توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱محاسبه مغناطش و حلقه های پسماند ماده ابررسانای نوع دوم به شکل نوار حلقوی نازک در غیاب و حضور جریان الکتریکی ترابرد
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله با استفاده از مدل حالت بحرانی Bean، که در آن چگالی جریان بحرانی در سرتاسر نمونه ثابت و مستقل از میدان موضعی فرض می شود ، مغناطش ماده ابررسانای نوع دوم به شکل نوار حلقوی نازک ، ابتدا در غیاب هر گونه جریان الکتریکی ترابرد ،ولی در حضور مید ان مغناطیسی عمود بر سطح ابر رسانا و سپس در حضور جریان الکتریکی محاسبه ، سپس حلقه های پسماند برای نمونه های مختلف رسم و نتایج بدست آمده ، با نتایج حاصل از کارهای نظری انجام شده به سایر روش ها مقایسه می شود.

۲چگالی جریان و شار مغناطیسی ماده ابررسانای نوع دوم به شکل قرص واقع در مرکز یک ابررسانا به شکل نوار حلقوی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله با استفاده از مدل حالت بحرانی Bean که در آن چگالی جریان بحرانی در سر تا سر نمونه ثابت و مستقل از میدان موضعی فرض می شود، چگالی جریان و شار مغناطیسی مجموعه ای از یک ابر رسانای نوع دوم به شکل یک قرص نازک و یک ابررسانای نوع دوم به شکل یک نوار حلقوی هم مرکز با قرص در غیاب هر گونه جریان الکتریکی ترابرد ولی در حضور میدان مغناطیسی عمود بر سطح ابر رسانا محاسبه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه