروند. در شیب شکنهای قائم در حالت جریان تیغه ای یا ریزشی، جت ریزشی استخر آب زیرین خود را قطع کرده و یک محفظه هوا در زیر جت تشکیل م یگردد. اگر این محفظه هوادهی نشود مشکلات هیدرولیکی مهمی را در جریان سازه پدید میآورد. با کاهش فشار در ناحیه مذکور، انحناء جت ریزشی شدید شده و در نتیجه ضریب تخلیه افزایش م ییابد، لذا سازه از حالت استاندارد برای انداز هگیری دبی خارج می شود. این پدیده گاهی اوقات باعث ایجاد لرزش در سازه شده و سبب تخریب آن م یگردد. 26 سانتی متر در فلوم 25 سانتی متری آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز \ 16 و 5 \ در این تحقیق شیب شکنهای قائم در دو ارتفاع 5 مستقر گردید. با ایجاد تنگ شدگی در مدخل ریزشی سازه (در چهار اندازه) و نیز با ایجاد گشاد شدگی در محل سازه، در دو حالت مختلف هوادهی صورت پذیرفت. در دبیهای مختلف، پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر: افت انرژی، مشخصات جت ریزشی و پرش هیدرولیکی بدست آمد و تاثیر دو نوع هوادهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در پایان نتایج با داده های تحقیقات انجام شده توسط محققین دیگر مانند : وایت، چنسون، رند، چمنی و راجاراتنام مقایسه گردید.
در این تحقیق معلوم گردید که نتایج بیشترین نزدیکی را به معادلات رند دارا می باشد. معادلات بدست آمده در حالت تنگ شدگی ، در مقایسه با حالت ایجاد گشادشدگی، نزدیکی بیشتری را به معادلات رند دارا می باشد. تقریبا افت نسبی انرژی در شیب شکن قائم در حالت هوادهی با ایجاد گشادشدگی بیشتر از حالت هوادهی با ایجاد تنگ شدگی می باشد.

۲۰برآورد راندمان آبیاری و مقدار آب مصرفی در کشاورزی استان اصفهان
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق که به منظور برآورد راندمان آبیاری و کارائی مصرف آب کشاورزی در استان اصفهان طی سال زراعی 81–1380 صورت گرفت. با توجه به مناب آب، آب مصرفی ، سند ملی آب، سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی شهرستانهای مختلف استان، نیاز خالص آبیایر، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب کشاورزی در این استان محاسبه و برآوردگردید. نتایج نشان دادند که طی سال زراعی مذکور در استان اصفهان، حدود 4\481 میلیارد مترمکعب آب به مصرف رسیده و مجموعا حدود 5\353 میلیون تن محصولات زراعی و دامی تولید شده است. بر این اساس به ازاء هر متر مکعب آب مصرفی حدود 1\195 کیلوگرم محصول (زراعی، باغی و دامی) و یا 1\038 کیلوگرم محصولات زراعی و باغی تولید شده است. متوسط راندمان آبیاری در سال زراعی یاد شده بر اساس تامین 75% و 100% نیاز خالص آبیاری به ترتیب 42\33 و 53\65 درصد برآورد شد.

۲۱مدیریت منابع آب شور بوسیله کشت رقم جو متحمل به شوری حاصل روش پرتو تابی
اطلاعات انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۸
تحمل به شوری در گیاهان ازجمله خصوصیاتی است که دارای مکانیزم ژنتیکی وفیزیولوژیکی بسیار پیچیده است.به منظور القاء تحمل تنش در محصول جو با استفاده از روش پرتوتابی طرح تحقیقاتی استفاده از روش پرتوتابی جهت ایجاد موتاسیون ژنتیکی به منظور تولید لاین های جو موتانت مقاوم به سرما در سالهای زراعی 75–1370 با مشارکت محققین بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران اجرا گردید. دراین تحقیق بذور دو واریته جو و الفجر و زروجو که در آن زمان بیشترین سطح زیر کشت جو را در مناطق سرد و معتدل را به خود اختصاص داده بودند با اشعه گاما پرتوتابی شدند. اشعه گاما با دزهای 0، 10، 15 و 25 کیلو راد با شدت 50 راد در دقیقه پرتوتابی شدند. توده بذور اشعه دیده (M1) در سال اول در کرج و از سال دوم جهت بررسی مقاومت به سرما در ایستگاه هایمناطق سرد کشت شدند. گیاهان موتانت نسل دوم (M2) متحمل به سرما برای ادامه بررسی انتخاب (M3) وبذور انها برداشت شد. در سال سوم ، چهارم و پنجم (M5, M4, M3) بذور بررسی مجدد و ازدیاد شدند. با توجه به این نظریه که بعضی از متخصصین ژنتیک مقاومت گیاهی معتقدند، هر گاه گیاهی به یکی از عوامل نامساعد محیطی (خشکی، شوری، سرما و ...) متحمل باشد احتمال تحمل انها نسبت به عوامل نیز وجود دارد طرحی ارائه گردید تا تحمل به شوری موتانت به شوری موتانت های مورد نظر بررسی گردد. این بررسی ها با هماهنگی بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر و با مسئولیت بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان از سال 1378 بصورت آزمایش های ارزیابی ، مشاهده ای و مقایسه لاین های متحمل به شوری در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رودشت اصفهان انجام شد در نهایت دو لاین منتخب در شرایط زارعین بصورت طرح تحقیقی ترویجی بررسی گردید. در شرایط دارای تنش شوری آب و خاک مشخص شد که لاین شماره 73M4–30 نسبت به این استرس متحمل است. لاین مذکور علاوه بر دارا بودن تحمل به شوری بسیار خوب، عملکرد قابل قبولی نیز تولید نمود. این لاین بنام رودشت توسط وزیر محترم جهاد کشاوزی معرفی شد.

۲۲بررسی تحمل به کم آبیاری در رقم جدید گندم "سپاهان"
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
کم آبیاری گیاهان از تکنیکهای مورد استفاده برای صرفه جویی در مصرف آب می باشد. در این راستا، بایستی به دنبال ارقامی از گیاهان زراعی بود که تحت شرایط محدودیت آب و کم آبیاری تحمل بیشتری نشان داده و کاهش عملکرد کمتری داشته باشد. رقم سپاهان یکی از ارقام جدید گندم است که در سال 1385 برای مناطق معتدل کشور معرفی شده و قبلا تحت عنوان لاین M–73–18 شناخته می شد. این رقم هم اکنون در سطح وسیعی بخصوص در استان اصفهان کشت می شود. با هدف بررسی تحمل شش رقم گندم نان، از جمله رقم جدید سپاهان، به کم آبیاری ، آزمایشی طی سه سال زراعی 83–1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان انجام گردید. طرح آماری مورد استفاده، کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بود که سه تیمار میزان آب آبیارری شامل 100، 80 و 60 درصد تبخیر و تعرق محصول درکرتهای اصلی و ارقام سپاهان، پیشتاز، شیراز، مرودشت، مهدی و بک کراس روشن در کرتهای فرعی قرار داشت. کارائی مصرف آب (WUE)َ ، شاخصهای تحمل به تنش (STI) ، میانگین حسابی (MP) ، میانگین هندسی (GMP)، حساسیت به تنش (SSI) ، و تحمل (Tol) برای ارقام مورد مطالعه، محاسبه گردید . نتایج نشان داد که از نظر کارایی مصرف آب، در تیمار آبیاری کامل (بدوت تنش خشکی) ، رقم سپاهان با دارا بودن WUE معادل 1\11، بعد از رقم پیشتاز بیشترین راندمان مصرف آب را داشت. در تیمارهای کم آبیاری (اعمال 80 و 60 درصد آبیاری کامل) بیشترین مقدار WUE ، به ترتیب میزان 1\25 و 1\57 کیلوگرم دانه به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، متعلق به رقم سپاهان بود. شاخصهای میانگین حسابی و میانگین هندسی رقم سپاهان به ترتیب 7047 و 7033 کیلوگرم در هکتار و شاخصهای Tol , SSI , STI آن به ترتیب 0\88، 0\72 و 894 بود، بطورکه کمترین مقدار SSI , Tol را در بین ارقام مورد مطالعه به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج این ازمایش، از بین ارقام مورد بررسی، رقم سپاهان از تحمل خوبی نسبت به کم آبیای و تنش خشکی برخوردار است. علاوه بر رقم سپاهان، رقم پیشتاز نیز در شرایط وجود تنش خشکی و کم آبیاری قابل توصیه می باشد.

۲۳مقایسه تطبیقی سیستم های ارزیابی ریسک عملیات حفاری چاه های نفت و گاز و ارایه مدلی برای ایران
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حفاری چاه های نفت و گاز همواره با مخاطرات و مشکلات اجرایی روبرو می باشد که به خسارت های زیادی منجر می شود . سیستم های ارزیابی ریسک ابزاری برای شناسایی مخاطرات بالقوه و ارزیابی اثرات آنها می باشد که در دهه های اخیر در صنایع و رشته های مختلف رواج پیدا کرده است . سیستم های ارزیابی ریسک موجود که برای مصارف مختلف توسعه یافته اند، کارآیی لازم در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز را ندارند . در این تحقیق بر اساس تجربیات موجود در عملیات حفاری نفت و روش های مختلف ارزیابی ریسک، مدل جدیدی متناسب با صنعت نفت ایران توسعه یافته است . مدل تدوین شده چهار مرحله اصلی آغازین، تحلیل اولیه ریسک، تحلیل ثانویه ریسک، بازنگری را شامل می شود . همچتین جایگاه هر یک از مراحل این مدل و زیرشاخه های آن ها از نظر تطبیق زمانی با مراحل عملیات حفاری نیز تعیین شده است . برای توصیف کامل سیستم ارزیابی ریسک، مدل فرآیند آن تعیین شده، ابزارها و روش های هر گام از مدل مشخص و بر این اساس ورودی ها و خروجی های هر گام تعیین شده اند .

۲۴دستاورد کاربرد فناوری هسته ای، معرفی رقم متحمل به شوری جو رودشت (73–M4–30)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۸
برای رسیدن به یک رقم مقاوم از طریق روشهای رایج در اصلاح نباتات که انتقال ژن و یا ژنهای مقاوم از والدین به نتاج است سالیان دراز (15 سال) وقت لازم است. روشهای مختلفی برای کوتاه کردن این زمان وجو دارد. یکی از روش ها، ایجاد تنوع ژنتیکی و یا شکستن قسمتی از کروموزم است که استفاده از تکنیک پرتوتابی طی سالیان اخیر از متداولترین روشها و با نتایج خوب بوده است. به منظور القاء تحمل تنش در محول جو با استفاده از روش پرتوتابی طرح تحقیقاتی استفاده از روش پرتوتابی جهت ایجاد موتاسیون ژنتیکی به منظور تولید لاین های جو موتانت مقاوم به سرما در سالهای زراعی 75– 1369 با مشارکت محققین بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و سازمان انرژی اتمی ایران اجرا گردید. در این تحقیق بذور دو واریته جو و الفجر و زرجو که در آن زمان بیشترین سطح زر کشت جو را درمناطق سرد و معتدل را به خود اختصاص داده بودند با اشعه گاما پرتوتابی شدند. اشعه گاما با دزهای 0، 10، 15 و 20 کیلو راد با شدت 50 راد در دقیقه پرتوتابی شدند. در شرایط دارای تنش شوری آب و خاک مشخص شد که لاین شماره 73–M4–30 نسبت به این استرس متحمل است. لاین مذکور علاوه بر دارا بودن تحمل به شوری بسیار خوب، عملکرد قابل قبولی نی تولید نمود. ادامه بررسی این لاین در آزمایشهای مقایسه عمکرد در شرایط تنش شوری ایستگاه های تحقیقات کشاورزی مناطق مورد نظر نشانگر سازگاری و ظرفیت بالای توید آن در سخت ترین شرایط زراعی و محیطی بوده است.

۲۵هوادهی به دو طریق مختلف درشیبشکنهای پلکانی و اثر آن بر روی هیدرولیک جریان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
در جریان با سرعت بالا در کانال یا جریان با سقوط آزاد، لازم است که مقداری از انرژی جریان بخاطر جلوگیری از صدمه زدن به کانال و سازه های آن مستهلک شود. پل هها در شی بشکنهای پلکانی بنحو کاملا چشمگیری می توانند شدت استهلاک انرژی را افزایش داده و اندازه و هزینه حوضچه آرامش را کاهش دهند. از این شیب شکنها در رودخان هها و آّبراه هها برای اکسیژن دهی به جریانهایی که اکسیژن محلول در آنها کم است نیز، می توان استفاده کرد. در شیب شکنهای پلکانی در حالت جریان ریزشی، بین جت آب و شیب شکن یک حفره هوا بوجود می آید. پس از مدتی از برقراری جریان بر روی سازه، فشار در درون این حفره کمتر از فشار هوا می شود. با کاهش فشار در ناحیه مذکور، انحناء جت ریزشی تشدید شده و در صورت عدم هوادهی این ناحیه، رفتارهای نامطلوبی مانند لرزش در سازه و عدم کارکرد مناسب آن بوجود می آید. در این تحقیق مدل شیب شکنهای پلکانی ( 3پله و 5 پله) در دو ارتفاع 16\5 و 26\5 سانتی متر در فلوم با عرض 25 سانتی متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز مستقر و به دو طریق مختلف هوادهی صورت پذیرفت. طریق اول (تیپ I )با ایجاد گشادشدگی در فلوم در محل شیب شکن و طریق دوم (تیپ II ) با ایجاد زائده در بدنه فلوم در بالادست شیب شکن. پس از استقرار مدل، در دبیهای مختلف پارامترهای هیدرولیکی جریان مانند: افت انرژی، مشخصه های پرش هیدرولیکی، ارتفاع استخر آب روی هر پله و ... بدست آمد و تاثیر هوادهی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هوادهی در دو تیپ اجرا شده عملا امکان پذیر و مفید واقع گردید. جریان در پله های انتهایی غیرریزشی بود و نیازی به هوادهی وجود نداشت، ولی در پله های ابتدایی که جریان ریزشی بود، هوادهی به خوبی صورت گرفت. ضمنا با افزایش در میزان دبی در تمامی حالات، افت نسبی انرژی کل و همچنین افت نسبی انرژی ناشی از سازه کاهش یافت.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۱۴ نتیجه