توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر تغییر اقلیم بررفتار گلدهی زعفران
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
تغییر اقلیم با تاثیر برتغییر زمان گلدهی بصورت زودتر آغاز شدن فصل رشددر بهار و افزایش طوله فصل رشد بروز می کند تغییر در رفتار گلدهی گیاهان با تاثیر برجریان ژنی گرده افشانی اعمال می شود گلدهی زعفران در طی دو مرحله انجام می شود و در جه حرارت عامل اصلی کنترل کننده سرعت نمو در هر دو مرحله است با توجه به شواهد موجود درمورد افزایش درجه حرارت ناشی از گرمایش جهانی بنظر می رسد که رفتار گلدهی این گیاه در مناطق مختلف کشت آن در استانهای خراسان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده قرار خواهد گرفت بمنظور ارزیابی واکنش زعفران به افزایش دما ابتدا مدلی برای شبیه سازی رفتار گلدهی این گونه تهیه شد و سپس سرعت نمو و طول دوره گلدهی آن در پاسخ به 0\5 ، 1و 1\5 و 2 درجه سانت یگراد افزایش میانگین دمای روزانه نسبت به شرایط فعلی محاسبه و مورد بررسی قرارگرفت.

۲تعیین فرم رویشی گیاهان کوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری تحت تاثیر اقلیم
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
کوه کلار یکی از کوه های مرتفع زاگرس مرکزی است که در استان چهار محال و بختیاری واقع شده است این کوه با مساحت حدود پانصد و هشت کیلومتر مربع در عرض جغرافیای شمالی 31 درجه و 45 دقیقه تا 31 درجه و 59 دقیقه و طول جغرافیایی شرقی 50 درجه و 44 دقیقه تا 51درجه و 6 دقیقه قرار دارد از نظر اقلیم شناسی براساس رده بندی گوسن این کوه دارای سه خورده اقلیم استپی سرد ارتفاعات پایین خشک سرد واقع در ارتفاعات و اقلیم برفهای دائمی می باشد در طی این تحقیق به منظور تعیین تیپ رویشی گیاهان در رابطه با عوامل اقلیمی با مراجعه به منطقه نمونه های گیاهی از ارتفاعات مختلف جمع آوری و با کمک فلورهای معتبر شناسایی شد و شکل زیستی گیاهان مورد بررسی قرارگرفت و سپس با استفاده از تغییرات سالیانه دو عامل دما و بارندگی منحنی امبروترمیک رسم شد.

۳معرفی برخی گونه های دارویی در خطر انقراض در کوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: داروهاي گياهي، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه و هدف: استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن بسیاری از پارامترهای لازمه، محتوی چندین کانون فلوریستیک عمده گیاهی زاگرس مرکزی از جمله کوه کلار است. برخی از گونه های این کانون ها از دیرباز دارای مصارف دارویی متنوع و موثری بوده اند. در سالیان اخیر به دلایل مختلف، تعدادی از این گونه های با ارزش مورد تهدید قرار گرفته و حتی منقرض شده اند. بر این اساس لازم است بسیاری از این گونه ها، شناسایی و اقدامات لازم حفاظتی در مورد آن ها صورت گیرد. یکی از کانون های مهم فلوریستیکی در استان چهارمحال و بختیاری کوه کلار، به مساحت تقریبی 5086 هکتار که در مرکز استان واقع شده است. محدوده ارتفاعی این کوه بین 1900 تا 3814 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالانه 511.4 میلی متر و متوسط دما 10.45 درجه سانتی گراد می باشد.روش بررسی: در این تحقیق با بیش از 30 بار مراجعه به بخش های مختلف کوه کلار، ضمن نمونه برداری از فلور منطقه به شناسایی و رده بندی گونه های آن اقدام شد و سپس اطلاعات گونه های دیگر جمع آوری شده توسط گیاه شناسانی که تا آن زمان به کلار مراجعه نموده اند، تا حد امکان به آن افزوده شد.نتایج و بحث: حدود 600 گونه از حدود 1300 گونه گیاه کروموفیت استان برای کلار ثبت شده است. از این تعداد 91 گونه گیاه دارویی شناسایی شده، به 38 تیره و 81 جنس تعلق دارند. هم چنین تعداد 67 گونه انحصاری (Endemic) ایران در کلار یافت می شود که 28 گونه از آن ها دارویی هستند گونه های Haus & .Achillea kellalensis Boiss و Satureja kallarica Jamzad که انحصاری کلار نیز هستند. از نظر حفاظتی تعداد 84 گونه در کتاب Red Data Book of Iran نام برده شده است. از این تعداد 61 گونه کمتر در خطر انقراض (LR)، 12 آسیب پذیر (VU) و در مورد 11 گونه آن اطلاعات ناکافی (DD) است.توصیه کاربردی \ صنعتی: از آن جایی که اکثر گیاهان در خطر انقراض، گیاهان اندمیک و گاها دارویی هستند، می توان با حفظ و تکثیر آن ها در زیستگاه های طبیعی یا خارج از زیستگاه های طبیعی، قدم بسیار موثری در حفظ ذخایر ژنتیکی و انحصاری خود برداریم.

۴مطالعه فلور منطقه قیصری استان چهارمحال و بختیاری با 179 گونه گیاه دارویی
اطلاعات انتشار: داروهاي گياهي، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و هدف: منطقه قیصری بین طول جغرافیایی 432214 تا 447583 طول شرقی و عرض جغرافیایی 3556990 تا 3567733 عرض شمالی در واحد متریک zoon39 قرار دارد. وسعت کل محدوده 9816.2 هکتار می باشد. مطالعه حاضر به منظور شناخت گونه های گیاهی دارویی منطقه و تعیین اولویت بندی آن ها از جنبه در خطر انقراض بودن و معرفی منطقه به عنوان یکی از کلیدی ترین مناطق از نظر اولویت حفاظتی انجام شد.روش بررسی: برای بررسی پوشش گیاهی با گذر از کلیه راه های قابل عبور و صعود به ارتفاعات و انجام گشت های متعدد در محدوده منطقه، در فصل رویش (اردیبهشت تا مهر) در سال 1388 نمونه های گیاهی جمع آوری، پرس و با استفاده از فلورها و کتب مرجع و متخصصان علم گیاهشناسی، نام علمی آن ها تعیین شد. در این تحقیق برای بررسی گونه های دارویی منطقه از اطلاعات اهالی منطقه و منابع موجود در زمینه گیاهان دارویی، برای تعیین گونه های نادر و در حال انقراض منطقه از معیارهای استاندارد استفاده شده است.نتایج و بحث: به طور کلی در منطقه مورد مطالعه تعداد 65 خانواده با 301 جنس و 487 گونه وجود دارد. از بین 487 گونه ذکر شده در منطقه حدود 179 گونه آن (یعنی حدود 36.76% گونه ها) دارویی هستند. نام این گونه ها در منابع و متون معتبر گیاهان دارویی کشور به ثبت رسیده و یا این که به طور سنتی اهالی منطقه و یا استان، آن ها را جهت مصارف گوناگون دارویی و موارد مشابه به کار می گیرند. 86 گونه در خطر انقراض در این منطقه شناسایی شد که همه آن ها متعلق به ایران– تورانی می باشد. از 86 گونه فوق، 67 گونه در طبقه کمتر در خطر، 3 گونه در طبقه آسیب پذیر، 2 گونه در طبقه در معرض خطر و 14 گونه اطلاعات در باره آن ها ناکافی است. از 86 گونه در خطر انقراض، 33 گونه آن به نوعی دارویی می باشند که از این 33 عدد، 25 گونه آن متعلق به گونه های با خطر کمتر، پنج گونه آن متعلق به گونه های با کمبود اطلاعات، یک گونه آن از گونه های آسیب پذیر و دو گونه آن متعلق به گونه های در معرض خطر می باشد.توصیه کاربردی\صنعتی: با توجه به تنوع زیاد منطقه و هم چنین حضور گونه های در خطر انقراض و دارویی، مدیریت صحیح منطقه خصوصا مدیریت چرای دام امری ضروری به نظر رسیده و منطقه مورد نظر می بایستی در اولویت حفاظت دستگاه های مسوول قرار گیرد.

۵تاثیر چرای دام بر ترکیب و تنوع جوامع گیاهی مناطق استپی بروجن
اطلاعات انتشار: مرتع، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه سعی بر آن است با توجه به لزوم انتخاب بهترین روش مدیریتی برای مدیریت اصولی مراتع استپی، تاثیر چرای دام بر تنوع و ترکیب گیاهی با مقایسه انواع شاخص های تنوع در سه روش مدیریتی قرق بلندمدت، قرق کوتاه مدت (چرای متوسط) و چرای آزاد بررسی شود. پس از تعیین منطقه معرف، در هر منطقه نمونه برداری از درصد پوشش گونه های گیاهی در 30 پلات مستقر شده در طول 3 ترانسکت (فواصل ترانسکت 50 متر) به روش تصادفی– سیستماتیک انجام شد. شاخص های تنوع آلفا، بتا، شاخص های تنوع شانون و شاخص یکنواختی در هر مدیریت چرایی محاسبه و سپس با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه مقایسه شد. برای بررسی تغییر در ترکیب گیاهی مدیریت های چرایی مختلف از روش رج بندی مقیاس بندی چندبعدی غیرمتریک به همراه تحلیل چندپاسخی روش جایگشت استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه شاخص های تنوع با چرای دام تغییر کرده است. اگرچه چرای دام ارزش عددی هر کدام از شاخص های شانون، سیمپسون و تنوع آلفا را به نصف کاهش داده است، ولی چرای آزاد باعث افزایش تنوع بتا تا سه برابر شده است. افزایش تنوع بتا در چرای آزاد ناشی از ناهمگنی های ایجاد شده در پوشش گیاهی توسط عامل چرا و عامل تسهیل توسط گونه های غیر خوشخوراک است. نتایج حاصل از روش های رج بندی نشان می دهد که چرای دام شیب تغییرات اصلی در منطقه بوده و باعث تفاوت در ترکیب جوامع گیاهی مناطق مختلف مدیریتی به شکلی شده است که بر روی محور رج بندی حاصل پلات های نمونه بردای هر منطقه مدیریتی در حدود 90 درصد از مناطق دیگر قابل تفکیک است. اگرچه قرق بلندمدت از نظر تنوع و ترکیب پوشش گیاهی در شرایط ایده آلی قرار دارد، ولی قرق کوتاه مدت نیز باعث احیاء پوشش گیاهی شده است.

۶بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر پراکنش شش تیپ گیاهی در منطقه تنگ صیاد
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین پراکنش اجتماعات گیاهی منطقه حفاظت شده تنگ صیاد با عوامل محیطی انجام شد.منطقه معرف در هر تیپ گیاهی تعیین و نمونه برداری های خاک و پوشش گیاهی در آنها صورت گرفت.در هر توده با استفاده از 2تا 4 نمونه خاک از هر یک از دو عمق 15_0 و30_15 سانتی متری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک آزمایش شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.رج بندی توده های گیاهی در ارتباط با عوامل محیطی با استفاده از نرم افزار PC–ORD به روش آنالیز مولفه اصلی(PCA) صورت گرفت.نتایج نشان می دهد بین پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابطه وجود دارد و مهمترین عوامل محیطی موثر بر جداسازی تیپ های گیاهی منطقه مورد بررسی سیلت،شن و ماده آلی عمق اول،اسیدیته و آهک عمق دوم و هدایت الکتریکی هستند.

۷معرفی پلات چند مقیاسی C :اندازه گیری تنوع گونه ای در مرتع کرسنک شهرکرد
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، سال
تعداد صفحات: ۹
اندازه گیری تنوع گونه ای برای حفاظت،ارزیابی و پایش پوشش گیاهی و اتخاذ راهکارهای مدیریتی مناسب اهمیت زیادی دارند.جهت های دامنه از عوامل عمده موثر بر تنوع زیستی می باشد که با ایجاد میکروکلیما و تغییر درجه حرارت و رطوبت،تغییرات زیادی نیز در ترکیب جامعه گیاهی بوجود می آورند.علاوه بر نیاز مدیریت به ارزیابی سریع تنوع گونه ای؛سهولت کاربرد پلات های اندازه گیری تنوع گونه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.در این مقاله پلات چند مقیاسی C به کار برده می شود.دو جهت شرقی و غربی در مرتع کرسنک شهر کرد انتخاب شد و در هر جهت سه پلات C به کار برده شد.پس از جمع آوری داده های پوشش ،در هر جهت شاخص های تنوع،غنا و یکنواختی گونه ای با استفاده از نرم افزار PAST به دست آمد.مقایسه تنوع گیاهی در دو جهت شرقی و غربی با استفاده ار آزمون t در نرم افزار SPSS صورت گرفت.رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel صورت گرفت.نتایج نشان داد در دو جهت شاخص های غنا در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار دارند.باوجود عدم اختلاف معنی دار شاخص های تنوع و یکنواختی،اعداد کلیه شاخص ها در جهت شرقی بیشتر از جهت غربی بوده است.با توجه به شرایط مساعد محیطی دامنه شرقی و تابش خورشید،هدر رفت رطوبت کمتر است که در دسترس گیاهان قرار می گیرد،شرایط رشد و استقرار گیاهان را فراهم می کند و غنا و تنوع را افزایش می دهد.بنابراین میتوان گفت در مدیریت پوشش گیاهی باید به شرایط پوشش و جهت دامنه صورت گیرد تا با چرای بیش از حد مرتع تخریب نشود و مدیریت پایدار مراتع با رعایت اصول مرتع داری تضمین گردد.

۸بررسی پراکنش جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در ارتباط با برخی عوامل محیطی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
این پژوهش به منظور بررسی عاملهای محیطی مؤثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع تنگ صیاد شهرستان شهرکرد انجام شد. در این بررسی در آغاز تیپهای گیاهی منطقه شناسایی شد و در منطقه معرف هر تیپ، پروفیل حفر شد و از دو عمق 15–0,30–15 سانتیمتر نمونه خاک برداشت گردید. در هر تیپ نمونهبرداری شیب و در آزمایشگاه خاک برخی خصوصیات خاک شامل:درصد رس، سیلت، شن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم تعیین شدند. سپس برای تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای گیاهی از تجزیه مؤلفههای اصلیPCA) استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین پراکنش پوشش گیاهی و عوامل محیطی رابطه وجود دارد و شن و پتاسیم عمق اول خاک، درصد شیب و فسفر از مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش تیپهای گیاهی منطقه مورد مطالعه است.

۹بررسی اثرعوامل محیطی بر پراکنش اکولوژیک کلپوره ( Teucrium polium )در منطقه تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
کلپوره با نام علمی Teucrium polium متعلق به تیره نعنا (Lamiaceae) می باشد که عنوان دارویی گیاهی سنتی جهت درمان بسیاری از بیماریها از جمله مشکلات دستگاه گوارش، دیابت، ضد تورم، آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان شناخته شده است. در اکثر نقاط دنیا از جمله امریکا، اروپا و آسیا توانایی رویش دارد که به علت جوانه زنی محدود و برداشت بی رویه از طرف افراد محلی باید مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش اکولوژیک گیاه کلپوره در منطقه تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه بر روی این گونه، تعداد 14 ترانسکت (هر ترانسکت 5 پلات 2×2 با مساحت 4 مترمربع) در منطقه مذکور به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب و خاک منطقه در عمق 20 تا 0 و 40 تا 20 سانتی متری نمونه برداری و جهت آنالیز مورد آزمایش قرار گرفت و همچنین عوامل توپوگرافی مثل درصد و جهت شیب نیز اندازه گیری شد، اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PC–ORD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد این گونه در شیب های جنوبی به دلیل استفاده بهینه از انرژی خورشید و ایجاد شرایط مطلوب جهت رشد پراکنش بیشتری داشته است همچنین به دلیل اشکال مختلف زیستی در خارج از خاستگاه خود نیز پراکنش داشته که نشان دهنده قدرت استقرار این گونه در شرایط آب و هوایی متفاوت و توانایی تطبیق با محیط می باشد. دیگر یافته های مطالعه حاکی است که عوامل متعددی حضور گونه در منطقه را کنترل می کند که از مهمترین عوامل موثر بر پراکنش گونه علاوه بر عوامل توپوگرافی، می توان عوامل خاکی همچون منگنز، نیتروژن و درصد شن را نام برد. پارامترهای گیاهی گونه با منگنز و پتاسیم را می توان به دلیل حضور گونه و تاثیر بر خاک تحت رویش دانست به طوری که این گونه با رویش در خاک با بافت لومی می تواند جذب عناصر را تسریع بخشیده به رشد خود ادامه دهد.

۱۰معرفی برخی گونه های دارویی در خطر انقراض درکوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: داروهاي گياهي، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه و هدف: استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن بسیاری از پارامتر های لازمه، محتوی چندین کانون فلوریستیک عمده گیاهی زاگرس مرکزی از جمله کوه کلار است. برخی از گونه های این کانون ها از دیرباز دارای مصارف دارویی متنوع و موثری بوده اند. در سالیان اخیر به دلایل مختلف، تعدادی از این گونه های با ارزش مورد تهدید قرار گرفته و حتی منقرض شده اند. بر این اساس لازم است بسیاری از این گونه ها، شناسایی و اقدامات لازم حفاظتی در مورد آن ها صورت گیرد. یکی از کانون های مهم فلوریستیکی در استان چهارمحال و بختیاری کوه کلار، به مساحت تقریبی 5086 هکتار که در مرکز استان واقع شده است. محدوده ارتفاعی این کوه بین 1900 تا 3814 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالانه 4\511 میلی متر و متوسط دما 45\10 درجه سانتی گراد می باشد. روش بررسی: در این تحقیق با بیش از 30 بار مراجعه به بخش های مختلف کوه کلار، ضمن نمونه برداری از فلور منطقه به شناسایی و رده بندی گونه های آن اقدام شد و سپس اطلاعات گونه های دیگر جمع آوری شده توسط گیاه شناسانی که تا آن زمان به کلار مراجعه نموده اند، تاحد امکان به آن افزوده شد. نتایج و بحث: حدود 600 گونه از حدود 1300 گونه گیاه کروموفیت استان برای کلار ثبت شده است. از این تعداد 91 گونه گیاه دارویی شناسایی شده، به 38 تیره و 81 جنس تعلق دارند. هم چنین تعداد 67 گونه انحصاری(Endemic) ایران در کلار یافت می شود که 28 گونه از آن ها دارویی هستند گونه های Achillea kellalensis Boiss. & Haus و Satureja kallarica Jamzad که انحصاری کلار نیز هستند. از نظر حفاظتی تعداد 84 گونه در کتابRed Data Book of Iran نام برده شده است. از این تعداد 61 گونه کمتر در خطر انقراض (LR)، 12 گونه آسیب پذیر (VU) و در مورد 11 گونه آن اطلاعات ناکافی (DD) است. توصیه کاربردی\صنعتی: از آن جایی که اکثر گیاهان در خطر انقراض، گیاهان اندمیک و گاهاً دارویی هستند، می توان با حفظ و تکثیر آن ها در زیستگاه های طبیعی یا خارج از زیستگاه های طبیعی، قدم بسیار موثری در حفظ ذخایر ژنتیکی و انحصاری خود برداریم.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه