توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر شاخصهای حکمروایی خوب شهری مورد مطالعه؛منطقه 2 شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
حرکت به سمت معیارهای حکمرانی خوب با هدف تضمین عدالت اجتماعی به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار بگیرد،در این میان تحلیل توزیع فضایی خدمات و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر یکی از چالش های مدیریتشهری در پاسخگویی به شهروندان است. تا از این طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابریهای فضایی را کاه داده و کیفیت زندگی را ارتقا و توسعه پایدار شهری را تضمین نماید. در این تحقیق جهت تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری منطقه دو شهرداری تهران، با استفاده روش ضریب مکانی L.Qi به تفاوت مکانی کاربریها در سطح منطقه دو پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح نواحی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه