توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شیوع اختلال شنوایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۱۴ , شماره  ۲ (پياپي ۲۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: عوامل پر خطر از جمله آسفکسی، مننژیت، نوع زایمان و غیره موجب کاهش شنوایی در نوزادان و متعاقب آن تاخیر در رشد گفتار و زبان، مشکلات عاطفی و تحصیلی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی شیوع کاهش شنوایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه (NICU) و تعیین ارتباط آن با عوامل پر خطر بوده است.روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر روی 234 نوزاد بستری در NICU بیمارستانهای امام رضا و قائم مشهد در تابستان 82 انجام شد. اطلاعات بر اساس پرونده های پزشکی و پرسش از والدین جمع آوری شد. آزمون گسیل های صوتی گوش برای همه نوزادان انجام شد. در مواردی که پاسخ گسیلهای صوتی گوش مشکوک به نظر می رسید آزمون مجدد به عمل آمد و در صورت لزوم در مرحله دوم ادیومتری پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز نیز انجام شد. سر انجام یافته ها تحت آنالیز آماری قرار گرفت.یافته ها: 11 بیمار (4.7%) دچار کاهش شنوایی بودند (شامل 9 پسر و 2 دختر) به صورت: یک نفر کاهش شنوایی ملایم، 2 نفر ملایم تا متوسط، 2 نفر متوسط تا شدید و یک نفر شدید تا عمیق، یک نفر غیر قابل تعیین (به علت عدم همکاری خانواده) و 4 نفر نوروپاتی شنوایی، کاهش شنوایی در گروه با آپگار دقیقه پنج 5 شیوع بیشتری داشت (18%) و اختلاف آماری معنی دار با گروه با آپگار دقیقه پنج >5 نشان می داد. همچنین کاهش شنوایی در گروه دچار یرقان نیازمند تعویض خون، کاهش بیشتری نشان داد (22.7%) که اختلاف آماری آن با گروه بدون یرقان معنی دار بود. سایر عوامل پرخطر شناخته شده در این مطالعه اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند.نتیجه گیری: در این بررسی مشخص شد که شیوع کاهش شنوایی در نوزادان بستری در NICU بالاتر از جمعیت عادی است و این کاهش شنوایی در آپگار دقیقه پنج ≤5 و بیماران مبتلا به یرقان نیازمند تعویض خون اختلاف آماری معنی داری با گروه با آپگار دقیقه پنج 5≥ و بیماران بدون یرقان دارد و لازم است برنامه غربالگری جامعی برای تشخیص به موقع و مداخله درمانی در این گروه مد نظر قرار گیرد.

۲غربالگری شنوایی نوزادان با تست TEOAE در شهرستان مشهد
اطلاعات انتشار: مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران، بهار, دوره  ۱۸ , شماره  ۱ (پیاپی ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: تشخیص کاهش شنوایی در شیرخواران و نوزادان به کمک روش های رایج بالینی دشوار است و بچه هایی که از شنوایی محروم اند روی رشد تکلم، زبان و رشد اجتماعی – شناختی آنان اثر سویی داشته و تا دوران دبستان ممکن است تشخیص داده نشوند. به این دلیل غربالگری شنوایی کلیه نوزادان با استفاده از تست های TEOAE و ABR در بدو تولد توصیه شده است. این مطالعه با هدف غربالگری شنوایی کلیه نوزادان متولد شده در 3 بیمارستان تحت مطالعه در مشهد جهت تشخیص و مداخله زودرس و جلوگیری از معلولیت های ناشی از کاهش شنوایی های دو طرفه انجام شد.مواد و روش کار: مطالعه از نوع توصیفی بوده و نوزادان متولد شده، در 24 ساعت اول پس از تولد تحت تست TEOAE قرار می گرفتند و در صورت ارجاع در سه هفته بعد از تولد یک دیگر تست می شدند و نوزادانی را که هر دو تست گذر (pass) نمی کردند تا قبل از سن 3 ماهگی تحت تست ABR قرار داده و موارد کاهش شنوایی های یک طرفه یا دو طرفه را تشخیص و مورد پی گیری یا درمان قبل از سن 6 ماهگی قرار دادیم.نتایج: از 10016 نوزاد 9615 (96 درصد) در مرحله اول آزمون شامل ملاک های گذر (pass) بودند و 401 نفر (4 درصد) به مرحله دوم ارجاع شدند که 289 نفر آنان جهت تست در مرحله دوم مراجعه کردند در تست مرحله دوم (re screen) 266 نوزاد (92 درصد) گذر کرده و 23 نوزاد جهت تست ABR ارجاع شدند. با تست ABR مشخص شد که 10 نوزاد (44 درصد) بدون کاهش شنوایی و 13 نوزاد (56 درصد) دارای کاهش شنوایی اند 8 نوزاد دارای کاهش شنوایی کوکلئار و از نوع عمیق دو طرفه 2 نوزاد دارای کاهش شنوایی کوکلئار از نوع متوسط 3 مورد دارای کاهش شنوایی هدایتی بودند.نتیجه گیری: به دلیل شیوع کم شنوایی مادرزادی و اثرات سو آن بر تکامل کودک با توجه به دسترسی آزمون های دقیق کشف افت شنوایی و هزینه پایین آن غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد توصیه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه