توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ارزیابی تناسب زمین، ابزار برنامه ریزی برای طراحی و پیش بینی الگوی بهینه ی استفاده و کاربری زمین است که سعی دارد مناقشات و کشمکش های زیست محیطی را به حداقل برساند) Eastman ، 1995 : 542 (. غرب ایران یکی از نقاط زلزله خیز کشور است که دارای گسل های فراوانی می باشد که بسیاری از شهرهای واقع در غرب کشور و یا حتی کل کشور در کنار این گسل ها مستقر شده و به رشد خود ادامه می دهند.محل استقرار سکونتگاه ها و سایر تاسیساتی که توسط انسان ایجاد می شوند، کاملا تحت تاثیر عوامل محیطی بویژه ژئومورفولوژی و زمین شناسی می باشد. ( Chengtai ، 1999 : 150 (. شاخص های مورد بررسی در تحقیق حاضر برای تحلیل خطر زلزله عبارتند از میزان روراندگی، فاصله از خطوط گسل، جنس خاک و کیفیت ابنیه می باشد که بر اساس نظر کارشناسان ارزش گذاری شده است. در پهنه بندی کل شهر از نظر احتمال خطر زلزله و آسیب های آن شهر به 8 قسمت تقسیم بندی شد که عدد یک بیانگر کمترین احتمال و عدد 8 نشان دهنده بیشترین احتمال وقوع زلزله است. از این نظر بیشتر مساحت شهر در قسمت احتمال خطر 4 و 5 قرار دارد که می توان آن را خطر متوسط نامید قرار دارد.اما خطر ناک ترین قسمت های شهر از نظر خطر زلزله محله های ویژه و منفرد شهر است که یکی از دلایل خطر بالای زلزله و شاید مهمترین عامل آن را بتوان خطر بالای روراندگی خاک معرفی کرد

۲ارائه مدلی تحلیلی از برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در غرب کشور
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در نتیجه رشد نابهنگام شهرها، مدیریت شهری به علت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه حلهای نوین میتوانجستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. در مقالهحاضر سعی در تدوین استراتژی های توسعه شهری و اولویت بندی آن ها باتوجه به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های داخلی و خارجی موثر در توسعه این شهر دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی–تحلیلی و ابزار جمع آوری اطلاعات اولیه به صورت پیمایشی و کتابخانه بوده است. در این مقاله ابتدا سعی شده است با شناخت مناسب ویژگی های محیط بیرونی و درونی منطقه با توجه به نظرات اساتید وکارشناسان به وزن دهی به هریک از نقاط قوت ها، ضعف ها و... با استفاده از تکنیک IEA اقدام شده است در ادامه با مشخص شدن ناحیه استراتژیک، استراتژی ها تدوین شده و با استفاده از مدل Fuzzy AHP و نظرات کارشناسان به اولویت بندی استراتژی ها اقدام کردیم که در نهایت استراتژی ایجاد بستر مناسب جهت توسعه و تقویت هدایت شده نقش صنعتی شهر به عنوان اولویت دار ترین استراتژی شناخته شد

۳بررسی و آزمون شاخص قابلیت پیاده روی و ارتباط آن با محیط ساخته شده شهر، نمونه موردی: شهر قروه
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به دنبال رشد بیماری های قلبی عروقی و چاقی به ویژه در میان سالخوردگان اهمیت فضای فیزیکی شهرها چند برابر گردید و بنابراین نقش پیاده روی بر روی بهداشت عمومی جامعه شهری مورد توجه قرار گرفت. در دهه گذشته شاهد رشد مطالعات در زمینه بهداشت عمومی، حمل ونقل و برنامه ریزی شهری بوده ایم که اثر محیط ساخته شده بر فعالیت های بدنی و به طور خاص نقش پیاده روی را تحلیل کرده اند. هر چند در کشورهای توسعه یافته توجه قابل ملاحظه ایی بر این مطالعات وجود داشته است، مطالعات کمی در این مورد در کشورهای درحال توسعه مانند ایران وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل معیارهای عینی از محیط ساخته شده و ارتباط آن با پیاده روی در سطح محلات شهر قروه است. نتایج به دست آمده از سطح خود– گزارشی پیاده روی توسط افراد هدف (بالای 65 سال) نشان می دهد ساکنان محلاتی که دارای قابلیت پیاده روی بالا هستند بدون در نظر گرفتن سطح کیفیت زندگی آن ها بیشتر از کسانی که در محلات با قابلیت پیاده روی کم زندگی می کنند پیاده روی می کنند. لذا می توان نتیجه گرفت که محیط ساخته شده شهری می تواند فرصت هایی را برای افرادی که مشتاق پیاده روی هستند فراهم آورد و همچنین مسوولیت برنامه ریزان شهری در خلق مکان هایی که دارای قابلیت پیاده روی بیشتری باشند را تاکید می کند.

۴بررسی و ارزیابی استقرار دانشگاه های شهر تهران با رویکرد پدافند غیرعامل ( موردمطالعه: مجتمع های دانشگاهی منطقه 6 شهرداری تهران )
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این پژوهش با بررسی وضعیت استقرار مراکز آموزش عالی منتخب شهر تهران، وضعیت فعلی ساختمان و موقعیت این مراکز با اصول اساسی، استتار، اختفاء، فریب، پراکندگی، پوشش، اعلان خبر و مقاوم سازی واستحکامات و همچنین اقدامات اساسی پدافند غیرعامل مانند، مکان یابی، تحرک، پناهگاه و جان پناه، استتار، حفاظت و مقاوم سازی تأسیسات مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف این مراکز از نظرموقعیت، ابنیه، وضعیت دسترسی و امداد و نجات و سایر مؤلفه های پدافند دفاع غیرعامل ارزیابی شده است. این پژوهش به روش میدانی به شکل پیمایشی در منطقه 6 شهرداری تهران اجرا شده است. ابزار گردآوری این پژوهش، چک لیست محقق ساخته، نقشه های شهری و جغرافیایی است که با استفاده نرم افزار AcrGIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مراکز آموزش عالی مستقر در منطقه 6 شهرداری تهران هست که از بین آنها 15 دانشگاه که داری شرایط این پژوهش بودند انتخاب گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت دانشگاه های منتخب این پژوهش در زمینه دسترسی پیاده و سواره، تردد و دسترسی ماشین های امدادی و نحوه دسترسی به مرکز و همچنین پارکینگ خودرو در محوطه مرکز به طور کلی در وضعیت متوسطی قرار دارند، در زمینه امکان امداد و نجات درون مرکز یا وجود پناهگاه در داخل یا بیرون مرکز به طور کلی جزءه تعداد معدود از مراکز در بقیه مراکز وضعیت رضایت بخشی وجود ندارد؛ در زمینه دسترسی به مراکز درمانی و اورژانس در بیرون از مرکز با توجه به ساختار منطقه و وجود بیمارستان و درمانگاه های متعدد، وضعیت مطلوب هست؛ از نظر فاصله از عوامل حادثه ساز و خطرآفرین طبیعی و مصنوعی به طور کلی وضعیت غیرعادی و خطرناکی وجود ندارد؛ مراکز آموزش عالی مستقر در منطقه از نظر رعایت اصول دیگر پدافند غیرعامل مانند اختفا، استتار، پوشش، پراکندگی و آموزش شرایط متفاوتی وجود دارد. بطور کلی با توجه به اصول پدافند غیر عامل استقرار مراکز آموزش عالی منتخب در شرایط قابل قبول قرار دارد ولی ارتقای شرایط این مراکز از منظر پدافند غیر عامل لازم و ضروری است.

۵اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی:استان کردستان)
اطلاعات انتشار: نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري، اول،شماره۳، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۲
گردشگری یکی از رشد یافته ترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و به عنوان یک عنصر کلید ی برای رشد اقتصادی در جهان نگریسته شده است که درآمد های توریسم برای توسعه زیر ساخت های منطقه بکار می رود. در این مقاله سعی در تدوین استراتژی های توسعه پایدار گردشکری شهر سنندج باتوجه به فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های داخلی و خارجی موثر در گردشگری پایدار این شهرستان دارد. روش تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی و برای جمع آوری اطلاعات با بررسی میدانی همراه شده است. جهت تعیین موقعیت استراتژی های بهینه از تکنیک IEA و سپس با تکنیک های TOPSIS ،ELECTER و کپ لند به اولویت بندی استراتژی ها اقدام شده است. نتایج نشان داد که استراتژی توسعه زیرساخت های گردشگری از نظر کارشناسان اولویت اول را در توسعه صنعت گردشگری به خود اختصاص داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه