توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل پایداری محله های کلان شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری ها: نمونه موردی: محله های اوین، درکه و ولنجک
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۷۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پایداری محله‌های مسکونی به پایداری اجتماعی،اقتصادی،زیست‌محیطی و مدیریتی بستگی دارد.فرایند توسعهء پایدار دربرگیرندهء کیفیت اقتصادی،اجتماعی و سرمایهء محیطی است که اعضای اجتماع‌های محلی‌ را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می‌کند.مؤلفه‌هایی همچون‌ اعتماد،صداقت،روحیهء همکاری،تمایل حضور در عرصه‌های مدنی،وجدان کاری،انضباط و تلاش برای‌ توسعه از منظر پایداری شهری می‌تواند در محله تبلور فضایی یابد.به عبارت دیگر،محله‌های شهری به‌ مثابه کوچک‌ترین واحد سازمان فضایی شهر،در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می‌کنند.در پژوهش‌ حاضر با تأکید بر معرف‌های توسعهء پایدار،به ارزیابی سطوح پایدار در محله‌های شهری اوین،درکه و ولنجک در منطقهء یک شهرداری تهران پرداخته شده است،تا با مقایسه تطبیقی،عوامل مؤثر بر پایداری‌ یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری‌ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد.برای دستیابی به‌ این هدف،اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش‌های آمار استنباطی(تحلیل F و(LSD مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که محلهء درکه با وزن 2528\0 در رتبهء سوم قرار می‌گیرد.مقایسهء عوامل مؤثر در پایداری محله‌ها نشان می‌دهد که محله‌های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی،در سطح بالاتر قرار دارند.همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری‌ها،محلهء اوین با شناخت‌ بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم‌محله‌ای‌ها با یکدیگر،فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق‌ اهداف سند توسعهء محله‌ای گام‌های مؤثرتری برداشته است.به طوری که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری‌های محله‌شان را کاملا تأثیرگذار ارزیابی کرده‌اند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه