توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی بهداشتی فلزات سنگین آرسنیک و روی در برنجهای کشت شده در استان فارس (مطالعه موردی: مزارع فیروزآباد)
اطلاعات انتشار: نشريه بهداشت مواد غذايي، سوم،شماره۳(پياپي ۱۱)، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۸
معرفی :در این مطالعه بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس بعد از انجماد و در طی 90 روز نگه داری در دمای 18– درجه سلسیوس در بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک کم چرب مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر یک گروه کنترل که بستنی معمولی بود، دو ترکیب بستنی پروبیوتیک با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس و دو ترکیب بستنی سین بیوتیک که علاوه بر میکروارگانیسم، 5 درصد مقدار چربی با اینولین جایگزین شده بود، تهیه شد. اگرچه مقدار چربی در بستنی های سین بیوتیک بطور معنی داری (01\0> p) پایین تر از بستنی های پروبیوتیک و کنترل بود اما مقدار ماده خشک این بستنی ها با هم تفاوت معنی داری نداشت. شمارش تعداد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس بیش تر از حد توصیه شده 6 واحد لگاریتمی پرگنه در هر گرم بستنی در تمامی نمونه های بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک در دوره نگه داری به مدت 90 روز بود. میزان بقای باسیلوس کواگولانس چه بعد از فرآیند انجماد و چه در انتهای دوره نگه داری بستنی در شرایط انجماد بالاتر از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. اینولین اثر محافظتی روی روی میکروارگانیس م های پروبیوتیک در دوره نگ ه داری نداشت. با توجه به این که نسبت بالایی از میکروارگانسیم های پروبیوتیک برای یک دوره طولانی قادر به زنده ماندن در بستنی های تولیدی بودند، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که این فرآورده شیری منجمد پتانسیل بالایی برای استفاده به عنوان یک غذای فراسودمند دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه