توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل عوامل موثر استرس زا در کشاورزان: مورد کشاورزان روستاهای استهبان
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني)، تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۹
استرس به عنوان یک پدیده از زمان های دور وجود داشته است و به نوعی همه جوامع با عوامل استرس زا مواجه شده اند. جامعه روستایی اگرچه یکپارچه و بی دغدغه به نظر می رسد، اما مطالعات اخیر نشان دهنده آن است که جامعه روستایی در معرض عوامل استرس زا مانند بلایای طبیعی، شرایط آب و هوایی، سیاست های دولت، نوسان های قیمت محصولات کشاورزی، انزوای جغرافیایی و قرار دارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و با استفاده از تحلیل های آماری به بررسی عوامل استرس زای کشاورزان روستایی استهبان پرداخته شده است که از کل جامعه آماری 212 نفر مطالعه شدند. نتایج حاصل از آن نشان می دهد که از بین چهار عامل اقتصادی، طبیعی، اجتماعی، فضایی و مکانی، دو عامل طبیعی و اقتصادی تاثیر بیش تری در استرس روستاییان داشته است و هم چنین تفاوت معناداری بین عوامل استرس زا وجود دارد.

۲تحلیل عوامل مؤثر استرس زا در کشاورزان: مورد کشاورزان روستاهای استهبان
اطلاعات انتشار: برنامه ريزي و آمايش فضا، سال
تعداد صفحات: ۲۰
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه