توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱یک روش نیمه خودکار برای استخراج عوارض خطی از تصاویر رقومی تک باندی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بیشتر الگوریتمهای استخراج خطوط در تصاویر، در زمینة بینایی ماشین و برای پردازش تصویر در صنعت و رباتیک توسعه یافت هاند. تصاویر ماهوار ه ای در مقایسه با تصاویری که معمو ً لا در بینایی ماشین مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار پیچیده تر بوده و اشیاء طبیعی زیادی را در بر می گیرند. اثرات جو زمین و سنجنده نیز سبب پیچید ه تر شدن ساختارهای خطی موجود در این تصاویر می گردد . این مقاله یک روش نیمه خودکار را برای استخراج عوارض خطی در تصاویر ماهواره ای تک باندی ارائه می کند. منطقة مورد مطالعه، ناحیة شمالی روستای ورزنه واقع در حومة جنوب شرقی شهر اصفهان م یباشد.

۲استخراج نیمه خودکار عوارض خطی از تصاویر ماهواره ای
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۸
اگرچه الگوریتمهای زیادی برای استخراج خطوط در تصاویر موجود است، اما بیشتر آنها در زمینه بینایی ماشین و برای پردازش تصویر در صنعت و رباتیک توسعه یافته اند. تصاویر ماهواره ای در مقایسه با تصاویری که معمولا در بینایی ماشین مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار پیچیده تر بوده و اشیاء طبیعی زیادی را در بر می گیرند. اثرات جو زمین و سنجنده نیز سبب پیچیده تر شدن ساختارهای خطی موجود در این تصاویر می گردد. این مقاله یک روش نیمه خودکار را برای استخراج عوارض خطی در تصاویر ماهواره ای تک باندی ارائه میکند. منطقه مورد مطالعه، ناحیه شمالی روستای ورزنه واقع در حومه جنوب شرقی شهر اصفهان می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه