توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینهسازی شکل پیشفرم در فرایند آهنگری با روشکاهشیافته اشکال پایه Reduced Basis Technique
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله به طراحی بهینه شکل پیشفرم برای فرایند آهنگری یکقطعه پرداخته شده است.به منظورکاهشتعداد متغیرهای طراحی مورد نیاز برای تعریفشکل پیشفرم، از روشکاهشیافته اشکال پایه استفاده شده است. در این روش اشکال پایه حدسزده شده توسط ضرایبوزنی که به عنوان متغیر طراحی شناخته می شوند با هم ترکیبمیشوند تا بهترین ترکیببدستآید. فرایند بهینه سازی با هدف تغییر شکل یکنواختماده درون قالب (کمینه کردن واریانسکرنش) و با قید پرشدن کامل قالبانجام شده است. با فرضواریانسکرنش% 5 و پر نشدگی 0 شکل پیشفرم بهینه قطعه بدست آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه