توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تولید آنزیم پکتیناز توسط آردگندم به روش تخمیر کشت سطحی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
دراین مقاله جداسازی چهارگونه قارچی قادر به تولید انزیم پکتیناز گزارش میشود به منظور بررسی دقیق عوامل موثربرتولید پکتیناز ازیک محیط معدنی پایه و اردگندم به عنوان منبع کربن وسوبسترا استفاده شد نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که گونه قارچ اسپرژیلوس اواموری A.awamori) قابلیت بهتری برای تولید انزیم پکتیناز درمقایسه با گونه های قارچ تریکودرماریسی اسپرژیلوس نایجر و اسپرژیلوس فلایوس دارد افزودن گلوکز همراه با اردگندم به محیط کشت اثرکندکنندگی برروی تولید انزیم پکتیناز توسط قارچ اسپرژیلوس اواموری دارد ازبین دو منبع نیتروژن سولفات امونیوم و نیترات سدیم سولفات امونیوم گزینه مناسب تری است دراین پژوهش دربهترین حالت فعالیت اگزوپکتینازی حدود 1\4 واحد انزیمی به ازای هرمیلی لیتر ازمحیط کشت بدست امد دراین حالت فعالیت اندوپکتیناز 0\014 واحد انزیمی به ازای هرمیلی لیتر ازمحیط کشت بود جایگزینی اردگندم با تفاله گوجه فرنگی به عنوان سوبسترا نیز مورد بررسی قرارگرفت تفاله گوجه فرنگی بدلیل نمحلول بودن و ته نشینی درراکتور کشت سطحی نتایج خیلی ضعیفی درمقایسه با اردگندم داد

۲تولیدپکتیناز بصورت پیوسته دربیورآکتور کشت سطحی بوسیله آردگندم با استفاده ازآسپرژیلوس آواموری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۵
پکتینازها گروهی ازانزیم های هیدرولیتیکی هستند که مواد وترکیبات پکتیکی را تجزیه می کنند دراین کارامکان تولید مداوم انزیم پکتیناز بوسیله اسپرژیلوس اواموری A.awamori دربیوراکتور کشت سطحی با استفاده ازارد گندم به عنوان سوبسترا بررسی شده است شروع تخمیر به صورت ناپیوسته بود که محیط کشت بوسیله لایه ای ازمیکروارگانیسم پوشیده شود و پس ازآن روش ناپیوسته بصورت ورود خوراک تازه به بیوراکتور به روش پیوسته تغییر پیدا کرد این فرایند به مدت 29روز ادامه داشت و تولید پکتیناز تحت غلظت های مختلف اردگندم و همچنین زمان های ماند متفاوت بررسی شد مشاهدات نشان دادند که ضخامت لایه میکروارگانیسم روی سطح بعدازحدود یک هفته ثابت شد اما تولید پکتیناز ها درازمایش بصورت مداوم ادامه داشت
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه