توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی پایداری ولتاژ سیستم‌های قدرت با استفاده از شبکه عصبی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
پایداری ولتاژ یکی از انواع مهم پایداری در شبکه‌های قدرت می‌باشد. مسئله تعیین پایداری ولتاژ در شبکه‌های قدرت به معنای تعیین فاصله میان شرایط کار کنونی شبکه قدرت و شرایط کار مربوط به فروپاشی ولتاژ می‌باشد. به این فاصله آستانه پایداری ولتاژ (VSM) گفته می‌شود. این مقاله به بررسی یک روش هوشمند برای ارزیابی پایداری ولتاژ سیستمهای قدرت بر مبنای شبکه عصبی تخمین زننده اختصاص دارد. در این روش از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا (EBPL) برای تخمین آستانه پایداری ولتاژ استفاده شده است. این روش جهت ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه قدرت در شرایط کار عادی و شرایط بروز پیشامد استفاده شده است. روش فوق بر روی سیستم‌های تست استاندارد 14 باسه و 17 باسه نیوزیلند آزمایش شده است.

۲مروری بر تکنیک‌های شبیه‌سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی و چند کاربرد آن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
تعیین چگالی‌های ناشناخته در بسیاری از کاربردها نظیر مدل‌های بیزی پیچیده تنها به کمک شبیه‌سازی ممکن بوده و در این میان روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی (MCMC) بیشترین سهم را دارند. در روش مونت کارلو نمونه‌هایی از توزیع مطلوب استخراج نموده و میانگین‌های نمونه‌ای را برای تقریب امید ریاضی به کار می‌بریم. روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی، نمونه‌ها را با استفاده از ساختن یک زنجیر مارکف و نمونه‌گیری از آن پس از نیل به حالت ایستایی انتخاب می‌کنند. از آنجا که حل مثالهای کاربردی به کمک انواع مختلفی از این روش‌ها، ایده‌ای نو در انتخاب بهترین روش را در اختیار محقق می‌نهد، ضمن مروری بر این روش‌ها و استفاده از آن‌ها، به کمک نرم‌افزار R به حل چند مثال کاربردی جالب در حیطه قابلیت اعتماد، نمونه‌گیری صید و باز صید و... پرداخته و در آنها به برخی مهارت‌های لازم برای انتخاب بهترین الگوریتم، تاثیر نقطه آغازین و توزیع جهش در چگونگی آمیختن زنجیره‌ها اشاره می‌کنیم.

۳مدل‌سازی داده‌های بارندگی‌ شش ساعته استان کرمانشاه با مدل نیمن–اسکات با پالس‌های مستطیلی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۵
با توجه به اهمیت مدل‌سازی میزان بارندگی، تلاش‌های زیادی در زمینه‌ی توسعه‌ی مدل‌های آماری برای تحلیل و تفسیر داده‌های بارندگی صورت گرفته است. اغلب این تلاش‌ها بر مدل‌سازی داده‌های بارندگی با مقیاس‌های ماهانه و سالانه به کمک سری‌های زمانی استوار بوده است. با گسترش ایستگاهای هواشناسی و ایجاد مجموعه‎ داده‌های بارندگی با مقیاس‌های کوچک‌تر (ساعتی) مفید نبودن سری‌های زمانی برای مدل‌سازی این داده‌ها آشکار شد و مدل‌های فرایندهای نقطه‌ای، از جمله مدل نیمن–اسکات با پالس‌های مستطیلی، برای چنین داده‌هایی بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. در این پژوهش با استفاده از این مدل داده‌های بارندگی شش ساعته‌ی پنج شهرستان استان کرمانشاه (اسلام‌آباد، روانسر، سرپل‌ذهاب، کرمانشاه و کنگاور) مورد مدل‌سازی شده‌اند. تفسیر ساده‎ی پارامترهای مدل نیمن–اسکات نتایجی را در مورد نظام بارشی هر یک از این شهرستان‌ها در اختیار می‌گذارد که به این مطلب نیز مورد توجه قرار گرفته شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه